Informacja o wynikach naboru z dnia 4 września 2020 r.

INFORMACJA
WÓJTA   GMINY   OSIE


o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

I.   Nazwa i adres jednostki:    Urząd Gminy Osie, 86 – 150 Osie, ul. Dworcowa 6

II. Stanowisko urzędnicze: ds. księgowości i rozliczania opłat za odpady komunalne

III. W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia wybrana została:

Pani Anna Malinowska zam. Osie

IV. Uzasadnienie dokonanego wyboru.

Pani Anna Malinowska spełniła wszystkie kryteria  określone w ogłoszeniu o naborze.
O wyborze kandydatki zdecydowało spełnienie wymogów formalnych oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydatka podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą merytoryczną konieczną na w/w stanowisku. Komisja oceniła najwyżej posiadane przez kandydatkę wiedzę, umiejętności i doświadczenie zawodowe oraz predyspozycje rokujące prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku ds. księgowości i rozliczania opłat za odpady komunalne. Kandydatka również spełniła większość wymagań dodatkowych, które w ocenie komisji pozwolą na optymalne wykonywanie zadań.
                        
                                                                                                Wójt Gminy Osie
                                                                                              (-) Michał Grabski

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Osie (4 września 2020)
Opublikował: Joanna Troka (4 września 2020, 12:45:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 413