Zarządzenie nr 191/21Wójta Gminy Osiez dnia 23 czerwca 2021w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu Przedszkola Publicznego w Osiu i Oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Osiu

Zarządzenie nr 191/21
Wójta Gminy Osie
z dnia 23 czerwca 2021


w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu Przedszkola Publicznego w Osiu i Oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Osiu

    Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) oraz § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502), po rozpatrzeniu wniosków Dyrektora Przedszkola Publicznego w Osiu i Rady Rodziców Przedszkola oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osiu i Rady Rodziców Szkoły  zarządzam co następuje:


Do pobrania:
Zarządzenie Nr 191/21 pobierz >>> (248kB) pdf

metryczka


Opublikował: Joanna Troka (25 czerwca 2021, 07:38:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 30