Konkursy

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR  170/21WÓJTA GMINY OSIEz dnia 15 lutego 2021 r.w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2021 [...]

Ogłoszenie o konkursie ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2021 r.

WÓJT   GMINY   OSIE86-150  OSIEul.   DWORCOWA 6Na  podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z [...]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie na realizację zadania publicznego 07.2020 r.

Osie, dnia 17 lipca 2020 r.OGŁOSZENIEo możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przezStowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskiena realizację zadania publicznego„Sportowe wakacje – zajęcia sportowe, edukacyjne i integracyjne dla [...]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Wdeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 06.2020 r.

Osie, dnia 15 czerwca 2020 r.OGŁOSZENIEo możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przezWdeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowena realizację zadania publicznego pt.:„ Poprawa bezpieczeństwa na otwartych wodach, edukacja w zakresie [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie w 2020 roku

ZARZĄDZENIE NR  96/20 WÓJTA GMINY OSIE z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i [...]

Ogłoszenie o konkursie ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych w zakresie propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie w 2020 r.

WÓJT   GMINY   OSIE86-150  OSIEUL.   DWORCOWA 6   Na  podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. [...]

Zarządzenie nr 90/20 Wójta Gminy Osie z dnia 29 stycznia 2020 r.

Zarządzenie nr  90/20Wójta Gminy Osiez dnia 29 stycznia 2020 r.w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2020 [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR  90/20WÓJTA GMINY OSIEz dnia 29 stycznia 2020 r.w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2020 [...]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie na realizację zadania publicznego 01.2020 r.

Osie, dnia 20 stycznia 2020 r.OGŁOSZENIEo możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przezStowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskiena realizację zadania publicznego„Zimowe ferie w świetlicy – zajęcia integracyjno-edukacyjne dla [...]

Ogłoszenie o konkursie ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2020 r.

WÓJT   GMINY   OSIE86-150  OSIEul.   DWORCOWA 6Na  podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z [...]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy na realizację zadania publicznego

Osie, dnia 13 czerwca 2019 r.   OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy na realizację zadania publicznego pt.:   „Aktywna [...]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie na realizację zadania publicznego

Osie, dnia 10 czerwca 2019 r.OGŁOSZENIEo możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przezStowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskiena realizację zadania publicznego pt.:„Sportowe wakacje w Pruskich – zajęcia sportowe, krajoznawcze i [...]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Wdeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 05.2019

Osie, dnia 7 maja 2019 r.OGŁOSZENIEo możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przezWdeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowena realizację zadania publicznego pt.:„ Poprawa bezpieczeństwa na otwartych wodach ”W dniu 6 maja 2019 r. [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie w 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR  19/19WÓJTA GMINY OSIEz dnia 14 lutego 2019 r.w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR  14/19WÓJTA GMINY OSIEz dnia 31 stycznia 2019 r.w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2019 [...]

Ogłoszenie o konkursie ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych w zakresie propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie w 2019 r.

WÓJT   GMINY   OSIE86-150  OSIEUL.   DWORCOWA 6Na  podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z [...]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie na realizację zadania publicznego „Zimowe ferie w świetlicy – zajęcia integracyjno-edukacyjne dla dzieci ze wsi Pruskie.”

Osie, dnia 9 stycznia 2019 r.OGŁOSZENIEo możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przezStowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskiena realizację zadania publicznego „Zimowe ferie w świetlicy – zajęcia integracyjno-edukacyjne dla [...]

Ogłoszenie o konkursie ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2019 r.

WÓJT   GMINY   OSIE86-150  OSIEul.   DWORCOWA 6Na  podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.            o [...]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie na realizację zadania publicznego „Wypoczynek dzieci i młodzieży”

Osie, dnia 15 czerwiec 2018 r.OGŁOSZENIEo możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przezStowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskiena realizację zadania publicznego„Wypoczynek dzieci i młodzieży”W dniu 14 czerwca 2018 r. do Urzędu [...]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Wdeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 05.2018

Osie, dnia 11 maja 2018 r.OGŁOSZENIEo możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przezWdeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowena realizację zadania publicznego pt.:„ Poprawa bezpieczeństwa na otwartych wodach ”W dniu 09 maja 2017 [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie w 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR  250/18WÓJTA GMINY OSIEz dnia 15 lutego 2018 r.w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w [...]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie 01.2018

OGŁOSZENIEo możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przezStowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskiena realizację zadania publicznego„Wypoczynek dzieci i młodzieży”W dniu 24 stycznia 2018 r. do Urzędu Gminy Osie wpłynęła [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR  246/18WÓJTA GMINY OSIEz dnia 30 stycznia 2018 r.w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2018 [...]

Ogłoszenie o konkursie ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych w zakresie propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie w 2018 r.

WÓJT   GMINY   OSIE86-150  OSIEUL.   DWORCOWA 6Na  podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z [...]

Ogłoszenie o konkursie ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2018 r.

WÓJT   GMINY   OSIE86-150  OSIEul.   DWORCOWA 6Na  podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z [...]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie ferie letnie 2017

OGŁOSZENIEo możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przezStowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskiena realizację zadania publicznego„Wypoczynek dzieci i młodzieży; turystyka, krajoznawstwo”W dniu 26 maja 2017 r. do Urzędu Gminy [...]

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzezinach

Osie, dnia 29 maja 2017 r.OGŁOSZENIE O KONKURSIEWÓJT GMINY OSIE86-150 Osie, ul. Dworcowa 6OGŁASZA KONKURSNA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORASzkoły Podstawowej w Brzezinach, Brzeziny 40 A, 86-150 OsieI. WSKAZANIE WYMAGAŃ WOBEC KANDYDATADo [...]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Wdeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 05.2017

Osie, dnia 12 maja 2017 r.OGŁOSZENIEo możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przezWdeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowena realizację zadania publicznego pt.:„ Poprawa bezpieczeństwa na otwartych wodach ”W dniu 09 maja 2017 [...]

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora: 1) Przedszkola Publicznego w Osiu 2) Szkoły Podstawowej w Osiu 3) Szkoły Podstawowej w Wierzchach

Osie, dnia 9 marca 2017 r.OGŁOSZENIE O KONKURSIEWÓJT GMINY OSIE86-150 Osie, ul. Dworcowa 6OGŁASZA KONKURSNA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA:1. Przedszkola Publicznego w Osiu, ul. Dworcowa 4, 86-150 Osie2. Szkoły Podstawowej w Osiu, ul. Szkolna [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie w 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR  164/17WÓJTA GMINY OSIEz dnia 16  lutego 2017 r.w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR  162/17WÓJTA GMINY OSIEz dnia 08 lutego 2017 r.w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2017 [...]

Ogłoszenie o konkursie ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych w zakresie propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie w 2017 r.

WÓJT   GMINY   OSIE86-150  OSIEUL.   DWORCOWA 6Na  podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 [...]

OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie 01.2017

Osie, dnia 19 stycznia 2017 r.OGŁOSZENIEo możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przezStowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskiena realizację zadania publicznego„Wypoczynek dzieci i młodzieży”W dniu 16 stycznia 2017 r. do [...]

Ogłoszenie o konkursie ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2017 r.

WÓJT GMINY OSIE86-150 OSIEul. DWORCOWA 6Na  podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817), uchwała Nr XV/118/16 Rady Gminy [...]

Ogłoszenie o wynikach otwartego naboru partnerów

Ogłoszenie o wynikach otwartego naboru partnerów   do wspólnej realizacji projektu przygotowywanego w ramach konkursu zamkniętego nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04.048/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- [...]

Ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych

Ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu przygotowywanego w ramach konkursu zamkniętego nr RPKP.09.02.01-IZ.00- 04.048/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na [...]

OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie

Osie, dnia 20 czerwiec 2016 r.OGŁOSZENIEo możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przezStowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskiena realizację zadania publicznego:„ Sportowe wakacje w Pruskich - letnie zajęcia sportowe i edukacyjne [...]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Wdeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Osie, dnia 29 kwietnia 2016 r.OGŁOSZENIEo możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przezWdeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowena realizację zadania publicznego„ Poprawa bezpieczeństwa na otwartych wodach ”W dniu 25 kwietnia [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie w 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR  109/16WÓJTA GMINY OSIEz dnia 9 lutego 2016 r.w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR  105/16WÓJTA GMINY OSIEz dnia 03 lutego 2016 r.w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2016 r.Na podstawie art. 15 ust. [...]

Ogłoszenie o konkursie ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych w zakresie propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie w 2016 r.

WÓJT   GMINY   OSIE86-150  OSIEUL.   DWORCOWA 6Na  podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 [...]

Ogłoszenie o konkursie ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2016 r.

WÓJT   GMINY   OSIE86-150  OSIEul.   DWORCOWA 6Na  podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, [...]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie

Osie, dnia 07 stycznia 2016 r.OGŁOSZENIEo możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przezStowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskiena realizację zadania publicznego„Wypoczynek dzieci i młodzieży, turystyka i krajoznawstwo”W dniu 07 [...]

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY.

Osie, dnia 23 czerwca 2015 r.OGŁOSZENIEo możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przezStowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskiena realizację zadania publicznego„Wypoczynek dzieci i młodzieży, turystyka i krajoznawstwo”W dniu 22 [...]

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERTY

Osie, dnia 8 maja 2015 r.OGŁOSZENIEo możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przezWdeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowena realizację zadania publicznego„ Poprawa bezpieczeństwa na otwartych wodach ”W dniu 5 maja 2015 r. do [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie w 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR  19 /15WÓJTA GMINY OSIE z dnia 23 lutego 2015 r.w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR  15 /15WÓJTA GMINY OSIEz dnia 6 lutego 2015 r.w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2015 r.Na podstawie art. 15 ust. [...]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Osie, dnia 30 stycznia 2015 r.OGŁOSZENIEo możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przezStowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskiena realizację zadania publicznego„Wypoczynek dzieci i młodzieży, turystyka i krajoznawstwo”W dniu 29 [...]

Konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych w zakresie propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie w 2015 r.

WÓJT   GMINY   OSIE86-150  OSIEUL.   DWORCOWA 6              Na  podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia [...]

Ogłoszenie o konkursie na wsparcie zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w 2015 roku

WÓJT   GMINY   OSIE86-150  OSIEul.   DWORCOWA 6            Na  podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o [...]

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzezinach

Osie, dnia 10 czerwca 2014 r.OGŁOSZENIE O KONKURSIEWÓJT GMINY OSIE86-150 Osie, ul. Dworcowa 6OGŁASZA KONKURSNA STANOWISKO DYREKTORA:- Szkoły Podstawowej w Brzezinach, 86-150 Osie, Brzeziny 40 AI. WSKAZANIE WYMAGAŃ WOBEC KANDYDATADo konkursu [...]

ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie w 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR  225 /14WÓJTA GMINY OSIE z dnia 11 lutego 2014 r.w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR  221/14WÓJTA GMINY OSIEz dnia 29 stycznia 2014 r.w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2014 [...]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty z dnia 20.01.2014r.

Osie, dnia 20 stycznia 2014 r.OGŁOSZENIEo możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przezStowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskiena realizację zadania publicznego„Wypoczynek dzieci i młodzieży, turystyka i krajoznawstwo”W dniu 17 [...]

Konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych w 2014 roku (Osie, dnia 17.01.2014 r.)

Wójt Gminy Osie ogłasza konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2014 r.WÓJT   GMINY   OSIE86-150  OSIEUL.   DWORCOWA 6Na  podstawie art. 11 [...]

Wójt Gminy Osie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2014 r.

WÓJT   GMINY   OSIE86-150  OSIEul.   DWORCOWA 6Na  podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, [...]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Wdeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe na realizacje zadania publicznego "Ratownictwo i ochrona ludności"

Osie, dnia 21 maja 2013 r.OGŁOSZENIEo możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przezWdeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowena realizację zadania publicznego„Ratownictwo i ochrona ludności”W dniu 21 maja 2013 r. do Urzędu Gminy [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie w 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR  152 /13WÓJTA GMINY OSIEz dnia 1 marca 2013 r.w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu  i rekreacji w [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych w 2013 roku w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie

WÓJT   GMINY   OSIE86-150  OSIEUL.   DWORCOWA 6Na  podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR  146 /13WÓJTA GMINY OSIEz dnia 28 stycznia 2013 r.w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2013 r.Na podstawie art. 15 [...]

OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie na realizację zadania publicznego „Wypoczynek dzieci i młodzieży, turystyka i krajoznawstwo”

Osie, dnia 14 stycznia 2013 r.OGŁOSZENIEo możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przezStowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskiena realizację zadania publicznego„Wypoczynek dzieci i młodzieży, turystyka i krajoznawstwo”W dniu 14 [...]

Informacja

INFORMACJAWójt Gminy Osie informuje, że anuluje ofertę złożoną dnia 8 stycznia 2013 r. na realizację zadania publicznego „Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym” przez Stowarzyszenie [...]

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie na realizacje zadania publicznego "Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym"

Osie, dnia 9 stycznia 2013 r.OGŁOSZENIEo możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przezStowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskiena realizację zadania publicznegopt. „Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży [...]

Ogłoszenie o konkursie na wsparcie zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu w roku 2013

Wójt Gminy Osie ogłasza konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy  Osie w 2013 r. WÓJT   GMINY   OSIE86-150  OSIEul.   DWORCOWA 6Na  podstawie [...]

Ogłoszenie o ofercie dot. bezpieczeństwa na wodach

Osie, dnia 22. 05. 2012 r.O G Ł O S Z E N I Ew sprawie przedstawienia oferty na powierzenie realizacji zadania publicznegoNa podstawie Art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536) [...]

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Osiu

Osie, dnia 18.05.2012 r.OGŁOSZENIE O KONKURSIE WÓJT   GMINY  OSIE86-150 Osie, ul. Dworcowa 6 OGŁASZA KONKURS  NA STANOWISKO DYREKTORA:- Zespołu Szkół w Osiu, 86-150 Osie, ul. Szkolna 8 , dla którego organem [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych w sferze: „ Propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej i rekreacji w gminie Osie„

ZARZĄDZENIE  NR 84 /12WÓJTA  GMINY  OSIEz dnia  18  kwietnia 2012 r.w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań  publicznych w sferze: [...]

Ogłoszenie o konkursie na wsparcie zadań publicznych w roku 2012

Wójt Gminy Osie ogłasza konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych w 2012 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze: Propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej i rekreacji w gminie [...]

Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2012 r.

     ZARZĄDZENIE    NR 73  / 12      WÓJTA  GMINY   OSIE        z dnia  23  stycznia 2012 r.w sprawie ogłoszenia wyników [...]

Konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2012 r.

Wójt Gminy Osie ogłasza otwarty konkurs ofert na  wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy  Osie w 2012 r.WÓJT   GMINY   OSIE86-150  OSIEul.   DWORCOWA [...]

Ogłoszenie w sprawie przedstawienia oferty na powierzenie realizacji zadania

Osie, dnia 25.05.2011 r.Ogłoszenie w sprawie przedstawienia oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego                Na podstawie Art. 19a  ustawy o [...]

Wyniki konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu propagowania i rozwijania kultury fizycznej i rekreacji w gminie Osie

  ZARZĄDZENIE    NR 20  / 11    WÓJTA  GMINY   OSIE    z dnia  4  maja 2011 r.w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania [...]

Konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych w 2011 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej i rekreacji w gminie Osie

WÓJT   GMINY   OSIE86-150  OSIEUL.   DWORCOWA 6Na  podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. [...]

Wynik konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2011 r.

 ZARZĄDZENIE    NR 10  / 11WÓJTA  GMINY   OSIEz dnia  25  styczeń 2011 r.w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań  publicznych   [...]

Konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2011 r.

Wójt Gminy Osie ogłasza otwarty konkurs ofert na  wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy  Osie w 2011 r. WÓJT   GMINY   OSIE86-150  OSIEUL.   DWORCOWA [...]

Informacja o unieważnieniu konkursu

                                         &nbs [...]

Wyniki konkursu ofert na wykonywanie zadania publicznego w 2010 roku w gminie Osie w zakresie propagowania i rozwijania kultury fizycznej i rekreacji

ZARZĄDZENIE    NR 199  / 2010WÓJTA  GMINY   OSIE   z dnia  31  maja 2010 r.w sprawie rozstrzygnięcia  konkursu ofert na wykonywanie zadania publicznego w 2010 roku w gminie Osie w [...]

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań z zakresu profilaktyki i rowiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

Nazwa zadania:  Działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.    Rodzaj zadania : organizacja wypoczynku letniego poza terenem gminy Osie dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i [...]

Konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego w 2010 roku w gminie Osie w zakresie propagowania i rozwijania kultury fizycznej i rekreacji

WÓJT GMINY OSIE86-150 Osie, ul. Dworcowa 6 ogłaszana podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz.873 oraz  z  2004r. Nr 64, poz.593, Nr [...]

Wyniki konkursu ofert na wykonywanie zadania publicznego w 2010 roku w gminie Osie w zakresie poprawy bezpieczeństwa na otwartych wodach

ZARZĄDZENIE    NR   187/10WÓJTA  GMINY   OSIEz dnia 1 marca  2010 r.w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie  zadania publicznego w 2010 roku   w gminie Osie w [...]

Wyniki konkursu- sport

ZARZĄDZENIE    NR   182/10WÓJTA  GMINY   OSIEz dnia 17 lutego 2010 r.w sprawie rozstrzygnięcia  konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Osie w [...]

OTWARTY KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W 2010 R. W GMINIE OSIE W ZAKRESIE POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA NA OTWARTYCH WODACH

WÓJT GMINY OSIE86-150 Osie, ul. Dworcowa 6 na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz.873 oraz  z  2004r. Nr 64, poz.593, Nr 116,  [...]

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Osie w 2010 roku

                                         &nbs [...]

Konkurs na Realizację zadania publicznego w zakresie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

Nazwa zadania:  Działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.    Rodzaj zadania : organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu [...]

Konkurs na realizację zadania publicznego w 2009

Osie 09.01.2009 r.WÓJT GMINY OSIE86-150 Osie, ul. Dworcowa 6 ogłasza na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz.873 oraz z 2004r. Nr [...]

Wyniki II konkursu - sport

ZARZĄDZENIE NR 97/08WÓJTA GMINY OSIEz dnia 10 października 2008 r.w sprawie rozstrzygnięcia dodatkowego II konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2008 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego [...]

II Konkurs na realizację zadania publicznego w 2008

WÓJT GMINY OSIE86-150 Osie, ul. Dworcowa 6 ogłasza na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz.873 oraz z 2004r. Nr 64, poz.593, Nr 116, [...]

Wyniki konkursu - sport

ZARZĄDZENIE NR 73/08 WÓJTA GMINY OSIE z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2008 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku [...]

Konkurs na realizację zadania publicznego w 2008

Nazwa zadania: Działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Rodzaj zadania : organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy [...]

Ogłoszenie o konkurskie - sport

Osie 30.04.2008 r.WÓJT GMINY OSIE86-150 Osie, ul. Dworcowa 6 ogłaszana podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz.873 oraz z 2004r. Nr 64, poz.593, Nr [...]

Ogłoszenie o konkurskie

WÓJT GMINY OSIE ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:1. Przedszkola Publicznego w Osiu, ul. Dworcowa 4, 86-150 Osie 2. Zespołu Szkół w Osiu, ul. Szkolna 8, 86 150 Osie,3. Szkoły Podstawowej w Wierzchach , 86–150 Osie1. Do [...]

Konkurs na realizację zadania publicznego

Wójt Gminy Osieogłasza otwarty konkurs na:Realizację zadania publicznego w zakresie działań z zakresu profilaktykii rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.Nazwa zadania: Działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania [...]

Konkursy

Konkursy Gminy Osie znajdują się również na www.osie.pl [...]

propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji

Osie 27.12.2007 WÓJT GMINY OSIEogłasza Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz.873 oraz  z  2004r. Nr 64, poz.593, Nr [...]

metryczka