Decyzje środowiskowe

Obwieszczenie Wójta Gminy Osie z dnia 22.03.2021r.

Osie, dnia 22.03.2021 r. ROŚBiGK.6220.6.2019.MLOBWIESZCZENIEo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachNa podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.), w [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Osie z dnia 9.03.2021r.

Osie, dnia 09.03.2021 r. ROŚBiGK.6220.6.2019.MLOBWIESZCZENIEZgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 201 gr. poz.2096)zawiadamiam,że w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych [...]

Obwieszczenie Starosty Świeckiego z dnia 17 sierpnia 2020 r.

Obwieszczenie Starosty Świeckiego z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej we wsi Wałkowiska", gmina Osie, powiat świecki, województwo [...]

Zawiadomienie z dnia 25.10.2018 r PG Wody Polskie - obręb Osie

Chojnice, dnia 25 października 2018 r.                                Z A W I A D O M I E N I ENa podstawie art.  400 ust. [...]

Zawiadomienie z dnia 25.10.2018 r PG Wody Polskie - obręb Radańska

Chojnice, dnia 25 października 2018 r.                                Z A W I A D O M I E N I ENa podstawie art.  400 ust. [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Lniano z dnia 24.02.2017 r. - zawiadomienie stron postępowania

Obwieszczenie Wójta Gminy Lniano, w którym zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 1/2017 z dnia 24.02.2017 r. znak: IOŚiR.6220.4.11.2017, dla przedsięwzięcia pn. „ Włączenie [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Lniano z dnia 24.02.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Lniano o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w którym zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 1/2017 z dnia 24.02.2017 r. znak: [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Osie z dnia 2.02.2017 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: Rozbudowa, istniejącej stacji paliw w Osiu, o myjnię samoobsługową.”

Osie, dnia 02.02.2017 r.ROŚBiGK. 6220.3.2017.MLOBWIESZCZENIENa podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 21, ust.1, ustawy z [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Osie z dnia 29.01.2017 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. Rozbudowa zakładu o powierzchnie magazynowe i produkcyjne na terenie istniejących Zakładów Mięsnych Gzella

Osie, dnia 29.01.2017 r.ROŚBiGK. 6220.2.2017.MLOBWIESZCZENIENa podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 21, ust.1, ustawy z [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Lniano z dn. 25.01.2017 r.

Lniano, 25.01.2017 r.IOŚiR.6220.4.9.2017OBWIESZCZENIENa podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016, poz. 23 z późn. zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Osie z dnia 23.01.2017 r. w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1214C Osie - Miedzno

Osie, dnia 23.01.2017 r.ROŚBiGK. 6220.1.2017.MLOBWIESZCZENIENa podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 21, ust.1, [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Lniano z dn. 17.01.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Lniano o wydaniu postanowienia Wójta Gminy Lniano znak: IOŚiR.6220.4.6.2017 z dnia 17.01.2017 r. o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w związku z prowadzonym postępowaniem [...]

Obwieszczenie - Przebudowa i rozbudowa w celu zmiany sposobu użytkowania na zakład produkcji karmy dla zwierząt, na dz. nr 181/4, 181/5 i 189/9 w obrębie Osie

Osie, dnia 16.07.2015 r.ROŚBiGK. 6220.2.2015.MLOBWIESZCZENIENa podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 21, ust.1, ustawy z [...]

Przebudowa i rozbudowa w celu zmiany sposobu użytkowania na zakład produkcji karmy dla zwierząt, na dz. nr 181/4, 181/5 i 189/9 w obrębie Osie

Osie, dnia 16.07.2015 r.ROŚBiGK. 6220.2.2015.MLPOSTANOWIENIE 02/2015Na podstawie art. 73, ust.1, ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wierzchach"

Osie, dnia 27.02.2015 r.ROŚBiGK. 6220.1.2015.MLOBWIESZCZENIEo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjęprzedsięwzięciaNa podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wierzchach"

Osie, dnia 27.02.2015 r.ROŚBiGK. 6220.1.2015.MLDECYZJA Nr 01/2015Na podstawie art. 59, ust.2, pkt 1, art. 61, ust.1, pkt 1, art. 62, ust. 1 i 2, art.63, ust. 2, art. 64, ust.1, pkt 1, art. 65, art. 71, ust.1, ust. 2, pkt 2, art.72, ust.1, pkt 1 i [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Osie o wydanym postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wierzchach"

Osie, dnia 20.02.2015 r.ROŚBiGK. 6220.1.2015.MLOBWIESZCZENIEo wydaniu postanowienia Nr 02/2015 z dnia 20.02.2015 r.  w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu i przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoNa podstawie [...]

Postanowienie Wójta Gminy Osie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wierzchach

Osie, dnia 20.02.2015 r. ROŚBiGK. 6220.1.2015.MLPOSTANOWIENIE Nr 02/2015Na podstawie art. 61 ust. 1,  art. 62 ust 1, art. 63, ust. 1 i 2, 64 ust.1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego [...]

Postanowienie RDOŚ o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wierzchach

Bydgoszcz, dnia 20 lutego 2015 r.WOO.4240.42.2015.BW.2POSTANOWIENIENa podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w [...]

Opinia PPIS o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wierzchach

Na podstawie art. 59 ust. 1, art. 64 ust.l pkt. 2, art. 64 ust. 3 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach [...]

Postanowienie o wszczęciu na żądanie strony postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wierzchach

Osie, dnia 28.01.2015 r. ROŚBiGK. 6220.1.2015.MLPOSTANOWIENIE 01/2015Na podstawie art. 73, ust.1, ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

Obwieszczenie o wszczęciu na żądanie strony postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wierzchach

Osie, dnia 28.01.2015 r. ROŚBiGK. 6220.1.2015.MLOBWIESZCZENIENa podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 21, ust.1, [...]

Postanowienie nr 5/2013 z dn. 27.03.2013 r. - Odbudowa drogi powiatowej Nr 1201C Stara Rzeka – Osie

Osie, dnia 27.03.2013 r. ROŚBiGK.6220.5.2013.MLPOSTANOWIENIE Nr 5/2013Na podstawie art. 61 ust. 1,  art. 62 ust 1, art. 63, ust. 1 i 2, 64 ust.1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego [...]

Obwieszczenie ROŚBiGK 6220.1.2013.ML z dnia 11.03.2013 r. - Przebudowa drogi pożarowej nr 16 w Leśnictwie Pohulanka na terenie Nadleśnictwa Trzebciny.

Osie, dnia 11.03.2013 r.ROŚBiGK 6220.1.2013.MLOBWIESZCZENIEo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjęprzedsięwzięciaNa podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 01/2013 z dnia 11.03.2013 r. - Przebudowa drogi pożarowej nr 16 w Leśnictwie Pohulanka na terenie Nadleśnictwa Trzebciny.

Osie, dnia 11.03.2013 r.ROŚBiGK 6220.1.2013.MLDECYZJA Nr 01/2013Na podstawie art. 59, ust.2, pkt1, art. 61, ust.1, pkt 1, art. 62, ust. 1 i 2, art.63, ust. 2, art. 64, ust.1, pkt 1, art. 65, art. 71, ust.1, ust. 2, pkt 2, art.72, ust.1, pkt 1 i 3, [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dn. 08.03.2013 r. - Odbudowa drogi powiatowej Nr 1201C Stara Rzeka – Osie

Osie, dnia 08.03.2013 r. ROŚBiGK 6220.4.13.MLOBWIESZCZENIENa podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 21, ust.1, [...]

Postanowienie nr 4/2013 z dn. 08.03.2013 r. - Odbudowa drogi powiatowej Nr 1201C Stara Rzeka – Osie

Osie, dnia 08.03.2013 r. ROŚBiGK. 6220.4.13.MLPOSTANOWIENIE 4/2013Na podstawie art. 73, ust.1, ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

Postanowienie nr 3/2013 z dn. 04.03.2013 r. - Przebudowa drogi pożarowej nr 16

Osie, dnia 04.03.2013 r. ROŚBiGK.6220.3.13.MLPOSTANOWIENIE Nr 3/2013Na podstawie art. 61 ust. 1,  art. 62 ust 1, art. 63, ust. 1 i 2, 64 ust.1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego [...]

Postanowienie nr 2/2013 z dn. 27.02.2013 r. - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1005C Łążek -Tleń

Osie, dnia 27.02.2013 r. ROŚBiGK. 6220.1.13.MLPOSTANOWIENIE 2/2013Na podstawie art. 73, ust.1, ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dn. 27.02.2013 r. - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1005C Łążek -Tleń

Osie, dnia 27.02.2013 r. ROŚBiGK 6220.2.13.MLOBWIESZCZENIENa podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 21, ust.1, ustawy z [...]

Postanowienie nr 1/2013 z dn. 14.02.2013 r. - Przebudowa drogi pożarowej nr 16

Osie, dnia 14.02.2013 r. ROŚBiGK. 6220.1.13.MLPOSTANOWIENIE 1/2013Na podstawie art. 73, ust.1, ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dn. 14.02.2013 r. - Przebudowa drogi pożarowej nr 16

Osie, dnia 14.02.2013 r. ROŚBiGK 6220.1.13.MLOBWIESZCZENIENa podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 21, ust.1, ustawy z [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 14/2012 z dnia 05.11.2012 r. - Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Żur – przebudowa stacji

Osie, dnia 05.11.2012 r.ROŚBiGK 6220.14.12.MLDECYZJA Nr 14/2012Na podstawie art. 59, ust.2, pkt1, art. 61, ust.1, pkt 1, art. 62, ust. 1 i 2, art.63, ust. 2, art. 64, ust.1, pkt 1, art. 65, art. 71, ust.1, ust. 2, pkt 2, art.72, ust.1, pkt 1 i 3, [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 10/12 z dnia 30.10.2012 r. - Przebudowa ośrodka wypoczynkowego w Grzybku, gm. Osie

Osie, dnia 30.10.2012 r.ROŚBiGK 6220.10.12.MLDECYZJA Nr 10/12Na podstawie art. 59, ust.2, pkt1, art. 61, ust.1, pkt 1, art. 62, ust. 1 i 2, art.63, ust. 2, art. 64, ust.1, pkt 1, art. 65, art. 71, ust.1, ust. 2, pkt 2, art.72, ust.1, pkt 1 i 3, [...]

Decyzja Nr 13/2012 z dnia 30.10.2012 r - Instalacja fotowoltaiczna Żur.

Osie, dnia 30.10.2012 r.ROŚBiGK 6220.13.12.MLDECYZJA Nr 13/2012Na podstawie art. 59, ust.2, pkt1, art. 61, ust.1, pkt 1, art. 62, ust. 1 i 2, art.63, ust. 2, art. 64, ust.1, pkt 1, art. 65, art. 71, ust.1, ust. 2, pkt 2, art.72, ust.1, pkt 1 i 3, [...]

Decyzja Nr 10/2012 z dnia 30.10.2012 r - Budowa instalacji fotowoltaicznej Osie Beta w miejscowości Osie

Osie, dnia 30.10.2012 r.ROŚBiGK 6220.12.12.MLDECYZJA Nr 12/2012Na podstawie art. 59, ust.2, pkt1, art. 61, ust.1, pkt 1, art. 62, ust. 1 i 2, art.63, ust. 2, art. 64, ust.1, pkt 1, art. 65, art. 71, ust.1, ust. 2, pkt 2, art.72, ust.1, pkt 1 i 3, [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 09/2012 z dnia 25.10.2012 r. - Rozbudowa Zakładu Stolarskiego Sp. jawna Marek Malinowski, Leszek Malinowski w Osiu

Osie, dnia 25.10.2012 r.ROŚBiGK 6220.09.12.MLDECYZJA Nr 09/2012Na podstawie art. 59, ust.2, pkt1, art. 61, ust.1, pkt 1, art. 62, ust. 1 i 2, art.63, ust. 2, art. 64, ust.1, pkt 1, art. 65, art. 71, ust.1, ust. 2, pkt 2, art.72, ust.1, pkt 1 i 3, [...]

Postanowienie Wójta Gminy Osie z dnia 22.10.2012 r. - Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Żur – przebudowa stacji

Osie, dnia 22.10.2012 r. ROŚBiGK.6220.10.12.MLPOSTANOWIENIE Nr 10/12 Na podstawie art. 61 ust. 1,  art. 62 ust 1, art. 63, ust. 1 i 2, 64 ust.1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego [...]

Postanowienie Wójta Gminy Osie Nr 13/12 z dnia 19.10.2012 r. - Instalacja fotowoltaiczna Żur

Osie, dnia 19.10.2012 r. ROŚBiGK.6220.13.12.MLPOSTANOWIENIE Nr 13/12 Na podstawie art. 61 ust. 1,  art. 62 ust 1, art. 63, ust. 1 i 2, 64 ust.1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego [...]

Postanowienie Wójta Gminy Osie Nr 12/12 z dnia 19.10.2012 r. - Budowa instalacji fotowoltaicznej Osie Beta

Osie, dnia 19.10.2012 r. ROŚBiGK.6220.12.12.MLPOSTANOWIENIE Nr 12/12Na podstawie art. 61 ust. 1,  art. 62 ust 1, art. 63, ust. 1 i 2, 64 ust.1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego [...]

Postanowienie Wójta Gminy Osie Nr 10/2012 z dnia 11.10.2012 r. - Przebudowa ośrodka wypoczynkowego w Grzybku, gm. Osie

Osie, dnia 11.10.2012 r. ROŚBiGK.6220.10.12.MLPOSTANOWIENIE Nr 10/2012Na podstawie art. 61 ust. 1,  art. 62 ust 1, art. 63, ust. 1 i 2, 64 ust.1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego [...]

POSTANOWIENIE Nr 9/2012 z dnia 09.10.2012 r. - Rozbudowa Zakładu Stolarskiego Sp. jawna Marek Malinowski, Leszek Malinowski w Osiu

Osie, dnia 09.10.2012 r. ROŚBiGK.6220.09.12.MLPOSTANOWIENIE Nr 9/2012Na podstawie art. 61 ust. 1,  art. 62 ust 1, art. 63, ust. 1 i 2, 64 ust.1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 11/2012 z dnia 05.10.2012 r. - Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 2 MW w miejscowości Osie, gmina Osie

Osie, dnia 05.10.2012 r.ROŚBiGK 6220.11.12.MLDECYZJA Nr 11/2012Na podstawie art. 59, ust.2, pkt1, art. 61, ust.1, pkt 1, art. 62, ust. 1 i 2, art.63, ust. 2, art. 64, ust.1, pkt 1, art. 65, art. 71, ust.1, ust. 2, pkt 2, art.72, ust.1, pkt 1 i 3, [...]

Obwieszczenie z dnia 24.09.2012 r. Instalacja fotowoltaiczna Żur

Osie, dnia 24.09.2012 r. ROŚBiGK 6220.13.12.MLOBWIESZCZENIENa podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i art. 21, ust.1, ustawy [...]

Obwieszczenie z dnia 24.09.2012 r.

Osie, dnia 24.09.2012 r. ROŚBiGK 6220.12.12.MLOBWIESZCZENIENa podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i art. 21, ust.1, ustawy [...]

Postanowienie Nr 11/12 z dnia 21.09.2012 r.

Osie, dnia 21.09.2012 r.  ROŚBiGK.6220.11.12.MLPOSTANOWIENIE Nr 11/12Na podstawie art. 61 ust. 1,  art. 62 ust 1, art. 63, ust. 1 i 2, 64 ust.1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego [...]

Obwieszczenie z dnia 11.09.2012 r.

Osie, dnia 11.09.2012 r. ROŚBiGK 6220.10.12.MLOBWIESZCZENIENa podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i art. 21, ust.1, ustawy [...]

Obwieszczenie z dnia 31.08.2012 r.

Osie, dnia 31.08.2012 r. ROŚBiGK 6220.11.12.MLOBWIESZCZENIENa podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i art. 21, ust.1, ustawy [...]

Obwieszczenie z dnia 01.08.2012

Osie, dnia 01.08.2012 r. ROŚBiGK 6220.9.12.MLOBWIESZCZENIENa podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i art. 21, ust.1, ustawy z [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 02/2012 z dnia 22.06.2012 r.

Osie, dnia 22.06.2012 r.ROŚBiGK 6220.02.12.MLDECYZJA Nr 02/2012Na podstawie art. 59, ust.2, pkt1, art. 61, ust.1, pkt 1, art. 62, ust. 1 i 2, art.63, ust. 2, art. 64, ust.1, pkt 1, art. 65, art. 71, ust.1, ust. 2, pkt 2, art.72, ust.1, pkt 1 i 3, [...]

Postanowienie 8/12 z dnia 15.06.2012 r.

Osie, dnia 15.06.2012 r. ROŚBiGK.6220.8.12.MLPOSTANOWIENIE Nr 8/12Na podstawie art. 61 ust. 1,  art. 62 ust 1, art. 63, ust. 1 i 2, 64 ust.1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 01/2012 z dnia 29.05.2012 r.

Osie, dnia 29.05.2012 r.ROŚBiGK 6220.01.12.MLDECYZJA Nr 01/2012Na podstawie art. 59, ust.2, pkt1, art. 61, ust.1, pkt 1, art. 62, ust. 1 i 2, art.63, ust. 2, art. 64, ust.1, pkt 1, art. 65, art. 71, ust.1, ust. 2, pkt 2, art.72, ust.1, pkt 1 i 3, [...]

Postanowienie z dnia 7/12 z dnia 21.05.2012 r.

Osie, dnia 21.05.2012 r. ROŚBiGK.6220.6.12.MLPOSTANOWIENIE Nr 7/12Na podstawie art. 61 ust. 1,  art. 62 ust 1, art. 63, ust. 1 i 2, 64 ust.1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

Obwieszczenie z dnia 17.04.2012 r.

Osie, dnia 17.04.2012 r. ROŚBiGK 6220.5.12.MLOBWIESZCZENIENa podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i art. 21, ust.1, ustawy z [...]

Obwieszczenie z dnia 16.04.2012 r.

Osie, dnia 16.04.2012 r. ROŚBiGK 6220.6.12.MLOBWIESZCZENIENa podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i art. 21, ust.1, ustawy z [...]

Obwieszczenie z dnia 22.12.2011 r.

Osie, dnia 22.12.2011 r.ROŚBiGK 6220.6.11.MLOBWIESZCZENIEo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjęprzedsięwzięciaNa podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie z dnia 14.12.2011 r.

Osie, dnia 14.12.2011 r. ROŚBiGK 6220.6.11.MLOBWIESZCZENIENa podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i art. 21, ust.1, ustawy z [...]

Obwieszczenie z dnia 09.12.2011 r.

Osie, dnia 09.12.2011 r. ROŚBiGK 6220.6.11.MLOBWIESZCZENIENa podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i art. 21, ust.1, ustawy z [...]

Obwieszczenie z dnia 22.11.2011 r.

Osie, dnia 22.11.2011 r.ROŚBiGK 6220.9.11.MLOBWIESZCZENIEo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjęprzedsięwzięciaNa podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o [...]

Postanowienie z dnia 2.11.2011 r.

Osie, dnia 02.11.2011 r. ROŚBiGK.6220.6.11.MLPOSTANOWIENIE Nr 3/11Na podstawie art. 61 ust. 1,  art. 62 ust 1, art. 63, ust. 1 i 2, 64 ust.1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

Obwieszczenie z dnia 10.10.2011 r.

Osie, dnia 10.11.2011 r. ROŚBiGK 6220.5.11.MLOBWIESZCZENIENa podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i art. 21, ust.1, ustawy z [...]

Postanowienie z dnia 10.10.2011 r.

Postanowienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji bazowej telefonii  komórkowej SWE0701A we wsi Osie”Osie, dnia 10.11.2011 r. [...]

Obwieszczenie z dnia 23.09.2011 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków we wsi Radańska i Osie” Osie, dnia [...]

Postanowienie z dnia 12.09.2011 r.

Osie, dnia 12.09.2011 r.  ROŚBiGK.6220.4.11.MLPOSTANOWIENIE Nr 4/11Na podstawie art. 63, ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

Obwieszczenie z dnia 17.08.2011 r.

Osie, dnia 17.08.2011 r. ROŚBiGK 6220.3.11.MLOBWIESZCZENIENa podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i art. 21, ust.1, ustawy z [...]

Postanowienie z dnia 17.08.2011 r

Osie, dnia 17.08.2011 r. ROŚBiGK.6220.3.11.MLPOSTANOWIENIE Nr 3/11Na podstawie art. 73, ust.1, ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

Obwieszczenie z dnia 31.05.2011 r.

Osie, dnia 31.05.2011 r.ROŚBiGK 6220.1.11.MLOBWIESZCZENIEo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjęprzedsięwzięciaNa podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o [...]

Postanowienie z dnia 04.05.2011 r

Osie, dnia 04.05.2011 r.ROŚBIGK.6220.3.11.MLPOSTANOWIENIENa podstawie art. 63, ust. 1 i 2, art.  64, ust. 1, art. 65, ust. 1, 2 i 3, art. 74, ust. 3 i art. 96, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o [...]

Obwieszczenie z dnia 04.04.2011 r.

Osie, dnia 04.04.2011 r. ROŚBiGK 6220.2.11.MLOBWIESZCZENIENa podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i art. 21, ust.1, ustawy z [...]

Postanowienie z dnia 04.04.2011 r

Osie, dnia 04.04.2011 r. ROŚBiGK 6220.2.11.MLPOSTANOWIENIENa podstawie art. 73, ust.1, ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

Obwieszczenie z dnia 13.07.2010 r.

Osie, dnia 13.07.2009 r. ROŚBiGK – 7625-3/2010   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z [...]

Decyzja z dnia 07.05.2010 r.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ujęcia wody i stacji wodociągowej w Osiu” [...]

Decyzja z dnia 11.01.2010 r.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej przez wieś Pruskie, gm. Osie” [...]

Decyzja z dnia 24.08.2009 r.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Miedzno i Osie” [...]

Decyzja z dnia 08.06.2009

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa wraz z wyposażeniem istniejącego obiektu hotelarsko-gastronomicznego Pensjonat – Restauracja „Samotnia nad Wdą” w Tleniu promocją [...]

Decyzja z dnia 03.04.2009

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa pola biwakowego do obsługi turystycznej spływów kajakowych  w miejscowości Żur, w sołectwie Wałkowiska” z dnia 03.04.2009 r.  [...]

Decyzja z dnia 24.02.2009 r.

Osie, dnia 24.02.2009 r.ROŚBiGK 7625/6/09DECYZJANa podstawie art. 75 ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach [...]

metryczka