Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

POSTANOWIENIE NR 83/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 23 września 2019 r.

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. [...]

POSTANOWIENIE NR 82/2019 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 23 września 2019 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. [...]

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Z informacją o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych można zapoznać się za pomocą poniższego linku: [...]

Zarządzenie nr 46/19 Wójta Gminy Osie z dnia 16 sierpnia 2019

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na [...]

Kalendarz wyborczy

Z kalendarzem wyborczym można zapoznać się za pomocą poniższego linku: [...]

Serwis informacyjny dotyczący wyborów

Informacje dotyczące wyborów do Sejmu RP i Senatu RP publikuje Państwowa Komisja Wyborcza. Link do serwisu: [...]

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r

o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. [...]

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich

 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. [...]

metryczka