Informacja Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

INFORMACJA
KIEROWNIKA GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO


o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
 
I.   Nazwa i adres jednostki:    Gminny Zakład Komunalny, ul. Rynek 2, 86 – 150 Osie.

II. Stanowisko urzędnicze: ds. obsługi klienta, pomocy administracyjnej i księgowej.

III. W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia wybrana została:
Pani  Patrycja Deręgowska zam. Miedzno

IV. Uzasadnienie dokonanego wyboru.
Pani Patrycja Deręgowska  spełniała wszystkie kryteria  określone w ogłoszeniu o naborze.
O wyborze kandydatki zadecydowało spełnienie wymogów formalnych oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydatka podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą merytoryczną konieczną na w/w stanowisku. Komisja wysoko oceniła posiadane przez kandydatkę doświadczenie zawodowe, predyspozycje, wiedzę i umiejętności rokujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku ds. obsługi klienta pomocy administracyjnej i księgowej. Kandydatka również spełniła wymagania dodatkowe, które w ocenie komisji pozwolą na optymalne wykonywanie zadań.

Kierownik
Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu
/-/ Krzysztof Kuzimski

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Kuzimski (30 lipca 2020)
Opublikował: Marek Lejk (30 lipca 2020, 14:36:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 474