Informacja w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.o języku migowym i innych środkach komunikowania się.


W celu ułatwienia załatwiania spraw w Urzędzie Gminy Osie osobom mającym trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i realizując równocześnie ustawę  o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824)

Wójt Gminy Osie

  informuje, iż istnieje możliwość załatwiania spraw z pomocą tłumacza języka migowego.

Aby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego należy:

-  zgłosić zamiar skorzystania z usług tłumacza języka migowego na co najmniej 3 dni robocze przed terminem planowanej przybyciu do Urzędzie ( z wyłączeniem sytuacji nagłych).
- wskazać metodę komunikowania się oraz rodzaj lub tematykę załatwianej sprawy.
 
Zgłoszenia należy dokonać w jednej z poniższych form:

 1. Wypełnić wniosek o pomoc tłumacza języka migowego  i:
a) dostarczyć go osobiście lub drogą pocztową  do siedziby Urzędu  Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie
b) przesłać go faxem na nr tel. 52 33 29 591; 
c) przesłać go e-mailem na adres: sekretariat@osie.pl.
 
2. Zgłosić telefonicznie (za pośrednictwem osoby trzeciej, posiadającej sprawność komunikowania się)  na nr: 52 33 29 540,  52 33 29592 lub  52 33 29 740;
    
3. Za pośrednictwem innej upoważnionej osoby fizycznej.

Pomoc tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie jest bezpłatna dla osób uprawnionych, będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020.426 z  późn. zm.).

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Osie (23 września 2020)
Opublikował: Łukasz Porożyński (23 września 2020, 14:11:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 200