Informacja Wójta Gminy Osie z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Osie

                                                                    INFORMACJA
WÓJTA GMINY OSIE

 z dnia 31 lipca 2012 r.

w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Osie

                  Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. )  informuję że:

§ 1 . 1 . Wykonanie dochodów budżetu Gminy Osie za II kwartał 2012 wynosiło:
              
             - dochody ogółem                    -   8.854.292,09 zł,    tj. 45,60 %, w tym:     
                 
    
                  1 - dochody bieżące             -   8.810.719,07 zł,    tj. 52,35 %.
                       
                  2 - wydatki majątkowe        -           43.573,02 zł,  tj. 1,69 %.

        2 . Wykonanie wydatków budżetu Gminy Osie za II kwartał 2012 r. wynosiło:
              
            - wydatki ogółem                      -     8.151.679,31 zł,    tj. 39,95  %, w tym:   
       
            
             1 - wydatki bieżące                   -     7.901.693,85 zł,     tj. 52,53 %,

             2 - wydatki majątkowe             -        249.985,46 zł,      tj. 4,66 %.
 
        3 . Wynik wykonania budżetu na dzień 30 czerwca 2012 r. – 702.612,78 zł nadwyżki.
           
§ 2.  Na dzień 30 czerwca 2012 r. zobowiązania Gmina Osie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą 2.345.000,00 zł.

            W I  i  II kwartale 2012 r. Gmina Osie dokonała spłaty następujących zobowiązań:
                 -  pożyczki z WFOŚ i GW 333.400,00 zł
                 -  spłata kredytu z Banku Spółdzielczego 1.000.000,00 zł.

§ 3.  W I półroczu 2012 r. Gmina Osie otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie za zrealizowanie w 2011 zadania inwestycyjnego – „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Miedzno i Osie” w kwocie 732.032,36 zł (środki UE).
    
§ 4.
  Gmina Osie  w I kwartale br. nie dokonywała umorzeń nieopodatkowanych  należności    budżetowych.

§ 5.
  Informacja podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.                                                                                                   Wójt Gminy Osie
                                                                                                   (-) Michał Grabski

metryczka


Wytworzył: Andrzej Sitkiewicz (31 lipca 2012)
Opublikował: Ewa Słomska (8 sierpnia 2012, 12:48:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1277