Informacja o wynikach naboru z dnia 03.07.2020 r.


Osie, dnia 3 lipca 2020 r.
INFORMACJA
WÓJTA   GMINY   OSIE


o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
 
I.   Nazwa i adres jednostki:    Urząd Gminy Osie, 86 – 150 Osie, ul. Dworcowa 6

II. Stanowisko urzędnicze: ds. płac i księgowości budżetowej

III. W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia wybrana została:

Pani  Justyna Kumkowska zam. Lnianek

IV. Uzasadnienie dokonanego wyboru.

Pani Justyna Kumkowska  spełniała wszystkie kryteria  określone w ogłoszeniu o naborze.
O wyborze kandydatki zadecydowało spełnienie wymogów formalnych, wynik testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydatka podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą merytoryczną konieczną na w/w stanowisku. Komisja wysoko oceniła posiadane przez kandydatkę predyspozycje, wiedzę i umiejętności, rokujące prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku ds. płac i księgowości budżetowej. Kandydatka również spełniła wymagania dodatkowe, które w ocenie komisji pozwolą na optymalne wykonywanie zadań.
 


                                                                                                Wójt Gminy Osie
                                                                                              /-/ Michał Grabski

metryczka


Wytworzył: Beata Jagła (3 lipca 2020)
Opublikował: Joanna Troka (3 lipca 2020, 11:40:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 538