Informacja o wynikach naboru z dnia 21.06.2021 r.


INFORMACJA
WÓJTA   GMINY   OSIE

o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 
I.Nazwa i adres jednostki:  Urząd Gminy Osie, 86 – 150 Osie, ul. Dworcowa 6

II. Stanowisko urzędnicze: ds. zagospodarowania przestrzennego, budownictwa
i gospodarki wodnej


III. W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia wybrana została:

Pani Marta Damrath zam. Jeżewo

IV. Uzasadnienie dokonanego wyboru.

Pani Marta Damrath spełniła kryteria  określone w ogłoszeniu o naborze.
O wyborze kandydatki zdecydowało spełnienie wymogów formalnych oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydatka podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą merytoryczną konieczną na w/w stanowisku. Komisja oceniła najwyżej posiadane przez kandydatkę: wiedzę, umiejętności i doświadczenie zawodowe oraz predyspozycje rokujące prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku ds. zagospodarowania przestrzennego, budownictwa i gospodarki wodnej. Kandydatka również spełniła większość wymagań dodatkowych, które w ocenie komisji pozwolą na optymalne wykonywanie zadań.
                                                                      
  Wójt Gminy Osie
  (-) Michał Grabski

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Osie (21 czerwca 2021)
Opublikował: Łukasz Porożyński (21 czerwca 2021, 14:02:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 114