Wnioski do pobrania

URZĄD STANU CYWILNEGO / EWIDENCJA LUDNOŚCI
pokój nr 1

Karta usługi
Wniosek o wydanie dowodu osobistego (160kB) pdf
Karta usługi Wniosek o wydanie odpisu aktu (33kB) word
Karta usługi ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO.PDF (415kB) pdf
Karta usługi ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO.PDF (419kB) pdf
Karta usługi ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO.PDF (399kB) pdf
Karta usługi ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO.PDF (330kB) pdf
Karta usługi ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RP.PDF (331kB) pdf

OŚWIATA
pokój nr 5

Karta usługi (131kB) pdf
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego (230kB) pdf
Karta usługi (150kB) pdf
- Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (48kB) word
- Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (414kB) pdf
- Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (101kB) plik
- Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (46kB) plik
- Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem (30kB) word

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
pokój nr 9

Karta usługi (194kB) pdf
- Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (133kB) pdf
- Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych (129kB) pdf
- Zgoda współwłaściciela lokalu na sprzedaż napojów alkoholowych (109kB) pdf
Karta usługi (220kB) pdf
Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych (132kB) pdf
Karta usługi (220kB) pdf
- wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (134kB) pdf
- Zgoda organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych (112kB) pdf
Karta usługi (187kB) pdf
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (129kB) pdf
Karta usługi (211kB) pdf
Zgoszenie zmian stanu faktycznego i prawnego (161kB) pdf
Karta usługi (229kB) pdf
- Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką (80kB) pdf
- Oświadczenie o niekaralności (85kB) pdf
- Oświadczenie o zamiarze zatrudniania kierowców (82kB) pdf
- Oświadczenie o niezatrudnianiu kierowców (63kB) pdf


PODATKI I OPŁATY LOKALNE
Pokój nr 12

Karta usługi
Podatek od nieruchomości:
- Uchwała w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku (165kB) pdf

Formularze Informacji dla osób fizycznych:
IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych.pdf (67kB) pdf
ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.pdf (37kB) pdf
ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.pdf (37kB) pdf
ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.pdf (32kB) pdf
Formularze Informacji dla osób prawnych:
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf (74kB) pdf
ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości.pdf (38kB) pdf
ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości.pdf (38kB) pdf

Karta usługi
Podatek rolny
Uchwała nr VIII/64/19 Rady Gminy Osie z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (128kB) pdf
Formularze Informacji dla osób fizycznych
IR-1 Informacja o gruntach.pdf (49kB) pdf
ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach.pdf (35kB) pdf
ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach.pdf (34kB) pdf
ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach.pdf (32kB) pdf
Formularze Informacji dla osób prawnych
DR-1 Deklaracja na podatek rolny.pdf (64kB) pdf
ZDR-1 Załacznik do deklaracji na podatek rolny.pdf (35kB) pdf
ZDR-2 Załacznik do deklaracji na podatek rolny.pdf (34kB) pdf
Karta usługi
Podatek leśny
komunikat-w-sprawie-sredniej-ceny-sprzedazy-drewna-obliczonej-wedlug-sredniej-ceny-drewna-uzyskanej-przez-nadlesnictwa-za-pierwsze-trzy-kwartaly-2019-roku.pdf (67kB) pdf
Formularze Informacji dla osób fizycznych
IL-1 Informacja o lasach.pdf (48kB) pdf
ZIL-1 Załacznik do informacji o lasach.pdf (32kB) pdf
ZIL-2 Załacznik do informacji o lasach.pdf (32kB) pdf
ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach.pdf (32kB) pdf
Formularze Informacji dla osób prawnych
DL-1 Deklaracja na podatek leśny.pdf (51kB) pdf
ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny.pdf (33kB) pdf
ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny.pdf (32kB) pdf
Karta usługi
Podatek od środków transportowych
- Uchwała w spr. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku (182kB) pdf
- Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 (obow. od 01.01.2016 r.) (109kB) pdf
- Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1/A (obow. od 01.01.2016 r.) (98kB) pdf
Karta usługi
Opłata od posiadania psów:
Uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i sposobu jej poboru (86kB) pdf
Opłata miejscowa:
- Uchwała nr XII/91/16 z dnia 17 maja 2016 r. (103kB) pdf
- Uchwała nr XXI/129/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r. (89kB) pdf
Opłata targowa:
Uchwała nr XII/92/16 z dnia 17 maja 2016 r. (98kB) pdf
Karta usługi
Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji podatków lokalnych (259kB) pdf

ROLNICTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA, BUDOWNICTWO, GOSPODARKA KOMUNALNA
Pokój nr 13

Karta usługi (176kB) pdf
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub/i krzewów (54kB) pdf
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (512kB) pdf
Karta usługi
- Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (252kB) pdf
- Wnioseko określenie warunków przyłączenia z ENEA (84kB) pdf
- Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy (33kB) word
Karta usługi
Wniosek o podział nieruchomości (23kB) word
Karta usługi
Wniosek o wydanie wydanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego (23kB) word
Karta usługi
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego (23kB) word
Karta usługi
- Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (227kB) pdf
- DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (21kB) word
Karta usługi (210kB) word
- Uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Osie (311kB) pdf
- Wniosek o udzielenie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków (176kB) pdf
- Zgłoszenie wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków (143kB) pdf
Karta usługi
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego (36kB) word
Karta usługi
WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (871kB) pdf

Oświadczenie osoby fizycznej do wniosku o zwrot podatku akcyzowego (11kB) plik

Obowiazek informacyjny RODO (98kB) pdf
Karta usługi
- Wniosek o dofinansowanie w zakresie demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest w roku 2018 (452kB) pdf
- Informacja o wyrobach zawierajacych azbest (138kB) pdf
- Ocena stanu i mozliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (235kB) pdf
Karta usługi- Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym (166kB) pdf
- Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia niezwiazanego z infrastruktura drogowa (224kB) pdf
- Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego pod reklamystoisko handlowe (218kB) pdf
- Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (241kB) pdf
metryczka


Wytworzył: Marek J. Lejk (18 marca 2015)
Opublikował: Marek Lejk (18 marca 2015, 13:08:08)

Ostatnia zmiana: Łukasz Porożyński (8 lutego 2021, 08:23:03)
Zmieniono: aktualizacja wniosków

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8633