Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w gminie Osie


Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w gminie Osie

Z uwagi na ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Osie wprowadzone  w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii informujemy, że Urząd Gminy Osie zawiesił czasowo bezpośrednią obsługę interesantów.

W celu umożliwienia komitetom wyborczym i wyborcom dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych wyjaśniamy (na podstawie pisma Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2020 r.) :

   1) zgłaszanie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą ( oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonanie zgłoszeń);

  2) w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
  a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
  b) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Podstawowe dane do przyjmowania zgłoszeń w gminie Osie:
Pocztą tradycyjną lub osobiście w okienku podawczym:
Urząd Gminy Osie
ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie


Za pośrednictwem poczty elektronicznej:
e-mail: sekretarz@osie.pl  lub ug@osie.plE-PUAP : /6k8d5t7atd/SkrytkaESP
 
Udzielanie informacji telefonicznych:
tel.  52 33 29 540,  52 33 29 591

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Osie (26 marca 2020)
Opublikował: Łukasz Porożyński (26 marca 2020, 14:46:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 258