Wybory zarządzone na dzień 28.06.2020 r.

Wybory zarządzone na dzień 28.06.2020 r.

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania Ważny komunikat dla wyborców dotyczący udziału w ponownym głosowaniu. 1.   Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak [...]

Wnioski do pobrania

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców [...]

Druki do pobrania

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców [...]

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

ZARZĄDZENIE   Nr  113/20 WÓJTA  GMINY   OSIE z dnia  5 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów  komitetów [...]

metryczka