Informacja o wynikach naboru z dnia 31.12.2019 r.


INFORMACJA
WÓJTA   GMINY   OSIE

o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

I.   Nazwa i adres jednostki:    Urząd Gminy Osie, 86 – 150 Osie, ul. Dworcowa 6

II.  Stanowisko urzędnicze: ds. księgowości jednostki i rozliczania opłat za odpady komunalne

III. W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia wybrana została:

Pani Patrycja Deręgowska zam. Miedzno

IV. Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pani Patrycja Deręgowska  spełniła wszystkie kryteria  określone w ogłoszeniu o naborze.
O wyborze kandydatki zadecydowało spełnienie wymogów formalnych i wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydatka podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą specjalistyczną  konieczną na w/w stanowisku. Komisja wysoko oceniła posiadaną przez kandydatkę wiedzę, umiejętności i doświadczenie zawodowe oraz predyspozycje, rokujące prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku ds. księgowości jednostki i rozliczania opłat za odpady komunalne. Kandydatka również spełniła  wymagania dodatkowe, które w ocenie komisji pozwolą na optymalne wykonywanie zadań.

                                                                                             Wójt  Gminy
                                                                                         /-/ Michał Grabski
 

metryczka


Wytworzył: Beata Jagła (31 grudnia 2019)
Opublikował: Joanna Troka (31 grudnia 2019, 10:54:47)

Ostatnia zmiana: Joanna Troka (31 grudnia 2019, 11:00:56)
Zmieniono: literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 634