Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dn. 26.04.2021 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:
1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy - z dnia 16 lutego 2021 r. znak: WST.612.1.61.2021.KMR
2, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 3/TZ/2021 z dnia 25 lutego 2021 r., znak: ZKPPT.7637.37.2021.;
3. Starostą Świeckiego - z dnia 24 lutego 2021 r. znak: BOŚ.673.O.272.2021
uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R ORx215-019193-xxx-01/10859 L215_Osie 004 dla modernizacji linii kolejowej nr 215 na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS na terenie działki ewidencyjnej nr 107/5, obręb 0007- Osie, gmina Osie, położonej w miejscowości Osie.

Pobierz >>> (305kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marek Lejk (4 maja 2021)
Opublikował: Marek Lejk (4 maja 2021, 13:16:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 52