Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Uchwała nr XIII/105/16 Rady Gminy Osie z dnia 28 czerwca 2016

Uchwała nr XIII/105/16Rady Gminy Osiez dnia 28 czerwca 2016w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy OsieNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OSIE z dnia 07.04.2015 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu i możliwości zapoznania się z projektem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Osie

Osie, dnia 07.04.2015 r.OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY OSIEo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy OsieNa podstawie art. 39, 40 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu [...]

metryczka