Decyzje o warunkach zabudowy

Obwieszczenie z dnia 05.09.2021

Osie, dnia 05.03.2021 r.O B W I E S Z C Z E N I ENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy [...]

Obwieszczenie z dnia 09.03.2021

Osie, dnia 09.03.2021 r. O B W I E S Z C Z E N I ENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, [...]

Obwieszczenie II z dnia 03.02.2021

Osie, dnia 02.02.2021 r.O B W I E S Z C Z E N I ENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293) oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 [...]

Obwieszczenie I z dnia 03.02.2021

Osie, dnia 02.02.2021 r.O B W I E S Z C Z E N I ENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293) oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 [...]

Obwieszczenie z dnia 26.01.2021

Osie, dnia 26.01.2021 r.O B W I E S Z C Z E N I ENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, [...]

Obwieszczenie III z dnia 04.12.2020

Osie, dnia 04.12.2020 r.O B W I E S Z C Z E N I ENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, [...]

Obwieszczeni II z dnia 04.12.2020

Osie, dnia 04.12.2020 r.O B W I E S Z C Z E N I ENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, [...]

Obwieszczenie I z dnia 04.12.2020

Osie, dnia 04.12.2020 r.O B W I E S Z C Z E N I ENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, [...]

Obwieszczenie z dnia 23.05.2020

Osie, dnia 23.09.2020 r.O B W I E S Z C Z E N I ENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, [...]

Obwieszczenie z dnia 27.04.2020

Osie, dnia 27.04.2020 r.O B W I E S Z C Z E N I ENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, [...]

Obwieszczenie z dnia 26.03.2020

Osie, dnia 25.03.2020 r.O B W I E S Z C Z E N I ENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, [...]

Obwieszczenie z dnia 11.03.2020

Osie, dnia 11.03.2020 r.O B W I E S Z C Z E N I ENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, [...]

Obwieszczenie z dnia 23.01.2020 Wójta Gminy Warlubie

Znak: IGOŚ.I.6733.5.2019OBWIESZCZENIENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

obwieszczenie z dnia 30.12.2019

Osie, dnia 30.12.2019 r.O B W I E S Z C Z E N I ENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, [...]

Obwieszczanie z dnia 24.12.2019

Osie, dnia 24.12.2019 r.O B W I E S Z C Z E N I ENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Warlubie o wszczęciu postępowania

Warlubie, dn. 05.11.2019 r. Znak: IGOŚ.I.6733.5.2019OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowaniaNa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. [...]

Obwieszczenie WÓJTA GMINY WARLUBIE

Warlubie, dn. 05.11.2019 r.Znak: IGOŚ.I.6733.5.2019OBWIESZCZENIENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z [...]

Obwieszczenie z dnia 12.12.2019

Osie, dnia 12.12.2019 r.O B W I E S Z C Z E N I ENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, [...]

Obwieszczenie z dnia 05.12.2019

Osie, dnia 05.12.2019 r.O B W I E S Z C Z E N I ENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, [...]

Obwieszczanie 04.12.2019

Osie, dnia 04.12.2019 r.O B W I E S Z C Z E N I ENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, [...]

Obwieszczenie z dnia 06.08.2019-II

Osie, dnia 06.08.2019 r.O B W I E S Z C Z E N I ENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, [...]

Obwieszczanie z dnia 06.08.2019-I

Osie, dnia 06.08.2019 r.O B W I E S Z C Z E N I ENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, [...]

Obwieszczenie z dnia 01.08.2019

Osie, dnia 01.08.2019 r.O B W I E S Z C Z E N I ENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, [...]

Obwieszczenie z dnia 05.06.2019

Osie, dnia 05.06.2019 r.O B W I E S Z C Z E N I ENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, [...]

Obwieszczenie z dnia 27.05.2019

Osie, dnia 27.05.2019 r.O B W I E S Z C Z E N I ENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 17.04.2019

Osie, 17.04.2019O B W I E S Z C Z E N I ENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia [...]

Obwieszcznie o wydaniu decyzji z dnia 16.04.2019

Osie, 16.04.2019O B W I E S Z C Z E N I ENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia [...]

Obwieszczenie z dnia 15.0.32019

Osie, dnia 15.03.2019 r.O B W I E S Z C Z E N I ENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, [...]

Obwieszczanie z dnia 18.02.2019

Osie, dnia 18.02.2019 r.O B W I E S Z C Z E N I ENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, [...]

Obwieszczeni z dnia 03.12.2018

Osie, dnia 03.12.2018 r.O B W I E S Z C Z E N I ENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, [...]

Obwieszczenie z dnia 15.06.2018 w sprawie stacji bazowej telefoni komórkowej

Osie, dnia 15.06.2018 r.O B W I E S Z C Z E N I ENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, [...]

Obwieszczanie z dnia 28.02.2018

Osie, dnia 28.02.2018 r.O B W I E S Z C Z E N I ENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, [...]

Obwieszczenie z dnia 12.02.2018

Osie, dnia 12.02.2018 r.O B W I E S Z C Z E N I ENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, [...]

Obwieszczenie z dnia 25.09.2017

Osie, dnia 25.09.2017 r.O B W I E S Z C Z E N I ENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 [...]

Obwieszczenie z dnia 17.02.2017

Osie, dnia 17.02.2017 r.O B W I E S Z C Z E N I ENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 [...]

Obwieszczenie z dnia 16.02.2017

Osie, dnia 16.02.2017 r.O B W I E S Z C Z E N I ENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 [...]

Obwieszczanie z dnia 11.10.2016

Osie, dnia 11.10.2016 r.O B W I E S Z C Z E N I ENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 [...]

Obwieszczenie z dnia 13.05.2016

Osie, dnia 13.05.2016 r.O B W I E S Z C Z E N I ENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 [...]

Obwieszczanie ROŚBiGK.6733.04.2016

Osie, dnia 07.04.2016 r.O B W I E S Z C Z E N I ENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 [...]

Obwieszczanie ROŚBiGK.6733.03.2016

Osie, dnia 25.03.2016 r.O B W I E S Z C Z E N I ENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 [...]

Obwieszczenie ROŚBiGK.6733.02.2016

Osie, dnia 09.03.2016 r.O B W I E S Z C Z E N I ENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 [...]

Obwieszczeni ROŚBiGK.6733.01.2016

Osie, dnia 09.03.2016 r.O B W I E S Z C Z E N I ENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 [...]

Obwieszczenie z dnia 25.11.2015

Osie, dnia 25.11.2015 r.O B W I E S Z C Z E N I ENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 [...]

Obwieszczanie z dnia 09.11.2015

Osie, dnia 10.11.2015 r.O B W I E S Z C Z E N I ENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 [...]

Obwieszczenie z dnia 05.11.2015

Osie, dnia 05.11.2015 r.O B W I E S Z C Z E N I ENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 [...]

Obwieszczenie ROŚBiGK.6733.07.2015

Osie, dnia 09.09.2015 r.       O B W I E S Z C Z E N I E   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199.), [...]

Obwieszczenie z dnia 22.07.2015

Osie, dnia 22.07.2015 r.O B W I E S Z C Z E N I ENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 [...]

Obwieszczenie z dnia 03.03.2015

Osie, dnia 03.03.2015 r.O B W I E S Z C Z E N I ENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późń. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z [...]

Obwieszczenie z dnia 17.02.2015

Osie, dnia 17.02.2015 r.   O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późń. zm.), oraz w związku z art. 49, [...]

Obwieszczenie

O B W I E S Z C Z E N I ENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późń. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 czerwca [...]

Obwieszczenie z dnia 17.10.2014

Osie, dnia 20.10.2014 r.O B W I E S Z C Z E N I ENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późń. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z [...]

Obwieszczenie z dnia 03.03.2014

Osie, dnia 03.03.2014 r.       O B W I E S Z C Z E N I E   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późń. [...]

Obwieszczenie z dnia 26.02.2014

 Osie, dnia 26.02.2014 r.O B W I E S Z C Z E N I ENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późń. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, [...]

O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania z dnia 19.11.2013

Osie, dnia 19.11.2013 r.O B W I E S Z C Z E N I ENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późń. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Osie z dnia 26.04.2013

Osie, dnia 26.04.2013 r.O B W I E S Z C Z E N I ENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późń. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z [...]

Obwieszczanie Wójta Gminy Osie z dnia 21.03.2013

Osie dnia 21.03.2013 r.OBWIESZCZENIENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 10.01.2013

Osie dnia 10.01.2013 r.OBWIESZCZENIENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 21.09.2012

Osie, dnia 21.09.2012 r.    O B W I E S Z C Z E N I E   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647), oraz w związku [...]

Obwieszczanie Wójta z dnia 19.09.2012

Osie, 8.09.2012  OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. - Dz. U. z 12.06.2012 r. poz. 647), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy [...]

Obwieszczenie Wójta z dnia 03.09.2012

ROŚBiGK.6733.02.2012   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647), oraz w związku z art. 49, art. 61 [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Osie z dnia 13.12.2011 r.

Osie dnia 13.12.2011 r.OBWIESZCZENIENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Osie z dnia 15.11.2011 r.

Osie dnia 15.11.2011 r.OBWIESZCZENIEObwieszczenie Wójta Gminy Osiez dnia 15.11.2011 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej Stosownie do [...]

Obwieszczenie z dnia 17.10.2011 r.

Osie dnia17.10.2011 r.OBWIESZCZENIENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 [...]

Obwieszczenie z dnia 6.09.2011 r.

Osie, dnia 06.092011 r.OBWIESZCZENIENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 [...]

Obwieszczenie z dnia 9.08.2011 r.

OBWIESZCZENIE z dnia 09.08.2011 r. o wszczęciu w dniu 05.07.2010 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym...Osie dnia 09.08.2011 r.OBWIESZCZENIENa podstawie art. 53 ust. [...]

Obwieszczenie z dnia 4.08.2011 r.

OBWIESZCZENIE z dnia 04.08.2011 r. o wszczęciu w dniu 05.07.2010 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym...Osie dnia 04.08 .2011 r.OBWIESZCZENIENa podstawie art. 53 ust. 1 [...]

DECYZJA Nr 28/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Osie, dnia  14.09.2010 r.ROŚBiGK-7331-28/10DECYZJA   Nr 28/10o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 4 ust. 2, pkt. 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1, pkt. 2, ust. 3, art. 52, art. 53 ust. 3, ust. 4 pkt. [...]

Projekt decyzji Nr ... /10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                                         &nbs [...]

OBWIESZCZENIE z dnia 05.08.2010 r. o wszczęciu w dniu 26.07.2010 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego...

Osie dnia  05.08.2010 r.OBWIESZCZENIENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia [...]

OBWIESZCZENIE z dnia 30.03.2010 r. o wszczęciu w dniu 01.03.2010 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym...

Osie dnia  30.03.2010 r.OBWIESZCZENIENa podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia [...]

DECYZJA Nr 41/09 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Osie z dnia 06.08.2009 r.

Osie dnia 06.08.2009 r.OBWIESZCZENIEWójta Gminy Osiez dnia 06.08.2009 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej Stosownie do art. 53 ust. 1 [...]

metryczka