Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu z dnia 20.11.2018 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu informuje, żę na podstawie przeprowadzonych w dniu 15.11.2018r. badań jakości wody z wodociągu publicznego w Tleniu, administrowanego przez Gminny Zakład Komunalny ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, zaopatrującego punkt poboru znajdujący się w Domu Seniora „Tucholanka”, ul. Bydgoska 4, Tleń, na podstawie sprawozdań z badań wody przeprowadzonych przez Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. Laboratorium Centralne w Grudziądzu woda odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) i nadaje się do spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu

(-) Maria Gackowska

Pobierz treść komunikatu (245kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marek Lejk (20 listopada 2018)
Opublikował: Marek Lejk (20 listopada 2018, 14:17:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 321