WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych

Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych [...]

UCHWAŁA NR 11 z dnia 28 września 2018 r.

UCHWAŁA NR 11 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OSIUz dnia 28 września 2018 r.o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Osie [...]

Uchwała nr 10 z dnia 28 września 2018 r.

UCHWAŁA Nr 10 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OSIUz dnia 28 września 2018 r.w sprawie uchylenia uchwały własnej w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na wójta [...]

Zawiadomienie o zgłaszaniu kandydatów

ZAWIADOMIENIEz dnia 21 września 2018 r. o zgłaszaniu kandydatów do losowania składów obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia tego losowania [...]

Informacja o dodatkowych dyżurach

Treść informacji [...]

Plan dyżurów urzędnika wyborczego

10.09.2018 r. godz. 12.00 - 14.0011.09.2018 r. godz. 12.00 - 14.0012.09.2018 r. godz. 12.00 - 14.0013.09.2018 r. godz. 12.00 - 14.0014.09.2018 r. godz. 08.00 - 10.0017.09.2018 r. godz. 12.00 - 15.0018.09.2018 r. godz. 12.00 - 15.0019.09.2018 r. [...]

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Zarządzenie nr 274/18 Wójta Gminy Osie z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu [...]

Dane kontaktowe pracowników zajmujących się obsługą wyborów

INFORMACJAO  DANYCH  KONTAKTOWYCH   PRACOWNIKÓW URZĘDU   GMINY  OSIE,   ZAJMUJĄCYCH  SIĘ  OBSŁUGĄ WYBORÓW  SAMORZĄDOWYCH  zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.1. [...]

Wystartował serwis wybory2018.pkw.gov.pl

W dniu ogłoszenia przez Prezesa Rady Ministrów daty wyborów samorządowych Państwowa Komisja Wyborcza uruchomiła serwis można znaleźć najważniejsze informacje na temat nadchodzących wyborów samorządowych. W tej chwili na stronie można [...]

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  - [...]

Informacja o wyborach samorządowych

INFORMACJAUprzejmie informujemy, że uchwały, wyjaśnienia, informacje i druki dotyczące wyborów samorządowych zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowej Komisji Wyborczej, na stronie internetowej w zakładce -> [...]

Uchwała w sprawie podziału gminy Osie na okręgi wyborcze

Do pobrania:Uchwała NR XXVII/204/18 [...]

metryczka