Informacja o wyborach do Rady Powiatowej Izby Rolniczej

                                                                                                   Osie, dnia 13.06.2019 r.

Informacja

Uprzejmie informuję,  że w dniu 28 lipca 2019 r. (niedziela) w Gminnym Ośrodku Kultury w Osiu odbędą się wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej w powiecie świeckim.

Głosowanie w wyborach odbywa się bez przerwy między godziną 8:00 a 18:00 .

Zgłoszenia kandydatów do Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w Powiecie świeckim należy składać  do dnia 5 lipca 2019 r. godz. 15:15 w Urzędzie Gminy Osie, pokój nr 10.

Zgłoszenie dokonuje osobiście kandydat lub pisemnie upoważniona przez niego osoba, a w przypadku zgłoszenia osoby prawnej zgłoszenia dokonuje przedstawiciel osoby prawnej wskazany przez władze tej osoby uprawniony do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych.

Do zgłoszenia załącza się:
1)    listę co najmniej 50 członków danej izby rolniczej, posiadających prawo wyborcze
w okręgu wyborczym, w którym dokonywane jest zgłoszenie,
2)     pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie w danym okręgu wyborczym,
3)     pisemne upoważnienie do dokonania zgłoszenia, podpisane przez kandydata,
z oznaczeniem imion, nazwiska i adresu zamieszkania oraz numer i seria dowodu osobistego
osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia, jeżeli zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona
przez kandydata,
4)    dokument wystawiony przez władze osoby prawnej o ustanowieniu przedstawiciela tej
osoby, zawierający nazwę i adres siedziby osoby prawnej, nazwę organu, który ustanowił
przedstawiciela, oraz imiona i nazwisko oraz adres zamieszkania przedstawiciela, jeżeli
zgłoszenie kandydata dokonywane jest w imieniu osoby prawnej wydany najpóźniej na
3 miesiące przed terminem wyznaczonym jako termin wyborów.
5) zgodę kandydata oraz osoby zgłaszającej na przetwarzane danych osobowych.
Kandydatem na członka rady powiatowej izby rolniczej może być wyłącznie członek tej izby, znajdujący się w spisie uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym, w którym kandyduje. Osoba fizyczna realizuje swoje prawa wyborcze osobiście. Osoba prawna realizuje swoje prawa wyborcze za pośrednictwem przedstawiciela wskazanego przez władze tej osoby uprawnionego do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych.

Od dnia 17 czerwca 2019 r. ( w godzinach pracy urzędu) w Urzędzie Gminy Osie, pokój 12 zostanie wyłożony  do wglądu spis uprawnionych do udziału w głosowaniu przez okres            5 dni.


                                                                                                                      WÓJT GMINY OSIE

                                                                                           /-/ Michał Grabski

Link do pobrania dokumentów:
www.kpir.pl


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Osie (13 czerwca 2019)
Opublikował: Joanna Troka (14 czerwca 2019, 13:33:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 246