Zbywanie

Zbywanie

Wykaz nieruchomości , stanowiących własność Gminy Osie, przeznaczonych do dzierżawy oraz najmu

Wójt Gminy Osie na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości , stanowiących własność [...]

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Osie na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z dnia 2020 poz. 1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych  przeznaczonych do [...]

Wykaz nieruchomości , stanowiących własność Gminy Osie, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego.

Wójt Gminy Osie na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości , stanowiących własność [...]

metryczka