Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA
stanowisko podinspektora ds. obsługi rady gminy i oświaty
DOKONANEGO PRZEZ
Urząd Gminy w Osiu, 86 – 150 Osie, ul. Dworcowa 6

W wyniku zakończenia procedury naboru została zatrudniona Pani Michalina Krasucka , zam. Osie.

UZASADNIENIE:
Pani Michalina Krasucka spełniała kryteria określone w ogłoszeniu
oraz zdobyła największą ilość punktów w wyniku przeprowadzonego testu kwalifikacyjnego przygotowanego przez Komisję ds. naboru na wolne stanowiska i rozmowę kwalifikacyjną weryfikującą umiejętności kandydatów, ich predyspozycje do objęcia danego stanowiska oraz wiedzę dotyczącą samorządu i oświaty.
Szczegóły postępowania zawiera protokół z postępowania kwalifikacyjnego dostępny do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Osiu.


Osie, dnia 1.02.2008 r.

Przewodnicząca
Komisji ds. naboru

Beata Jagła


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE

NA STANOWISKO podinspektora ds. obsługi rady gminy i oświaty
PRZEZ Urząd Gminy w Osiu, 86 – 150 Osie, ul. Dworcowa 6

W wyniku przeprowadzenia wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy informujemy, że wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze opublikowanym w BIP w dniu 4 stycznia 2008 r.
spełniają następujące osoby:

Lp. imię i nazwiskomiejsce zamieszkania
1.
Michalina Krasucka Osie
2.
Katarzyna WarzyńskaOsie

Osie, dnia 22 stycznia 2008 r.

Przewodnicząca
Komisji ds. naboru
Beata Jagła

---------------------------------------------------------------------
Urząd Gminy w Osiu,
86 – 150 Osie, Ul. Dworcowa 6
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
podinspektora ds. obsługi rady gminy i oświaty


Do pobrania:

1. Ogłoszenie o naborze - plik .pdf pobierz >>> (76kB) pdf >>>
2. Kwestionariusz osobowy - plik .doc Kwestionariusz osobowy (38kB) plik >>>
2. Kwestionariusz osobowy - plik .pdf kwestionariusz_osobowy.pdf (30kB) pdf >>>

---------------------------------------------------------------------


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. WYMIARU PODATKóW DOKONANEGO PRZEZ URZĄD GMINY W OSIU, 86 – 150 OSIE, UL. DWORCOWA 6

W wyniku zakończenia procedury naboru została zatrudniona Pani Lidia Stosik, zam. Osie.


UZASADNIENIE:

Pani Lidia Stosik spełniała wszystkie kryteria określone w ogłoszeniu oraz zdobyła największą ilość punktów w wyniku przeprowadzonego testu kwalifikacyjnego przygotowanego przez Komisję ds. naboru na wolne stanowiska i rozmowę kwalifikacyjną weryfikującą umiejętności kandydatów, ich predyspozycje do objęcia danego stanowiska oraz wiedzę dotyczącą samorządu.
Szczegóły postępowania zawiera protokół z postępowania kwalifikacyjnego dostępny do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Osiu.

Osie, dnia 1 czerwca 2007 r.

Przewodnicząca
Komisji ds. naboru
Beata Jagła

---------------------------------------------------------------------

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO W OSIU DOKONANEGO PRZEZ URZĄD GMINY W OSIU, 86 – 150 OSIE, UL. DWORCOWA 6

W wyniku zakończenia procedury naboru została zatrudniona Pani Krystyna Krupa, zam. Tleń.


UZASADNIENIE:
W procedurze brał udział 1 kandydat spełniający kryteria formalne.

Pani Krystyna Krupa spełniała wszystkie kryteria określone w ogłoszeniu.
Jeśli chodzi o kryteria podstawowe większość z nich miała charakter formalny i została oceniona na wstępnym etapie postępowania. Komisja konkursowa oceniła więc jedynie znajomość problematyki związanej z prowadzeniem spraw z zakresu aktów stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Komisja konkursowa pozytywnie oceniła również znajomość przez kandydata prawa samorządowego i KPA.
Została ona sprawdzona przez komisje konkursową i oceniona pozytywnie.
Komisja konkursowa oceniła również wypełnianie przez kandydata kryteriów o charakterze dodatkowym. W związku z tym komisja uznała, iż kandydat spełnia wszystkie kryteria. Szczegóły postępowania zawiera protokół z postępowania kwalifikacyjnego dostępny do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Osiu..


Osie, dnia 10 maja 2007 r.

Przewodniczący
Komisji ds. naboru
Michał Grabski

---------------------------------------------------------------------
LISTA KANDYDATÓW
spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko podinspektora ds. wymiaru podatków przez Urząd Gminy w Osiu, 86 – 150 Osie, ul. Dworcowa 6


W wyniku przeprowadzenia wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy informujemy, że wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze opublikowanym w BIP w dniu 23.04. 2007 r. spełniają następujące osoby:

Lp
Imię i nazwisko
Miejsce zamieszkania
1
Mariusz Bruniewski
Świecie
2
Katarzyna Orlikowska
Osie
3
Lidia Stosik
Osie
4
Agnieszka Suchomska
Osie
5
Magdalena Suchomska
Świecie

Osie, dnia 10 maja 2007 r.

Przewodnicząca
Komisji ds. naboru
Beata Jagła

---------------------------------------------------------------------
Urząd Gminy w Osiu,
86 – 150 Osie, Ul. Dworcowa 6
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora ds. wymiaru podatków

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o naborze - plik .pdf pobierz >>> (74kB) pdf >>>
2. Kwestionariusz osobowy - plik .doc Kwestionariusz osobowy (38kB) plik >>>
2. Kwestionariusz osobowy - plik .pdf kwestionariusz_osobowy.pdf (30kB) pdf >>>

---------------------------------------------------------------------

Informacja o wynikach naboru na podinspektora w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej dokonanego przez Urząd Gminy w Osiu


W wyniku zakończenia procedury naboru została zatrudniona Pani Anna Pawlak.

Uzasadnienie:
W procedurze brało udział 3 kandydatów spełniających kryteria formalne. Spośród nich Pani Pawlak Anna uzyskała największą ilość punktów oraz spełniała wszystkie kryteria określone w ogłoszeniu.
Jeśli chodzi o kryteria podstawowe większość z nich miały charakter formalny i zostały oceniony na wstępnym etapie postępowania. Komisja konkursowa oceniła więc jedynie znajomość problematyki związanej z prowadzeniem stanowiska, na które ogłoszono nabór. Zostały one sprawdzone przez komisje konkursową i ocenione pozytywnie.
Komisja konkursowa pozytywnie oceniła również znajomość przez kandydatów prawa samorządowego.
Szczegóły postępowania zawiera protokół z postępowania kwalifikacyjnego dostępny do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Osiu.

Osie, dnia 16.04.2007 r.
Przewodnicząca
Komisji ds. naboru
Janina Warzyńska

---------------------------------------------------------------------
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko podinspektora w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej przez Urząd Gminy w Osiu, 86-150 Osie, ul. Dworcowa 6

W wyniku przeprowadzenia wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy informujemy, że wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze opublikowanym w BIP w dniu 23.03. 2007 r. spełniają następujące osoby:

Lp
Imię i nazwisko
Miejsce zamieszkania
1
Agnieszka Król
Jeżewo
2
Ewa Miechowiecka
Jeżewo
3
Anna Pawlak
Osie


Osie, dnia 11 kwietnia 2007 r.

Przewodniczący
Komisji ds. naboru
Janina Warzyńska
---------------------------------------------------------------------
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Osiu.


W wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy informujemy, że wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze opublikowanym w BIP w dniu 9 marca 2007 r. spełniają następujące osoby:

Lp. Imię i nazwisko
Miejsce zamieszkania
1. Krystyna Krupa Tleń


Osie, dnia 26.03.2007 r.

Przewodniczący
Komisji ds. naboru
mgr inż. Michał Grabski
---------------------------------------------------------------------

Urząd Gminy w Osiu,
86 – 150 Osie, Ul. Dworcowa 6
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Do pobrania:
1. Ogłoszenie o naborze - plik .doc pobierz >>> (33kB) plik >>>
2. Kwestionariusz osobowy - plik .doc Kwestionariusz osobowy (38kB) plik >>>
2. Kwestionariusz osobowy - plik .pdf kwestionariusz_osobowy.pdf (30kB) pdf >>>

---------------------------------------------------------------------
Urząd Gminy w Osiu,
86 – 150 Osie, Ul. Dworcowa 6
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Osiu

Do pobrania:
1. Ogłoszenie o naborze - plik .pdf nabor_usc.pdf (74kB) pdf >>>
2. Kwestionariusz osobowy - plik .doc Kwestionariusz osobowy (38kB) plik >>>
2. Kwestionariusz osobowy - plik .pdf kwestionariusz_osobowy.pdf (30kB) pdf >>>

metryczka


Wytworzył: Janina Warzyńska (9 marca 2007)
Opublikował: Marek Lejk (9 marca 2007, 15:00:13)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (10 stycznia 2019, 11:31:35)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8693