Oświadczenia majątkowe radnych

Przewodniczący Rady Roman Waśkowski

Oświadczenie za 2013 r. (149kB) pdf

Oświadczenie - koniec kadencji 2010-2014 (155kB) pdf

Oświadczenie - początek kadencji 2014-2018 (993kB) pdf

Oświadczenie za 2014 r. (985kB) pdf

Oświadczenie za 2015 r. (1186kB) pdf

Oświadczenie za 2016 r. (1921kB) pdf

Oświadczenie za 2017 r. (1812kB) pdf

Oświadczenie na koniec kadencji 2018 r. (1454kB) pdf

Oświadczenie na początek kadencji 2018-2023 (180kB) pdf

Oświadczenie majątkowe za 2018 r. (1399kB) pdf

Oświadczenie majątkowe za 2019 r. (1362kB) pdf

Oświadczenie majątkowe za 2020 r. (1333kB) pdf

=============================================

Radna Mariola Antoszewska

Oświadczenie na początek kadencji 2018-2023 (2225kB) pdf

Oświadczenie majątkowe za 2018 r. (2192kB) pdf

Oświadczenie majątkowe za 2019 r. (1972kB) pdf

Oświadczenie majątkowe za 2020 r. (1728kB) pdf

=============================================

Radny Bocian Jacek

Oświadczenie za 2013 r. (267kB) pdf

Oświadczenie - koniec kadencji 2010-2014 (232kB) pdf

Oświadczenie - poczatek kadencji 2014-2018 (236kB) pdf

Oświadczenie za 2014 r. (1659kB) pdf

Oświadczenie za 2015 r. (1759kB) pdf

Uzupełnienie do oświadczenia za 2015 r. (373kB) pdf

Oświadczenie za 2016 r. (1711kB) pdf

Uzupełnienie do oświadczenia za 2016 r. (369kB) pdf

Oświadczenie za 2017 r. (3708kB) pdf

Uzupełnienie do oświadczenia za 2017 r. (370kB) pdf

Oświadczenie na koniec kadencji 2018 r. (1826kB) pdf

Uzupełnienie do oświadczenia na koniec kadencji (390kB) pdf

Oświadczenie na początek kadencji 2018-2023 (2600kB) pdf

Oświadczenie majątkowe za 2018 r. (323kB) pdf

Oświadczenie majątkowe za 2019 r. (2170kB) pdf

Oświadczenie majątkowe za 2020 r. (1879kB) pdf

============================================

Radna Ewa Czerwińska

Oświadczenie na początek kadencji 2018-2023 (1925kB) pdf

Oświadczenie majątkowe za 2018 r. (260kB) pdf

Oświadczenie majątkowe za 2019 r. (1759kB) pdf

Oświadczenie majątkowe za 2020 r. (1552kB) pdf

============================================

Radny Deinowski Mariusz

Oświadczenie za 2013 r. (140kB) pdf

Oświadczenie - koniec kadencji 2010-2014 (140kB) pdf

Oświadczenie - poczatek kadencji 2014-2018 (138kB) pdf

Oświadczenie za 2014 r. (1158kB) pdf

Oświadczenie za 2015 r. (935kB) pdf

Oświadczenie za 2016 r. (918kB) pdf

Oświadczenie za 2017 r. (2039kB) pdf

Oświadczenie na koniec kadencji 2018 r. (1510kB) pdf

Oświadczenie na początek kadencji 2018-2023 (1858kB) pdf

Oświadczenie majątkowe za 2018 r. (1564kB) pdf

Oświadczenie majątkowe za 2019 r. (1579kB) pdf

Oświadczenie majątkowe za 2020 r. (1562kB) pdf

============================================

Radna Górecka Katarzyna


Oświadczenie za 2013 r. (196kB) pdf

Oświadczenie - koniec kadencji 2010-2014 (200kB) pdf

Oświadczenie - poczatek kadencji 2014-2018 (201kB) pdf

Oświadczenie za 2014 r. (1518kB) pdf

Oświadczenie za 2015 r. (1474kB) pdf

Oświadczenie za 2016 r. (1429kB) pdf

Oświadczenie za 2017 r. (2153kB) pdf

Oświadczenie na koniec kadencji 2018 r. (1487kB) pdf
Oświadczenie na początek kadencji 2018-2023 (1327kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. (1087kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. (1100kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. (1104kB) pdf

============================================

Radny Kater Wojciech

Oświadczenie za 2013 r. (206kB) pdf

Oświadczenie - koniec kadencji 2010-2014 (213kB) pdf

Oświadczenie - poczatek kadencji 2014-2018 (213kB) pdf

Oświadczenie za 2014 r. (1623kB) pdf

Oświadczenie za 2015 r. (1640kB) pdf

Oświadczenie za 2016 r. (1923kB) pdf

Oświadczenie za 2017 r. (2348kB) pdf

Oświadczenie na koniec kadencji 2018 r. (2053kB) pdf

Oświadczenie na początek kadencji 2018-2023 (1725kB) pdf

Oświadczenie majątkowe za 2018 r. (281kB) pdf

Oświadczenie majątkowe za 2019 r. (1707kB) pdf

Oświadczenie majątkowe za 2020 r. (1737kB) pdf

==========================================

Radna Kozłowska Gerbatowska Irena

Oświadczenie za 2013 r. (221kB) pdf

Oświadczenie - koniec kadencji 2010-2014 (238kB) pdf

Oświadczenie - poczatek kadencji 2014-2018 (233kB) pdf

Oświadczenie za 2014 r. (1702kB) pdf

Oświadczenie za 2015 r. (1580kB) pdf

Oświadczenie za 2016 r. (1906kB) pdf

Oświadczenie za 2017 r. (3181kB) pdf

Oświadczenie na koniec kadencji 2018 r. (1613kB) pdf

Oświadczenie na początek kadencji 2018-2023 (1559kB) pdf

Oświadczenie majątkowe za 2018 r. (264kB) pdf

Oświadczenie majątkowe za 2019 r. (1558kB) pdf

Oświadczenie majątkowe za 2020 r. (1556kB) pdf

===========================================

Radny Nastróżny Kazimierz

Oświadczenie za 2013 r. (197kB) pdf

Oświadczenie - koniec kadencji 2010-2014 (201kB) pdf

Oświadczenie - poczatek kadencji 2014-2018 (204kB) pdf

Oświadczenie za 2014 r. (1523kB) pdf

Oświadczenie za 2015 r. (1505kB) pdf

Oświadczenie za 2016 r. (1765kB) pdf

Oświadczenie za 2017 r. (3046kB) pdf

Oświadczenie na koniec kadencji 2018 r. (1542kB) pdf

Oświadczenie na początek kadencji 2018-2023 (1542kB) pdf

Oświadczenie majątkowe za 2018 r. (1539kB) pdf

Oświadczenie majątkowe za 2019 r. (1708kB) pdf

Oświadczenie majątkowe za 2020 r. (1481kB) pdf

============================================

Radny Włodzimierz Powierża

Oświadczenie na początek kadencji 2018-2023 (3322kB) pdf

Oświadczenie majątkowe za 2018 r. (272kB) pdf

Oświadczenie majątkowe za 2019 r. (1657kB) pdf

Oświadczenie majątkowe za 2020 r. (1566kB) pdf

============================================


Radny Recki Michał

Oświadczenie - poczatek kadencji 2014-2018 (159kB) pdf

Oświadczenie za 2014 r. (1256kB) pdf

Oświadczenie za 2015 r. (1077kB) pdf

Oświadczenie za 2016 r. (2085kB) pdf

Oświadczenie za 2017 r. (2132kB) pdf

Oświadczenie na koniec kadencji 2018 r. (2085kB) pdf

Oświadczenie na początek kadencji 2018-2023 (1442kB) pdf

Oświadczenie majątkowe za 2018 r. (1335kB) pdf

Oświadczenie majątkowe za 2019 r. (1113kB) pdf

Oświadczenie majątkowe za 2020 r. (124kB) pdf

============================================

Radna Hanna Rink

Oświadczenie na początek kadencji 2018-2023 (3199kB) pdf

Oświadczenie majątkowe za 2018 r. (1890kB) pdf

Oświadczenie majątkowe za 2019 r. (1608kB) pdf

Oświadczenie majątkowe za 2020 r. (1572kB) pdf

============================================

Radny Różyński Krzysztof
============================================

Radny Siewert Daniel

Oświadczenie - poczatek kadencji 2014-2018 (144kB) pdf

Oświadczenie za 2014 r. (1247kB) pdf

Oświadczenie za 2015 r. (159kB) pdf

Oświadczenie za 2016 r. (1232kB) pdf

Oświadczenie za 2017 r. (1126kB) pdf

Oświadczenie na koniec kadencji 2018 r. (1146kB) pdf

Oświadczenie na początek kadencji 2018-2023 (1754kB) pdf

Oświadczenie majątkowe za 2018 r. (127kB) pdf

Oświadczenie majątkowe za 2019 r. (127kB) pdf

Oświadczenie majątkowe za 2020 r. (119kB) pdf

============================================

Radny Warzyński Dawid


Oświadczenie za 2013 r. (219kB) pdf

Oświadczenie - koniec kadencji 2010-2014 (208kB) pdf

Oświadczenie - poczatek kadencji 2014-2018 (210kB) pdf

Oświadczenie za 2014 r. (1612kB) pdf

Oświadczenie za 2015 r. (1661kB) pdf

Oświadczenie za 2016 r. (1628kB) pdf

Oświadczenie za 2017 r. (2256kB) pdf

Oświadczenie na koniec kadencji 2018 r. (2012kB) pdf
Oświadczenie na początek kadencji 2018-2023 (2088kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2018 r. (2005kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2019 r. (1869kB) pdf
Oświadczenie majątkowe za 2020 r. (823kB) pdf


======================================================

BYLI RADNI
======================================================


Radny Warzyński Marcin

Oświadczenie 2017 r. (1256kB) pdf

Oświadczenie za 2017 r. (2978kB) pdf

Oświadczenie na koniec kadencji 2018 r. (1504kB) pdf

======================================================

Radny Siekierkowski Przemysław

Oświadczenie za 2013 r. (233kB) pdf

Oświadczenie - koniec kadencji 2010-2014 (209kB) pdf

Oświadczenie - poczatek kadencji 2014-2018 (205kB) pdf

Oświadczenie za 2014 r. (1789kB) pdf

Oświadczenie za 2015 r. (1543kB) pdf

Oświadczenie za 2016 r. (1530kB) pdf

Oświadczenie za 2017 r. (2165kB) pdf

Oświadczenie na koniec kadencji 2018 r. (1834kB) pdf

======================================================

Radny Bocian Robert

Oświadczenie - poczatek kadencji 2014-2018 (203kB) pdf

Oświadczenie za 2014 r. (1826kB) pdf

Oświadczenie za 2015 r. (1649kB) pdf

Oświadczenie za 2016 r. (1829kB) pdf

Oświadczenie za 2017 r. (3626kB) pdf

Oświadczenie na koniec kadencji 2018 r. (1949kB) pdf

======================================================


Radny Adrich Jakub

Oświadczenie - poczatek kadencji 2014-2018 (201kB) pdf

Oświadczenie za 2014 r. (1575kB) pdf

Oświadczenie za 2015 r. (1762kB) pdf

Oświadczenie za 2016 r. (1449kB) pdf

Oświadczenie za 2017 r. (1954kB) pdf

Oświadczenie na koniec kadencji 2018 r. (1540kB) pdf

======================================================

Radny Różyński Lech

Oświadczenie za 2013 r. (236kB) pdf

Oświadczenie - koniec kadencji 2010-2014 (228kB) pdf

Oświadczenie - poczatek kadencji 2014-2018 (224kB) pdf

Oświadczenie za 2014 r. (1704kB) pdf

Oświadczenie za 2015 r. (291kB) pdf

======================================================

Radny Jędryczka Henryk

Oświadczenie za 2013 r. (200kB) pdf

Oświadczenie - koniec kadencji 2010-2014 (201kB) pdf

============================================

Radny Sowiński Łukasz


==========================================

Radny Spychalski Jerzy

Oświadczenie za 2013 r. (201kB) pdf

Oświadczenie - koniec kadencji 2010-2014 (207kB) pdf

===========================================

Radny Porożyński Janusz============================================

metryczka


Wytworzył: Dominik Ziółkowski (22 września 2005)
Opublikował: Dominik Ziółkowski (22 września 2005, 08:48:53)

Ostatnia zmiana: Michalina Wiśniewska (23 czerwca 2021, 08:09:43)
Zmieniono: dodanie oświadczenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 13924