Informacja o wynikach naboru z dnia 2 października 2020 r.

INFORMACJA
WÓJTA   GMINY   OSIE

o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

I.   Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Osie, 86 – 150 Osie, ul. Dworcowa 6

II. Stanowisko urzędnicze: ds. księgowości i rozliczania opłat za odpady komunalne

III. W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia wybrana została:

Pani Blanka Janke - Puchowska zam. Osie

IV. Uzasadnienie dokonanego wyboru.

Pani Blanka Janke - Puchowska spełniła wszystkie kryteria  określone w ogłoszeniu o naborze.
O wyborze kandydatki zdecydowało spełnienie wymogów formalnych oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydatka podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą merytoryczną konieczną na w/w stanowisku. Komisja oceniła najwyżej posiadane przez kandydatkę wiedzę, umiejętności i doświadczenie zawodowe oraz predyspozycje rokujące prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku ds. księgowości i rozliczania opłat za odpady komunalne. Kandydatka również spełniła większość wymagań dodatkowych, które w ocenie komisji pozwolą na optymalne wykonywanie zadań.
                        
                                
                                                                                Wójt Gminy Osie
                                                                                              (-) Michał Grabski

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Osie (2 października 2020)
Opublikował: Joanna Troka (2 października 2020, 11:18:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 572