Zawiadomienie o przedłużenie terminu „Budowa drogi gminnej nr 030102C Brzeziny-Miedzno - II etap”

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zawiadamia, że załatwienie sprawy poprzez wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej nr 030102C Brzeziny-Miedzno - II etap”, realizowanego w obszarze i zakresie określonym przez Wnioskodawcę, nie mogło nastąpić w ustawowym terminie.

Pełna treść zawiadomienia do pobrania >>> (308kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marek Lejk (23 lipca 2019)
Opublikował: Marek Lejk (23 lipca 2019, 13:43:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 238