OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI


Ogłoszenie Wójta Gminy Osie

o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi


Na podstawie uchwały Nr XXXIV/221/10 Rady Gminy Osie z dnia 26 października 2010 r.  w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ogłaszam konsultacje:

1.    Cel i przedmiot konsultacji:

•    wyrażenie opinii w sprawie projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie na  2016 rok.

2.    Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

•    rozpoczęcie konsultacji 7 października 2015 r.
•    zakończenie 16 października 2015 r.
•    termin składania uwag i opinii – do 16 października 2015 r.

3.    Forma i zasięg terytorialny konsultacji:

•    w konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Osie, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
•    konsultacje przeprowadza się w formie przyjmowania uwag w siedzibie Urzędu Gminy Osie ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretarz@osie.pl

4.    Adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt dokumentu:

Projekt programu znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Osie:
http://www.bip.osie.pl w zakładce „Obwieszczenia i ogłoszenia” oraz na stronie gminy Osie www.osie.pl


Osie, dnia 29 września 2015 r.

                                                                                                                 Wójt Gminy Osie
                                                                                                                
(-) Michał Grabski

Do pobrania:

Projekt programu: pobierz>>> (98kB) pdf
Formularz zgłoszenia opinii: pobierz>>> (49kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Ewa Słomska (29 września 2015)
Opublikował: Ewa Słomska (29 września 2015, 12:00:31)

Ostatnia zmiana: Ewa Słomska (29 września 2015, 12:43:14)
Zmieniono: literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 637