Interpelacja Radnych

Rejestr interpelacji

Radni zgłosili następujące interpelacje na sesjach wg lat (począwszy od 2002 r.):   

ROK 2021

=====================================================

26 MAJA 2021 r.

Radny Pan Jacek Bocian – wnioskował o wycięcie trawy i chwastów przy chodniku przy ulicy Szkolnej oraz na  tzw. „osiedlu leśnym” w Osiu.

Radna Pani Mariola Antoszewska – zwróciła się do Urzędu Gminy Osie o usunięcie zakrzewienia  oraz drzewa liściastego na działce nr 108 położonej w Brzezinach.

Radny Pan Dawid Warzyński – w imieniu pracujących rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola    i oddziału przedszkolnego w S.P. w Osiu, prosił o zapewnienie opieki przedszkolnej przez cały okres wakacyjny.

Radny Pan Włodzimierz Powierża – wnioskował o wyrównanie i utwardzenie drogi przy posesji  nr 18, 20 i 22 w Żurze.


16 MARCA 2021 r.

Radny Pan Jacek Bocian – wnioskował o:

- wymianę słupa energetycznego niskiego napięcia na ulicy Szkolnej w Osiu między budynkiem nr 5        a Szkołą Podstawową. Słup jest uszkodzony, przełamany, widoczne są pręty zbrojeniowe i grozi przewróceniem.

- zainstalowanie w miejscu dostępnym i odpowiednio oznaczonym (Rynek w Osiu) defibrylatora AED. 

Radny Pan Włodzimierz Powierża – wnioskował o zamontowanie lamp oświetleniowych na drodze w Żurzę od domu Państwa S. do skrzyżowania z drogą powiatową.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Roman Waśkowski – prosił, aby przed rozpoczęciem sezonu turystycznego usunąć dwa uschnięte drzewa rosnące przy placu zabaw na skwerze A.Hoffmanna w Tleniu.


27 STYCZNIA 2021 r.

Radna Pani Mariola Antoszewska – wnioskowała o zwrócenie się do Powiatowego Zarządu Dróg  w Świeciu w sprawie postawienia znaku informującego o kierunku jazdy do miejscowości Miedzno-Osie; przy drodze powiatowej Wałkowiska-Jeżewo na wysokości zjazdu na drogę gminną w kierunku Miedzna-Osia za Brzezinami i przed pensjonatem Borowa Dolina.ROK 2020

=====================================================

30 GRUDNIA 2020 r.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Kater:

1) wnioskował o zwrócenie się do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu o wycięcie 4 drzew rosnących    w pasie drogi powiatowej Tleń-Łążek na odcinku leśnym obok znaku ograniczenia prędkości do 40 km/h

2) prosił o wstawienie na stronę internetową gminy informacji:

- o godzinach przyjmowania pacjentów przez poszczególnych lekarzy Gminnej Przychodni w Osiu,

- o lokalizacji i godzinach pracy punktu szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2.

8 GRUDNIA 2020 r.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Kater - prosił o ustalenie miejsca i sposobu zbierania zużytych igieł od strzykawek i igieł od genów insulinowych dla osób, które nie wiedzą gdzie je utylizować. Prosi także o podanie tej informacji do publicznej wiadomości.

29 PAŹDZIERNIKA 2020 r.

Radna Pani Hanna Rink:

1) wnioskowała o ustawienie znaku drogowego B-35 „zakaz postoju” na odcinku ulicy Mickiewicza w Osiu od bloków mieszkalnych do skrzyżowania z ulicą Polną.

2) wnioskowała o uporządkowanie działki gminnej przy przepompowni na granicy ul. Hoffmanna i Dworcowej w Osiu.

3) zwróciła się z prośbą o złożenie wniosku do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu w sprawie wycięcia trzech drzew w Osiu – dwa drzewa przy ul. Starogardzkiej na wysokości działki firmy Madrosi jedno drzewo rosnące przy ul. Wyb. pod Starogard 1.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Kater - prosił o zwrócenie się do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu o naprawę nawierzchni drogi powiatowej Tleń-Brzemiona na odcinku od mostu na Wdzie do szczytu wzniesienia w kierunku Brzemion.

Radna Pani Ewa Czerwińska – wnioskowała o postawienie dodatkowego oświetlenia ulicznego przy posesji nr 14 oraz przy posesji nr 54 w Miedznie.

27 SIERPNIA 2020 r.

Daniela Siewert wnioskował:

  1) aby ustawić tablice kierunkowe z numerami posesji we wsi Wierzchy,

  2) aby umieścić progi zwalniające na drodze we wsi Pruskie od centralnej części wsi do tzw. Placu Kołodzieja,

  3)  o remont, modernizację i rozbudowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej we Wierzchach.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Irena Kozłowska- wnioskowała o zamontowanie lustra przy drodze powiatowej w miejscu wyjazdu z drogi na Nowy Jaszcz.

Radna Pani Mariola Antoszewska;

1) wnioskowała o zamontowanie lustra na skrzyżowaniu ulic na Brzeziny-Miedzno-Osie,

2) wnioskowała o załatanie dziur na skrzyżowaniu ulic w kierunku Brzezin-Miedzna.

Radny Pan Jacek Bocian – zwrócił się z prośbą o naprawę oświetlenia przy ulicy Szkolnej w Osiu oraz o wymianę żarówek.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Kater:

1) ponowił wniosek o wycinkę drzew przy drodze powiatowej Osie-Stara Rzeka na odcinku Osie-Radańska i utworzenie pobocza w celu umożliwienia bezpiecznego mijania się pojazdów i ruchu pieszych.

2) prosił o wycięcie krzewów z pasa drogowego, które rozrosły się dosyć mocno i ograniczają szerokość ulicy Osiedle Leśne w Łążku.

Radny Pan Krzysztof Różyński – wnioskował o ustawienie znaku z nazwą ulicy i z numerami posesji na końcu ulicy Dolnej w stronę miejscowości Starnie.

29 CZERWCA 2020 r.

Radna Pani Hanna Rink:

1) zwróciła się z prośbą o uwzględnienie w budżecie gminy Osie środków pieniężnych na utworzenie programu dotyczącego sterylizacji i kastracji psów i kotów.

2) wnioskowała o uzupełnienie braków w asfalcie na ulicy Starogardzkiej w Osiu oraz o naprawę chodników przy tej ulicy.

Radny Pan Włodzimierz Powierża – wnioskował o wycięcie suchych drzew rosnących przy drodze gminnej dojazdowej do Elektrowni Wodnej w Żurze.

Radna Pani Ewa Czerwińska – zwróciła się z prośbą o postawienie znaku drogowego A-18a „zwierzęta gospodarskie” przy drodze w kierunku miejscowości Kwiatki.

23 KWIETNIA 2020 r.

Radny Wojciech Kater wnioskował o usunięcie przydrożnych drzew i utworzenie pobocza na odcinku drogi Osie-Radańska w celu umożliwienia płynnego i bezpiecznego ruchu pojazdów.

Radna Mariola Antoszewska:

1) wnioskowała o zwrócenie się do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu w sprawie poprawnego oznakowania wsi Brzeziny  (wybudowanie pod Osie).

2) zwróciła się z prośbą o wyrównanie drogi gminnej Brzeziny-„Rejbruchy”

Radna Pani Hanna Rink:

1) wnioskowała o wybudowanie chodnika w Osiu na odcinku od skrzyżowania ulic: Bocznej, Starogardzkiej i Sienkiewicza w kierunku ul. wyb. pod Nowe do drogi prowadzącej w stronę strzelnicy myśliwskiej.

2) w imieniu właścicieli działek budowlanych przy ul. Wybudowanie pod Starogard w Osiu zwróciła się z prośbą o wybudowanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Radny Mariusz Deinowski zwrócił się z prośbą o pokrycie kostką brukową fragmentu skweru przyległego do posesji przy ul. Ks. Semraua 15 w Osiu.

29 STYCZNIA 2020 r.

Radna Pani Hanna Rink:

1) wnioskowała o ustawienie lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. Wyb. pod Starogard w Osiu z drogą prowadzącą do miejscowości Oski Piec. Wyjazd z tej drogi utrudniają rosnące drzewa wzdłuż ulicy wybudowanie pod Starogard.

2) prosiła o ustawienie lampy obok przystanku autobusowego na  ulicy Dworcowej w Osiu (przy blokach RSP). Przystanek znajduje się w miejscu, gdzie nie ma oświetlenia, co stwarza zagrożenie bezpieczeństwa osób oczekujących na autobus.


   ROK 2019

=====================================================


30 GRUDNIA 2019 r.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wojciech Kater:

  1) na wniosek kierowców prosił o doświetlenie przejść dla pieszych przy budynku GOK na ul. Sienkiewicza w Osiu oraz na ulicy Dworcowej przy markecie Dino i stacji paliw Eko-Tank w Osiu.

  2) wnioskował o wycięcie drzewek i żywopłotu na rynku w Osiu, które ograniczają widoczność jadącym kierowcom.

28 LISTOPADA 2019 r.

Radny Pan Włodzimierz Powierża- wnioskował, aby zwrócić się do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu w sprawie wycięcia schorowanych i suchych, drzew znajdujących się  w skrajni jezdni między skrzyżowaniami Brzeziny-Wałkowiska Żur Elektrownia.

19 LISTOPADA 2019 r.

Radny Pan Jacek Bocian  wnioskował o naprawę oświetlenia ulicznego w Osiu na ulicy Szkolnej przy posesji nr 20a i na ulicy Mickiewicza przy posesji nr 18.

Radna Pani Hanna Rink  prosiła o zorganizowanie spotkania z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu w celu ustalenia możliwości organizacji przejścia dla pieszych w okolicy skrzyżowania ulic Dworcowej, Hoffmanna i Stary Tartak w Osiu.

Radny Pan Michał Recki prosił o usunięcie suchych drzew ( co najmniej 4 sztuki) na drodze powiatowej od ulicy Szkolnej w Osiu do Starej Rzeki.

Radna Pani Mariola Antoszewska wnioskowała o zwrócenie się do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu z pilną prośbą naprawienia, załatania dziur na drodze powiatowej w m. Brzeziny na odcinku od S.P.  w Brzezinach do skrzyżowania Brzeziny – Wałkowiska.

29 SIERPNIA 2019 r.

Radny Pan Krzysztof Różyński  wnioskował o umieszczenie tablicy z nazwą ulicy i numerami domów, przy skrzyżowaniu ulicy Dolnej z drogą gruntową w Osiu.

Radny Pan Wojciech Kater wnioskował o:

- złożenie wniosku do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu w sprawie odnowienia linii na drodze powiatowej Tleń – Łążek oraz o zainstalowanie odblasków na krawężniku chodnika na odcinku Szarłata Łążek.

- zwrócenie się do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu w sprawie zniesienia ograniczenia prędkości do 60 km/h na odcinku drogi powiatowej Osie-Warlubie i przesunięcie ograniczenia prędkości do 60 km/h na drodze powiatowej Osie-Żur

- ponownie wnioskował o wycinkę drzew w alei przy ul. Dworcowej w Osiu

Przewodniczący Rady Gminy Pan Roman Waśkowski wnioskował  o skierowanie do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu rozpatrzenia możliwości założenia stalowej bariery ochronnej przy drodze powiatowej Osie-Tleń na odcinku ok. 350 m.

Radny Pan Kazimierz Nastróżny wnioskował o zmianę organizacji ruchu na odcinku ulicy Szkolnej w Osiu pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Ks. Semraua i ul. Młyńską; polegającą na umieszczeniu oznakowania poziomego – podwójna linia ciągła.

22 LIPCA 2019 r.

Radna Pani Ewa Czerwińska - na wniosek mieszkańców wsi Miedno oraz strażaków OSP Miedzno zwróciła się z prośbą o ustawienie znaków zakazu parkowania po obu stronach ulicy od posesji nr 25 do 35. Prośbę motywowała tym, że zaparkowane pojazdy utrudniają przejazd innym pojazdom, w tym maszynom rolniczym oraz służbom ratowniczym.

18 CZERWCA 2019 r.

Radna Pani Irena Kozłowska :

- zwróciła się z prośbą o przywrócenie możliwości  postoju samochodu na 15 minut na ulicy Kościuszki  w Osiu przy sklepie motoryzacyjnym. Obecnie ustawiony jest tam znak drogowy – zakaz zatrzymywania się i postoju.

- wnioskowała o wycięcie drzewa-jesion, przy drodze gminnej w miejscowości Nowy Jaszcz. Drzewo jest suche i zagraża bezpieczeństwu przechodniów.

9 MAJA 2019 r.

Radny Pan Mariusz Deinowski :

1) zwrócił się z prośbą o wystąpienie do PKN Orlen – właściciela działki po byłej stacji paliw na ul. Dworcowej w Osiu, o uporządkowanie, ogrodzenie terenu i usunięcie zdewastowanego zagrażającego bezpieczeństwu budynku. W uzasadnieniu Pan Deinowski stwierdził, że miejsce to znajduje się na wjeździe do Osia przy bardzo uczęszczanej drodze powiatowej i psuje wizerunek naszej gminy, dodatkowo stwarza zagrożenie dla przebywających tam osób,

2)  wnioskował o naprawę lustra na skrzyżowaniu ulic Dolna – Nowy Świat w Osiu. Lustro uległo uszkodzeniu podczas silnych wiatrów występujących w ostatnim czasie na terenie Polski.

Radny Pan Włodzimierz Powierża:

1) wnioskował o uzupełnienie tłuczniem poboczy przy drodze powiatowej -skrzyżowaniu Brzeziny Wałkowiska w kierunki Wałkowisk,

2) prosił o usunięcie lub przycięcie 6 drzew przy drodze gminnej Żur – Elektrownia na wysokości posesji nr 15.

 Radna Pani Mariola Antoszewska wnioskowała o:

1) ustawienie dwóch koszy na śmieci przy przystankach autobusowych przy drodze powiatowejw miejscowości Grabowa Buchta,

2) wymianę tablicy informacyjnej w Grabowej Buchcie, która znajduje się przy przystanku autobusowym. Istniejąca tablica jest zniszczona,

3) ustawienie   jednego kosza na śmieci przy przystanku autobusowym przy drodze powiatowej Żur-Osie na skrzyżowaniu Brzeziny-Wałkowiska. Umieszczenie kosza przyczyni się do zmniejszenia zaśmiecania pobocza przy ścieżce rowerowej,

4) Wycięcie drzewa, które rośnie przy drodze gminnej Osie-Brzeziny, po prawej stronie jadąc od Osia za przejazdem kolejowym (2 drzewo). Pani Antoszewska poinformowała, że jej zdaniem drzewo to jest mocno spróchniałe od środka i stanowi zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego.


21 LUTEGO 2019 r.

Radny Pan Krzysztof Różyński zwrócił się z prośbą o podjęcie działań mających na celu poprawę stanu ulicy Dolnej w Osiu.  Jakość ulicy ze względu na liczne ubytki i zapadnięcia stwarza niebezpieczeństwo   w ruchu i nie zadowala mieszkańców ulicy.

 Radna Pani Mariola Antoszewska
wnioskowała o wycięcie przydrożnych krzewów oraz gałęzi drzew przy drodze gminnej od skrzyżowania Miedzno-Brzeziny w kierunku Jaszcza. Gałęzie drzew i krzewy utrudniają rolnikom przejazd dużego sprzętu rolniczego na pola.

Radny Pan Dawid Warzyński
w imieniu mieszkańców osady Starnie prosił o wyrównanie drogi biegnącej przez tą osadę. Po zimie droga jest nierówna, pełna kolein a miejscami prawie nieprzejezdna.

Radna Pani Ewa Czerwińska:
1)  w imieniu mieszkańców sołectwa Miedzno zwróciła się z prośbą o ustawienie tabliczek kierunkowych z numerami posesji. Tabliczki umożliwią służbom ratunkowym czy firmom kurierskim szybsze  i łatwiejsze dotarcie do posesji.
2)  na prośbę kierowcy dowożącego dzieci do szkół wnioskowała o utwardzenie pobocza lub o wykonanie oznakowania poziomego przy wiacie obok posesji Państwa Żurawskich w Miedznie
w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci wsiadających i wysiadających z pojazdu.

 Radny Pan Michał Recki w imieniu rodziców dzieci dojeżdżających do szkoły podstawowej przy ul. Szkolnej w Osiu wnioskował o ustawienie znaku zakazu wjazdu na teren szkoły przy posesji Pani Wesołowskiej. Ustawienie tego znaku usprawni wjazd i wyjazd na teren szkoły.


=====================================================

                                                                          ROK 2018

=====================================================

20 GRUDNIA 2018 r.

Radny Wojciech Kater:
1) zwrócił się z prośbą o naprawę poszycia dachowego na wiacie przystankowej przy ul. Czerskiej w Tleniu.
2)  w imieniu mieszkańców Łążka prosi o ustawienie wiaty na przystanku autobusowym na rynku w Osiu (w kierunku Tleń - Łążek)
3)  prosi o zwrócenie się do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu o wymalowanie linii krawędziowej na drodze powiatowej Szarłata – Łążek (od strony chodnika) lub krawężnika bądź zainstalowanie na krawężnikach światełek odblaskowych – poprawi to znacznie bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego i pieszych na chodniku.

Radny Mariusz Deinowski w imieniu mieszkańców ul. Ks. Semraua w Osiu i rowerzystów korzystających ze ścieżki rowerowej do Tlenia prosi o umieszczenie lustra na wysokości domu przy ul. Ks. Semraua 12 skierowanego w stronę wyjazdu z posesji położonych przy ul. Ks. Semraua 13, 15 i 15 A. Lustro poprawi bezpieczeństwo rowerzystów (szczególnie nadjeżdżających od strony Tlenia) na skrzyżowaniu ścieżki z wyjazdem z ww. posesji. Podczas włączania się do ruchu samochodów rowerzyści jadący od strony Tlenia są praktycznie niewidoczni.

Radny Krzysztof Różyński zwrócił się z prośbą o zainstalowanie lampy ulicznej na końcu ulicy Dolnej w Osiu przy posesji Państwa Radtke. Oświetlenie tego odcinka drogi sprawi, iż okoliczni mieszkańcy poczują się bezpieczniej.


4 WRZEŚNIA 2018 r.

Radna Pani Katarzyna Górecka prosiła o sprawdzenie i usunięcie  starej pompy przy wjeździe na posesję przy ul. Sienkiewicza 18. Wokół pompy zapada się ziemia, co może być spowodowane sączeniem wody w głębi ziemi.


25 LIPCA 2018 r.

Radny Jacek Bocian – zwrócił się z prośbą o:
1)  wykoszenie chwastów przy chodnikach na tzw. osiedlu leśnym w Osiu
2)  naprawę progów zwalniających w Osiu na ulicy Mickiewicza od strony stadionu i na ulicy Sosnowej.
3)  naprawę części chodnika w Tleniu po ulewnych deszczach uszkodzona została skarpa po przeciwnej stronie Pensjonatu „Przystanek Tleń” od strony rzeki

Radna Irena Kozłowska prosi o:
1)  usunięcie ziemi z drogi powiatowej koło posesji pana Szczepińskiego w Jaszczu
2)  naprawę przepustu na drodze udostępnionej do ruchu od Jaszcza. W czasie ostatniej ulewy została uszkodzona rura przepustowa po lewej stronie Jaszcza
3)  położenie progu zwalniającego na wysokości byłego „PGR” w Jaszczu. Na drodze jest duży ruch pieszy, a droga jest bardzo kręta i przy dużym ruchu pojazdów jest niebezpieczna.

Radny Robert Bocian wnioskował o:
1)  wyrównanie i utwardzenie drogi gminnej Osie-Jaszcz od skrzyżowania Osie-Brzeziny-Miedzno-Jaszcz w kierunku Jaszcza. Aktualny stan drogi pozostawia wiele do życzenia, a po intensywnych deszczach droga staje się praktycznie nieprzejezdna.
2)  Zakup i ustawienie koszy na śmieci przy osiedlu „Stary Tartak” w Osiu. Na całej trasie, aż do Osia nie ma ani jednego kosza na śmieci. Powyższa sytuacja skutkuje spora ilością śmieci na poboczu Dodatkowo wnioskuję również o ustawienie kosza na śmieci przy nowo postawionej ławce pomiędzy przejazdem kolejowym, a pocztą.
3)  Ponowne wystąpienie do operatorów telefonii komórkowych z prośbą o wzmocnienie sygnału w rejonie Brzeziny. Natomiast Urząd Gminy proszę o przeanalizowanie możliwości dzierżawy lub sprzedaży odpowiedniej działki gminnej w Brzezinach.
4)  Wycięcie przydrożnych gałęzi drzew przy drodze gminnej w Tleniu na ul. Sosnowej. Gałęzie drzew utrudniają widoczność, stwarzając zagrożenie dla uczestników ruchu.


28 MAJ 2018 r.


Radna Pani Irena Kozłowska wnioskowała o wycięcie drzewa „osika” przy drodze powiatowej w Jaszczu, ponieważ suche konary przy każdym wietrze spadają na jezdnię stwarzając zagrożenie dla pieszych i pojazdów.

Radny Pan  Marcin Warzyński wnioskował o naprawienie chodnika przy ul. Starogardzkiej. Chodnik stwarza zagrożenie dla mieszkańców spacerujących oraz wygląda mało estetycznie.

Radny Pan  Krzysztof Różyński wnioskował o usunięcie brzozy stwarzającej zagrożenie na ul. Wyb. pod Starogard przy posesji państwa Różyńskich i Łobockich

Radny Pan Wojciech Kater wnioskował o:
1) Zwrócenie się z prośba do Nadleśnictwa Trzebciny o wycięcie drzew i konarów zwisających nad drogą powiatową Tleń – Szarłata, gdyż sprawiają ogromne zagrożenie w ruchu drogowym.

2) Zwrócenie się do powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu o usunięcie konara na drzewie przydrożnym pomiędzy skrzyżowaniem Osie – Wałkowiska, a Żurem. Wysokie samochody uderzają lusterkami lub kabiną w ten konar.

Radny Pan Robert Bocian wnioskowała o:
1) Wycięcie przydrożnej roślinności, krzewów oraz gałęzi drzew przy drodze gminnej Osie- Brzeziny szczególnie na odcinku od wysypiska śmieci do skrzyżowania Osie -  Miedzno – Jaszcz – Brzeziny. Gałęzie drzew, krzewy oraz pozostała roślinność znacząco utrudniają widoczność stwarzając duże zagrożenie dla uczestników ruchu.

2) Zwrócenie się do powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu z pilna prośbą o naprawienie dziur na drodze powiatowej nr 1215C na odcinku Wałkowiska – Brzeziny.

3) Zwrócenie się do powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu z pilna prośbą o budowę chodników od przystanków autobusowych do zabudowań w miejscowości Grabowa Buchta. Obecna sytuacja stanowi zagrożenie dla mieszkańców jak i pozostałych uczestników ruchu. Mieszkańcy, aby dojść do domu zmuszeni są do przejścia sporej odległości po jezdni, co w połączeniu z niezwykle niebezpieczną aleją dębową stanowi śmiertelne niebezpieczeństwo.


5 KWIETNIA 2018 r.


Radny Pan Jacek Bocian wnioskował o naprawienie drogi asfaltowej przy ul. Targowej w Osiu oraz zwrócenie uwagi na stan pozostałych ulic w miejscowości Osie.

Radny Pan Mariusz Deinowski na wniosek mieszkańców budynku komunalnego przy ul. Gwarnej w Osiu prosił o wyrównanie wjazdu na posesję ze względu na zagłębienie i zbierająca się po opadach deszczu wodę, która uniemożliwia wjazd (być może konieczne będzie odprowadzenie wody z rynny na rogu budynku ok 8 m w kierunku kratki ściegowej).

Radna Pani Irena Kozłowska wnioskowała o wystosowanie pisma do Marszałka Województwa z prośbą o zaktualizowanie Rozporządzenia w sprawie Wdeckiego Parku Krajobrazowego w zakresie obowiązujących zakazów celem dostosowania przepisów do aktualnej podstawy prawnej wynikającej z ustawy o ochronie przyrody. Uzasadnienie: obecnie obowiązujące Rozporządzenie Wojewody nie pozwala na rozbudowę i budowę nowych obiektów przy zbiornikach pochodzenia antropologicznego oraz w zakresie określenia stref wyłączenia zakazów przy istniejącej zwrotnej zabudowie.

Radny Pan Robert Bocian w imieniu mieszkańców sołectwa Brzeziny wnioskował o:
1) Pilne utwardzenie drogi gminnej w kierunku Brzeziny „Rajbruchy” (m. in. Do posesji nr 50, 52, 54). Stan drogi szczególnie po intensywnym deszczu  zagraża bezpieczeństwu mieszkańców oraz turystów utrudniając dojazd służb ratunkowych.

2) Obniżenie progu przy chodniku wzdłuż SP Brzeziny (od strony parkingu). Obecnie wysoki próg utrudnia korzystanie z chodnika np. osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.


6 MARZEC 2018 r.


Radny Pan Wojciech Kater – wnioskuje o zwrócenie się do powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu z wnioskiem o zmianę ograniczenia prędkości z 60 km/h na 70 km/h na drodze powiatowej Osie – Warlubie na odcinku Rybno – Płochocin.


6 LUTY 2018 r.


Radny Pan Robert Bocian – w imieniu mieszkańców sołectwa Brzeziny wnioskował o ustawienie przy głównych skrzyżowaniach tabliczek kierunkowych z numerami posesji. Tabliczki te umożliwią łatwiejsze i szybsze dotarcie np. służb pożarniczych.

Radny Pan Wojciech Kater – przedstawił prośbę mieszkańców Łążka: zwracamy się z prośbą do Wójta Gminy Osie o złożenie wniosku do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu o zamontowanie bariery ochronnej wzdłuż zakrętu (chodnika) w miejscowości Łążek (skrzyżowanie ulic Tleńska, Szkolna, Cmentarna, Kościelna – na wysokości posesji Jerzego Spychalskiego). Uzasadnienie: wyżej wymieniony odcinek chodnika jest użytkowany przez dzieci i młodzież uczęszczające do szkoły w Łążku, dochodzące na przystanek autobusu szkolnego do Wierzchów i Osia oraz pozostałych mieszkańców miejscowości udających się do sklepu, kościoła, na cmentarz i na spacer do pobliskiego lasu. Na tym zakręcie dochodzi do częstych kolizji samochodów oraz do kolizji samochodu z ogrodzeniem. Właściciel posesji dwukrotnie zmniejszał teren swojej posesji w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Łążka (poszerzenie drogi, poszerzenie chodnika). Wielokrotnie też jest narażany na koszty naprawy ogrodzenia, których zwrotu nie może dochodzić ze względu na brak możliwości wykrycia sprawcy.

Radny Pan Mariusz Deinowski – na wniosek Pani sołtys z Osia i mieszkańców poprosił o naprawę progów zwalniających wykonanych z kostki brukowej na ulicy Gwarnej. Na progach wystąpiły ubytki lub kostki są ruchome wymagające stabilizacji. Ponadto po zimie poprosił o przegląd wszystkich progów zwalniających  na terenie gminy (są sygnały od mieszkańców o brakujących lub wystających śrubach i kostkach) powyższe naprawy zwiększą bezpieczeństwo mieszkańców i zmniejszą zagrożenia uszkodzeń pojazdów.


 ROK 2017

========================================================


28 GRUDNIA 2017 r

Przewodniczący Rady Gminy Pan Roman Waśkowski - zwrócił się z prośbą o ustawienie radarowego wyświetlacza prędkości w Tleniu przy ulicy Tucholskiej. Poprawi to bezpieczeństwo na w/w drodze.

16 LISTOPADA 2017 r.


Radna Pani Katarzyna Górecka – prosił o sprawdzenie i naprawę oświetlenia ulicznego w Osiu głownie na ulicach: Dolna, Polna, Ks. Semraua, Szkolna, Dworcowa, Kościelna i Sienkiewicza.

Radny Pan Wojciech Kater – wnioskował o dostarczenie tłucznia do zasypania dziur w drogach gruntowych (2 wywrotki).

Radny Pan Kazimierz Nastróżny – prosi o naprawę lamp oświetlających przy posterunku Policji i Poczcie.

Radny Pan Michał Recki – prosi w imieniu mieszkańców wsi Radańska o przejęcie i uregulowanie własności drogi leśnej od końca istniejącej drogi asfaltowej, częściowo skrajem lasu Państwowego w kierunku Leśniczówki Nowa Rzeka.

17 PAŹDZIERNIKA 2017 r.


Radna Pani Katarzyna Górecka zgłosiła interpelacje o następującej treści:
1) W imieniu osób nowo podłączających się do sieci wodno-kanalizacyjnej zwracam się z prośbą o przeanalizowanie i zmianę w Uchwale nr XX/150/17 Rady Gminy Osie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia opłaty za zajęcie pasa drogowego. Proszę o zmniejszenie wysokości stawki rocznej w § 3.1. za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej. Osoby te ponoszą już i tak sporo kosztów związanych z podłączeniem, a wspominana coroczna opłata jest dodatkowym obciążeniem.

2)  W imieniu osób mieszkających przy ul. Hoffmanna zwracam się z prośbą o wycięcie przydrożnych krzaków przy wyjeździe z ulicy Hoffmanna na ulicę Dworcową. Zasłaniają one widoczność kierowcom wyjeżdżającym z ulicy co stwarza pewne niebezpieczeństwo. Dodatkowa proszę  o rozpatrzenie możliwości ustawienia lustra, które ułatwiłoby wyjazd z ulicy Hoffmanna. Poprawiłoby to widoczność pojazdów nadjeżdżających od strony Świecia w kierunku Osia – centrum.

Radny Pan Wojciech Kater wnioskował o zwrócenie się do Zarządu Dróg Wojewódzkich z prośbą o zmianę ograniczenia prędkości na drodze wojewódzkiej Osie – Warlubie na odcinku od Rybna do Płochocina z 60 km/h do 80 km/h. Po ostatnich remontach wzrosło bezpieczeństwo ruchu i tak drastyczne ograniczenie prędkości jest nieuzasadnione.

Radny Pan Kazimierz Nastróżny wnioskował o:
1) zamontowanie barierek od strony Szkoły Podstawowej w Osiu, a ul. Ks. Semraua w celu poprawy bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży

2) podjęcie ponownej interwencji w sprawie odwodnienia pobocza drogi powiatowej w Osiu na ul. Dworcowej (naprzeciwko Policji w Osiu)

Radny Pan Przemysław Siekierkowski wnioskował o  ustawienie na głównych skrzyżowaniach w Wałkowiskach tabliczek kierunkowych z numerami posesji. Ułatwi to możliwość szybszego dotarcia służb ratunkowych jak i firm kurierskich.

Radny Pan Jacek Bocian
wnioskował o naprawę lampy oświetlającej miejsce koło Gminnego Ośrodka Kultury na ulicy Rynek.

13 WRZEŚNIA 2017 r.


Radny Pan Wojciech Kater
- wnioskował o:
1)    Zamontowanie tabliczki „nie dotyczy autobusów” pod ograniczeniem tonażu 8t przy drodze powiatowej Tleń-Wierzchy-Pruskie

2)    Wycięcie krzewów na drodze powiatowej po prawej stronie na skrzyżowaniu Tleń – Lniano – Wierzchy – Pruskie

Radny Dawid Warzyński – wnioskowa o:
1)    Zgłoszenie do Zarządu Energetycznego w Świeciu regulacji czujnika załączającego oświetlenie uliczne przy ul. Polnej i Mickiewicza. Lampy załączają się zbyt wcześnie np. około 18 i wyłączają się przed świtem, często przed 5

2)    Rozważenie możliwości wyłożenia drogi gruntowej ul. Wyb. pod Starogard oraz wykonanie odpływów wody. Droga jest miejscami mocno wyboista po pracach rolnych, a ostatnie orki zablokowały odpływ wód deszczowych.

Radny Jacek Bocian – wnioskował o wykoszenie chwastów, trawy znajdującej się przy chodnikach na tzw. „osiedlu leśnym”.

Radna Irena Kozłowska – wnioskowała o naprawę drogi na odcinku Jaszcz - Brzeziny. Jest na niej dość dużo dziur, które są bardzo niebezpieczne dla kierowców szczególnie wieczorem.

28 CZERWCA 2017 r.

Radna Pani Irena Kozłowska- wnioskowała o:

1) ustawienie znaku informującego o znajdującym się przystanku kolejowym „Kwiatki”. Znak powinien zostać umiejscowiony przy figurze w Jaszczu.

2) interwencję w sprawie żywopłotu w miejscowości Jaszcz w pasie drogi powiatowej nr 1215C. Powyższy krzew sięga do połowy jezdni i utrudnia bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Radny Pan  Robert Bocian wnioskował o:

1) wystąpienie do operatorów telefonii komórkowych z prośbą o wzmocnienie sygnału w rejonie Brzezin.

2) wystąpienie do kierownictwa Enea Operator z pilną prośbą o wymianę żarówek oraz konserwację latarni drogowych od skrzyżowania na elektrownię Żur w stronę zapory. Według Radnego brak oświetlenia realnie zagraża bezpieczeństwu zarówno mieszkańców jak i turystów.

Radny Pan Wojciech Kater wnioskował o wystąpienie do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o ustalenie spadkobierców budynku przy ul. Kościelnej 4 w Łążku i wszczęcie procedury związanej z rozbiórką w/w budynku mieszkalnego (niezamieszkałego od kilku lat).

Radna Pani Katarzyna Górecka wnioskowała o utwardzenie przejścia pomiędzy ulicami Młyńską a Sienkiewicza w Osiu oraz o doświetlenie tego miejsca.


28 MARCA 2017 r.

Radny Robert Bocian – zwrócił się z prośbą o złożenie wniosku do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu w sprawie zamontowania luster na drodze powiatowej nr 1213C (Osie-Drzycim) naprzeciwko wyjazdu ze stacji paliw Eko-Tank (obok wjazdu do marketu Dino). Według Radnego lustra powinny być tak ustawione, aby ułatwić wyjazd ze stacji. Drzewa rosnące po stronie stacji paliw skutecznie utrudniają widoczność, co obniża poziom bezpieczeństwa.

Radny Wojciech Kater wnioskował o:

1) wystąpienie do operatorów telefonii komórkowych o wzmocnienie sygnału w rejonie Łążka,

2) umieszczenie informacji na stronie internetowej gminy o wysokości dotacji dla stowarzyszeń i na jakie zadania otrzymały one środki finansowe

Radny Dawid Warzyński:

1) prosił o podjęcie próby skanalizowania spływu wód deszczowych z budynku Gminnej Przychodni w stronę ul. Mickiewicza na tereny wolne od zabudowań w Osiu.

2) wnioskował o podjęcie rozmów z głównymi pracodawcami naszej gminy zatrudniających obywateli Ukrainy w kwestii pomocy tłumacza w przychodni gminnej i innych instytucjach oraz ich statusu na terenie Gminy Osie.

22 LUTEGO 2017 r.

Radny Pan Michał Recki – wnioskował  o usunięcie zakrzaczenia oraz poszerzenie poboczy na drodze powiatowej z Osia do Starej Rzeki.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Roman Waśkowski- zwrócił się z prośbą o wycięcie ośmiu sosen rosnących przy ul. Tucholskiej 33 a i 33b w Tleniu w obrębie drogi gminnej.

31 STYCZNIA 2017 r.

Radny Pan Robert Bocian – w imieniu mieszkańców ulicy Kościuszki w Osiu, wnioskował o dodanie tabliczki „powyżej 15 min” do znaku drogowego B-35: zakaz postoju, umiejscowionego przy ul. Kościuszki. Ustawione obecnie znaki zakazu zatrzymywania się po jednej stronie oraz zakazu postoju po drugiej stronie ulicy uniemożliwiają jakikolwiek postój samochodów osobowych.

ROK 2016

========================================================

29 LISTOPADA 2016 r.

Radny Pan Mariusz Deinowski – prosił o doświetlenie przejścia dla pieszych w Osiu na ul. Księdza Semraua na wysokości numeru domu 3.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Roman Waśkowski – wnioskował o zlikwidowanie dwóch znaków ograniczających wysokość i szerokość pojazdów,  które usytuowane są w Tleniu na moście przy skręcie na drogę powiatową Tleń-Śliwice. W uzasadnieniu Pan Waśkowski stwierdził, że znak drogowy ograniczający szerokość i wysokość pojazdów znajduje się przy objeździe przez tory kolejowe przy miejscowości Śliwiczki (przed wiaduktem).


========================================================

19 PAŹDZIERNIKA 2016 r.

Radny Pan Dawid Warzyński:

1) prosił o uzupełnienie znaków drogowych dotyczących dojazdu do autostrady A1 przy ulicy Rynek koło budynku GOK oraz przy ulicy Sienkiewicza w Osiu.

2)  prosił o zgłoszenie do operatora instalacji oświetleniowej awarii lamp ulicznych przy ul. Polnej oraz przy skrzyżowaniu ulicy Polnej z ulicą Kopernika i Mickiewicza w Osiu, ponieważ lampy nie załączają się o prawidłowych porach.

Radny Pan Jacek Bocian wnioskował o :

1) naprawę chodnika przy ul. Szkolnej w Osiu (obok posesji Państwa Cirsan i Arczyńskich)

2) naprawę schodów przy wejściu do Gminnej Przychodni w Osiu (od strony dolnego parkingu)

Radny Pan Robert Bocian zgłosił interpelacje o następującej treści:

1) w imieniu mieszkańców Brzezin oraz Miedzna zwracam się z prośbą o naprawienie i utwardzenie miejsc w których powstały dziury na drodze gminnej łączącej miejscowości Brzeziny oraz Miedzno

2) w imieniu mieszkańców Brzezin oraz Żura zwracam się z prośbą o:

- naprawienie i utwardzenie miejsc w których powstały dziury na drodze gminnej łączącej Brzeziny i Żur

- postawienie kilku lamp oświetleniowych na w/w drodze, które znacząco podniosą bezpieczeństwo mieszkańców jak i turystów odwiedzających nasza gminę.

========================================================


7 WRZEŚNIA 2016 r.

Radna Pani Irena Kozłowska -  prosiła o zmianę godziny kursu autobusu na trasie Osie-Jaszcz-Świecie na wcześniejszą. Wniosek uzasadniła tym, że autobus jeździ zbyt późno i młodzież szkolna nie ma możliwości dojechania do szkół w Świeciu na godzinę 8:00 rano.

========================================================

28 CZERWCA 2016 r.

Radny Pan Dawid Warzyński zgłosił następujące interpelacje:

1) prosił o uzupełnienie piasku i wyrównanie terenu na placu zabaw przy ul. Polnej w Osiu. Piasek został wywiany i wymyty a wystająca włóknina stwarza niebezpieczeństwo.

2) prosił o pilny remont wiaty PKS przy ul. Rynek w Osiu. Wiata jest spróchniała u podstawy i grozi zawaleniem.

Radny Pan Kazimierz Nastróżny – prosił o podjęcie działań w sprawie udostępnienia do ruchu turystycznego drogi leśnej przeciwpożarowej o numerze 15 lub 16. Wniosek uzasadnił potrzebami rozwoju turystycznego gminy i regionu związanego ze spływami kajakowymi, bowiem drogi te są najkrótszymi i najwygodniejszymi do przejazdu kajakarzy na miejsce spływu oraz transportu kajaków.

========================================================

17 MAJA 2016 r.

Radny Pan Wojciech Kater:

1) prosił o złożenie wniosku do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu w sprawie:

- remontu poboczy drogi powiatowej Osie –Tleń poprzez uzupełnienie tłuczniem,

- remontu poboczy drogi powiatowej Łążek-Tleń poprzez uzupełnienie tłuczniem,

- remontu drogi powiatowej Łążek-Tleń na wysokości osady Szarłata poprzez usunięcie szczeliny między wodościekiem a nawierzchnią jezdni. W uzasadnieniu Pan Wojciech Kater argumentował, że naprawienie powyższych usterek znacznie zwiększy bezpieczeństwo ruchu na w/w drogach powiatowych.

2) w imieniu mieszkańca Łążka wnioskuje o uprzątnięcie śmieci z boiska sportowego i jego okolic w Łążku.

========================================================

9 MARCA 2016 r.

Radny Pan Mariusz Deinowski – w imieniu mieszkańców ul. Ks. Semraua  w Osiu prosił o złożenie wniosku do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu o odbudowę zniszczonego przystanku autobusowego na końcu miejscowości Osie w kierunku Tlenia.

          ========================================================

ROK 2015

========================================================

20 LISTOPADA 2015 r.

Radny Pan Krzysztof Różyński prosił o naprawę oświetlenia postumentu z herbem gminy, który znajduje się w centrum Osia.

29 GRUDNIA 2015 r.

Radny Pan Daniel Siewert :

1) prosił o złożenie wniosku do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu o umieszczenie znaku             E-8 z nazwą jeziora „Mukrza” przy drodze powiatowej nr 1211C Tleń – Lniano przy skrzyżowaniu z drogą 1029C Wierzchy – Zdroje. W uzasadnieniu Pan Siewert stwierdził, że ustawienie znaku poprawi znajomość nazwy jeziora, które często nazywane jest błędnie „Mukrz” – jezioro o tej nazwie znajduje się w gminie Cekcyn.

2) wnioskował, aby materiały robocze dla poszczególnych komisji oraz projekty uchwał były dostarczane zainteresowanym radnym nie tylko w formie papierowej, ale również w formie elektronicznej.

Radny Pan Przemysław Siekierkowski - wniósł interpelację o następującej treści „proszę o wymianę przepalonych żarówek w lampach w miejscowości Żur na odcinku od posesji  p. Sas do mostu na kanale rzeki Wdy. Poza tym proszę o wydłużenie czasu palenia się tych lamp od godz. 16.00 do godz. 7.00 rano”.

23 września 2015 r.

Radny Pan Jacek Bocian wniósł interpelację o następującej treści „prośba o niewyłączanie oświetlenia na tzw. „Osiedlu Leśnym” w Osiu. Temat wielokrotnie podejmowany na komisji, w związku z włamaniami do budynków uzasadniony”.

Radny Pan Wojciech Kater wniósł interpelację o następującej treści „Mieszkańcy Łążka proszą o usunięcie  krzewów przy ul. Dolnej przy skrzyżowaniu z ul. Czerską i oczyszczenie skarpy od strony południowej w/w ulicy.”

Radny Robert Bocian  wniósł interpelację o następującej treści „Zwracam się z  prośbą do Wójta Gminy Osie o złożenie wniosku do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu o zmianę umiejscowienia znaków: D-43 (Obszar zabudowany) oraz E-17a i e-17b (miejscowość oraz koniec miejscowości) w Brzezinach, na drodze powiatowej nr 1215C (droga Wałkowiska – Jeżewo). Obecnie jadąc od strony Jaszcza oba znaki stoją zbyt blisko miejscowości. Prosił o przesunięcie znaku bliżej miejscowości Jaszcz – przed posesję Brzeziny 41, czyli pensjonat „Borowa Dolina”. Umiejscowienie znaków przed pensjonatem znacznie zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców oraz osób wypoczywających w pensjonacie.”


27 sierpnia 2015 r.

Radny Pan Wojciech Kater - prosił o ustawienie znaku drogowego – ograniczenie prędkości do 70 km/h na odcinku drogi powiatowej Tleń-Łążek. Dokładna lokalizacja to – ul. Tleńska w Łążku, okolica przystanku autobusowego i przejścia dla pieszych przy posesji „ul. Tleńska 1” i skrzyżowania z ul. Topolową. Pan radny wniosek swój uzasadnił potrzebą zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Roman Waśkowski zwrócił się z prośbą o złożenie wniosku do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu o ustawienie znaku  C16/C13 (droga dla pieszych i rowerów) na ścieżce pieszo-rowerowej Tleń – Osie. Według Pana Waśkowskiego znak powinien być ustawiony na początku w/w ścieżki od strony Tlenia przy restauracji „Przystanek Tleń”.                               Przewodniczący Rady stwierdził, że aktualnie część rowerzystów korzysta z jezdni utrudniając przejazd  pojazdów samochodowych.


5 czerwca 2015 r.

Radny Pan Dawid Warzyński zgłosił następujące interpelacje:

1) prosił o rozważenie możliwości wytyczenia i oznaczenia przejścia dla pieszych na ul. Dolnej               (u zbiegu ulic Sportowej i Dolnej) w Osiu. Osoby, które poruszają się pieszo w kierunku ul. Nowy Świat stwarzają niebezpieczeństwo przechodząc przez w/w skrzyżowanie .

2) prosił o zamontowanie metalowych barier na zakręcie przez mostem w Grzybku w celu poprawy bezpieczeństwa.

Radna Pani Katarzyna Górecka zwróciła się z prośbą o ustawienie znaku zakazu postoju na         ul. Kościelnej w Osiu od strony budynku kościoła. Według Radnej parkujące tam samochody utrudniają swobodny przejazd pojazdów.


========================================================

13 MAJA 2015 r.

Radny Pan Robert Bocian - prosił o złożenie wniosku do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu dot. ograniczenia prędkości do 70 km/h oraz ustawienia znaku zakazu wyprzedzania w miejscowości Grabowa Buchta na drodze powiatowej Osie-Świecie.  Według Radnego znacznie poprawi to bezpieczeństwo na tym wyjątkowo niebezpiecznym odcinku drogi.

Radny Pan Wojciech Kater- prosił o ponowne zwrócenie się do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy o pokrycie asfaltem płyt betonowych na odcinku ok. 800 mb. drogi wojewódzkiej nr 238 Osie-Warlubie. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Roman Waśkowski:

 – zwrócił się z wnioskiem o poprawne oznakowanie przystanku PKS na ul. Czerskiej w Tleniu. Pan Roman Waśkowski stwierdził, że istnieją tam – jadąc w kierunku Łążka po lewej stronie jezdni dwa znaki w niedalekiej od siebie odległości co wprowadza w błąd osoby oczekujące na autobus. 

- prosił o wycięcie wystającego po ściętym drzewie pieńka, który znajduje się w Tleniu na parkingu naprzeciw baru p. Głowackiej. Pieniek ogranicza miejsce parkingowe oraz stwarza niebezpieczeństwo dla parkujących tam kierowców.


========================================================

30 MARCA 2015 r.

Radny Pan Mariusz Deinowski zgłosił następujące interpelacje:

1) prosił, aby protokoły z sesji Rady Gminy umieszczane na stronie internetowej BIP zawierały załączniki w nich wymienione, które są możliwe do publikacji.

2) w imieniu mieszkańców ul. ks. Semraua zwrócił się z prośbą o  złożenie wniosku do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu dotyczącego wycięcia lip położonych przy budynku na ul. ks. Semraua 13. W uzasadnieniu stwierdził, że drzewa stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników drogi powiatowej.

3) prosił o złożenie wniosku do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu dot. wyraźnego oznakowania rynien odpływowych na odcinku drogi powiatowej Osie-Tleń (na tzw. zakrętach przed Tleniem) bezpośrednio przyległych do ścieżki rowerowej.

Radny Pan Robert Bocian- prosił o naprawienie dziur przy wjeździe na drogę gminną Brzeziny – Żur w Brzezinach. Dziury te powstały wskutek napływu wody z drogi powiatowej i stwarzają niebezpieczeństwo dla przejeżdżających pojazdów.

Radny Pan Michał Recki – w imieniu mieszkańców wsi Stara Rzeka i Radańska zwraca się z prośbą o:

- usunięcie zakrzaczenia przy drodze powiatowej

- usunięcie skarpy z boku drogi na trasie Stara Rzeka – Osie.


25 LUTEGO 2015 r.

Radny Kazimierz Nastróżny- prosił o złożenie wniosku do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu     o podjęcie działań zmierzających do ograniczenia ilości wód opadowych przedostających się na teren nieruchomości przy ul. Dworcowej 12a w Osiu z drogi powiatowej Osie-Żur. W uzasadnieniu Radny stwierdził, że podczas opadów deszczu znaczna część wód opadowych przedostaje się z ulicy Dworcowej na dz. nr 356/13 powodując zawilgocenie budynku mieszkalnego.

========================================================

ROK 2014

          ========================================================

29 GRUDNIA 2014 r.

Radny Wojciech Kater –  zgłosił dwie interpelacje :

1) Prosił o złożenie wniosku do Powiatowego Zarządu Dróg o zniesienie ograniczenia do 40 km/h na obszarze Tlenia
2) Prosił o zmianę ograniczenia prędkości z 40 km/h do 50 km/h na odcinku drogi powiatowej Osie – Tleń od miejsca pamięci narodowej do Tlenia.
Prośby swoje uzasadnił tym, że nowe drogi, ulice, chodniki, ścieżki rowerowe oraz przejścia dla pieszych spowodowały poprawę bezpieczeństwa i tak rygorystyczne ograniczenia zdaniem mieszkańców i kierowców nie są konieczne.

Radny Jacek Bocian – prosił o skierowanie wniosku do Powiatowego Zarządu Dróg i Zarządu Powiatu o naprawę lub przebudowę drogi powiatowej obejmującej część ul. Szkolnej w Osiu, w kierunku wsi Radańska. W związku z nasilonym ruchem kołowym podczas budowy drogi w kierunku wsi Stara Rzeka i dróg leśnych powyższy odcinek drogi powiatowej został zniszczony. Jest wiele nierówności i zapadlisk, co stwarza zagrożenie w ruchu.

Radny Robert Bocian – Prosił o złożenie wniosku do Powiatowego Zarządu Dróg o montaż lustra drogowego przy wyjeździe ze Szkoły Podstawowej w Brzezinach od lewej strony.  Lustro znacznie zmniejszy niebezpieczeństwo wynikające z braku pola widzenia dla kierowców wyjeżdżających ze szkoły.


29 PAŹDZIERNIKA 2014 r.

Radny Janusz Porożyński -  prosił o podwyższenie ogrodzenia (o około 1,5 m) boiska wielofunkcyjnego w Brzezinach. Stwierdził, że obecna wysokość siatki okazuje się za mała, gdyż często zdarza się, że podczas gry piłka wylatuje za boisko i spada m.in. na dach budynku szkolnego. Zamontowanie podwyższenia uniknie nieprzewidzianym wylotom piłki z terenu boiska i konieczności wchodzenia po nią na dach budynku. 

24 CZERWCA 2014 r.

Radny Henryk Jędryczka - wnioskował w sprawie oczyszczenia głównego kolektora ściekowego, biegnącego pomiędzy ul. Dolną a Kopernika. W związku z jego zabrudzeniem podczas intensywnych opadów deszczu woda wydostaje się na zewnątrz, co grozi podtopieniem niektórych posesji.

20 MAJA 2014 r.

Radny Wojciech Kater :
1) Prosił o ponowienie wniosku o zaasfaltowanie odcinka drogi wojewódzkiej Osie – Warlubie pokrytej płytami betonowymi. Uzasadniając jak w poprzednim wniosku.
2) Prosił o ustawienie znaku kierującego do wjazdu na autostradę przy drodze wojewódzkiej Osie – Warlubie w miejscowości Płochockim i dalej przy skrzyżowaniu dróg 238 i 214. 

31 MARCA 2014 r.

Radny  Roman Waśkowski  - prosił o oznakowanie przejścia dla pieszych i ustawienie znaków D-6 i P-10 na skrzyżowaniu ulic Akacjowej i Tucholskiej (przy działce nr 159/6) w Tleniu w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych

4 LUTEGO 2014 r.

Radny Janusz Porożyński – Prosił, aby podczas zaplanowanej w budżecie Gminy na 2014 r. przebudowy drogi w miejscowości Wałkowiska uwzględniono zamontowanie na odcinku ok. 150 m dwóch lamp (lub przynajmniej jednej) oświetleniowych przydrożnych. Chodzi o odcinek drogi od przystanku autobusowego przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr C-1225 w kierunku centrum wsi, przy którym rośnie las. Zamontowanie lamp wpłynie na poprawę bezpieczeństwa osób, które chodzą do przystanku autobusowego celem dojazdu do pracy lub szkoły.

========================================================

ROK 2013

========================================================

30 GRUDNIA 2013 r.

Radny Wojciech Kater:
1) Prosił o zwrócenie się do Nadleśnictwa Trzebciny o wycięcie drzew lub konarów przy zmodernizowanym odcinku drogi powiatowej Tleń – Łążek. Młode drzewa rosnące przy granicy z pasem drogowym znacząco zaciemniają drogę na odcinku biegnącym przez las i ograniczają widoczność. W okresie zimowym natomiast powodują rozpraszanie promieni słonecznych przez co znacznie dłużej utrzymuje się tam oblodzenie jezdni.

2) Prosił o zwrócenie się do Wojewódzkiego Zarządu Dróg o pokrycie asfaltem płyt betonowych na odcinku drogi wojewódzkiej Osie – Warlubie.

Radny Dawid Warzyński Prosił o rozważenie oświetlenia na nowo wybudowanym placu zabaw przy ul. Polnej w Osiu. Pozwoli to na poprawę bezpieczeństwa korzystających oraz lepszy dozór nad nowym obiektem. Wystarczającym rozwiązaniem wydaje się uruchomienie nieczynnej obecnie latarni  wspólnoty Mieszkaniowej bądź korekta ustawienia najbliższej lampy ulicznej. 


30 SIERPNIA 2013 r.

Radny Janusz Porożyński – prosił o zamontowanie dwóch lamp oświetleniowych na odcinku ok. 100m  przy drodze gminnej w miejscowości Brzeziny prowadzącej od centrum wsi  do tzw. Brzeziny-Piaski. Według Radnego zamontowanie lamp wpłynie na poprawę bezpieczeństwa osób i mienia a także ułatwi poruszanie się osobom pieszym w porze wieczorowo-nocnej. Mając na uwadze zmniejszenie problemów technicznych montażu Radny Janusz Porożyński proponuje, aby zamontować lampy zasilane energią słoneczną.

2 LIPCA 2013 r.

Radny Łukasz Sowiński – prosił o poddanie pod dyskusję Rady Gminy oraz Urzędu Gminy w Osiu dalsze utrzymywanie uchwały regulującej wysokość opłat klimatycznych w naszej gminie. Opłaty te są na stosunkowo wysokim poziomie w porównaniu do innych miejscowości turystycznych w Polsce. Na chwilę obecną opłaty te są uiszczane w sposób nieregularny, część ośrodków płaci tą opłatę a część niekoniecznie. Prosił o wzięcie pod uwagę uchylenie uchwały regulującej wysokość stawek. W dalszej perspektywie może to w pozytywny sposób wpłynąć na rozwój turystyczny oraz współpracę między właścicielami ośrodków na terenie naszej gminy. Treść uchwały jaka jest w tej chwili nie reguluje formy rozliczania się z w/w opłat.

29 MAJA 2013 r.

Radny Dawid Warzyński  wnioskował o usunięcie pomnikowego dębu w miejscowości Stara Rzeka na rzece Wdzie. Wnosi o złożenie wniosku do Nadleśnictwa Trzebciny o usunięcie drzewa. Uzasadnia to tym, że dąb zagraża życiu uczestników spływów kajakowych poprzez częste wywrotki kajaków.  Przewodniczący Rady dodał, że ta sprawa była już poruszana na komisji gospodarczej i należałoby w trybie pilnym ustawić na brzegu rzeki tablice ostrzegawcze, które informowałyby  uczestników spływów kajakowych o grożącym niebezpieczeństwie. 

Radny Janusz Porożyński zgłosił następującą interpelację – wnosi o utwardzenia (na odcinku 6-10 m) dwóch dróg gruntowych w miejscu łączenia się ich z drogą asfaltową, powiatową w miejscowości Brzeziny. W pierwszym przypadku chodzi o drogę naprzeciwko Szkoły Podstawowej prowadzącej na tzw. Brzeziny -Pisaki. W drugim przypadku chodzi o drogę naprzeciwko byłej Szkoły Podstawowej prowadzącej na tzw. Brzeziny – Rajbruchy. W tych miejscach drogi gruntowe położone są poniżej poziomu drogi asfaltowej i opady deszczu wypłukują grunt a tym samym obniżają poziom tych dróg w stosunku do drogi asfaltowej. Sytuacja  ta sprawia, że wjazd na drogę powiatową jest znacznie utrudniony. Wg radnego należałoby utwardzić drogę kostką brukową lub asfaltem.

20 MARCA 2013 r.

Radny Wojciech Kater zgłosił następującą interpelację – w imieniu mieszkańców ulicy Tleńskiej w Łążku oraz mieszkańców osady Szarłata wnosi o wprowadzenie ograniczenia prędkości do 70km/h  na drodze powiatowej Tleń-Łążek na odcinku Szarłata – Łążek ; uzasadniając to zwiększeniem bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu oraz rowerzystów.

=============================================================

 ROK 2012

11 GRUDNIA 2012 r.

Radny Mariusz Deinowski zgłosił następującą interpelację:

W związku z wejściem w życie uchwał dotyczących odbierania odpadów komunalnych i opłat  z tym związanych wnioskował o  przygotowanie projektu uchwały dotyczącej pomocy socjalnej dla rodzin wielodzietnych, osób bez dochodów lub o najniższych dochodach. Według radnego Mariusza Deinowskiego celem interpelacji jest uniknięcie lub zmniejszenie do minimum sytuacji prowadzących do występowania przez Urząd Gminy Osie o windykację, nakładania nakazów komorniczych czy prowadzenia postępowania sądowego wobec osób nie posiadających środków na opłaty związane z wywozem śmieci.

20 LISTOPADA 2012 r.

Radny Henryk Jędryczka wnioskował o:

  1) naprawę chodnika przy ul. Sportowej w Osiu (przy posesji na ul. Dolnej 15)

  2) zainstalowanie oświetlenia na schodach od nowo powstałego parkingu do Gminnej Przychodni Zdrowia w Osiu

  3) wzmocnienie kratki ściekowej na ul. Dolnej, przy wejściu na teren Zespołu Szkół w Osiu.

Radny Krzysztof Różyński wnioskował o wstawienie znaku informującego o ustawianiu samochodów wzdłuż jezdni na parkingu w centrum Osia przed posesją p. Kujawy.  W uzasadnieniu radny Krzysztof Różyński stwierdził, że  samochody ustawiające się przed sklepem często blokują przejazd co stanowi zagrożenie spowodowania kolizji drogowej.

24 PAŹDZIERNIKA 2012 r.

Radny Janusz Porożyński – wnioskował o dobudowanie sanitariatów do budynku remizy OSP w Brzezinach. Według radnego powyższy obiekt nie posiada żadnych sanitariatów, a służy nie tylko strażakom OSP, ale również miejscowej społeczności do organizowania różnego typu uroczystości i festynów. 

Radny Wojciech Kater wnioskował o:

1) usunięcie krzewów przy ulicy Czerskiej w Tleniu, co poprawi estetykę miejscowości.

2) usunięcie krzewów przy skrzyżowaniu ul. Czerskiej i ul. Bydgoskiej w Tleniu po obu stronach mostu na rzece Prusinie. 

3) usunięcie krzewów przy skrzyżowaniu dróg – wyjazd od strony miejscowości Wierzchy na drogę Tleń-Lniano. W uzasadnieniu radny Wojciech Kater stwierdził, że poprawi to bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 

28 SIERPNIA 2012 r.

Radny Łukasz Sowiński:

1) prosił o umiejscowienie luster bezpieczeństwa na drodze powiatowej C-1225 na wysokości wyjazdu z zakładu przerobu drewna Pana Marka Malinowskiego ( przy ulicy Dworcowej w Osiu).  Wyjazd w tym miejscu jest niebezpieczny ze względu na rosnące przy krawędzi drogi duże drzewa,

2) wnioskował o tymczasową naprawę chodnika na ulicy Dolnej w Osiu na wysokości zabudowania o numerze 24. Chodnik na tym odcinku znajduje się tylko po jednej stronie jezdni, jest on w bardzo złym stanie co stwarza zagrożenie dla pieszych.

Radny Jerzy Spychalski – w imieniu mieszkańców Łążka wnioskował o ustawienie znaku  E-4 informującego o drodze z pierwszeństwem przejazdu w kierunku Tlenia przed skrzyżowaniem ulic Szkolna-Tleńska-Cmentarna. W tym miejscu prowadzący pojazdy jadą w kierunku ul. Cmentarnej przecinając drogę z pierwszeństwem przejazdu (mimo tablicy ze znakiem T-6a wskazującej rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie). W uzasadnieniu Pan Spychalski stwierdził, że postawienie tego znaku ułatwi zachowanie właściwego kierunku dla jadących do Tlenia, pozwoli na uniknięcie kolizji i zwiększy bezpieczeństwo pieszych na tym skrzyżowaniu.

Radny Janusz Porożyński wnioskował o zamontowanie lustra bezpieczeństwa przy drodze powiatowej nr C-1225 w miejscowości Grabowa Buchta. Lustro powinno być zamontowane naprzeciwko trzeciego wyjazdu (licząc od strony Świecia) kompleksu domów, gdyż według mieszkańców w tym miejscu wyjazd jest najtrudniejszy.

Radny Lech Różyński- wnioskował o ustawienie znaku informacyjnego o wysokości wiaduktu w kierunku Grzybka (po obu stronach) dla pojazdów przemieszczających się w obu kierunkach.

Radny Jacek Bocian – wnioskował o skierowanie sprawy do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu w sprawie zmiany oznakowania poziomego linii ciągłej na przerywaną na ulicy Dworcowej w Osiu przy budynku Banku Spółdzielczego. Umożliwi to wjazd na parking przed bankiem jadącym z kierunku Osia.

28 CZERWCA 2012 r.

Radny Henryk Jędryczka –przedstawił wniosek osób mieszkających przy zwężonym odcinku ulicy Mickiewicza w Osiu, którzy wnoszą o ustawienie znaku ograniczenia prędkości do 30km/h. 

Radny Lech Różyński – wnioskuje o ustawienie znaku ograniczenia prędkości na wybudowaniu pod Starogard od skraju lasu do znaku miejscowości Osie. W uzasadnieniu radny stwierdził,     że na odcinku tym brakuje chodników po obu stronach. Pojazdy przejeżdżają po drodze           z szybką prędkością i stwarzają zagrożenie dla mieszkańców poruszających się pieszo na tej trasie.                      

========================================================

                                                                                ROK 2011


4 października 2011 r.

Radny Dawid Warzyński- wnioskował o korektę oświetlenia ulicznego przy ul. Mickiewicza od posesji p.Guz do posesji p.Kessler (3 lampy), tak aby doświetlić jedyny dostępny obecnie chodnik położony na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej. Podobna sytuacja ma miejsce przy ul. Polnej od p. Orzechowskich do p. Wiśniewskich. Tam wg radnego konieczne jest dołożenie dwóch lamp do istniejących już na słupach od ulicy.

24 sierpnia 2011 r.

Radny Mariusz Deinowski: w sprawie remontu drogi powiatowej Osie – Krąplewice.           Wnioskował, aby wykonać zjazd z remontowanej drogi do budynku Nadleśnictwa Osie przy ul. Dworcowej 15, ponieważ powstał próg o wys. 15 cm, który uniemożliwia dojazd mieszkańcom do posesji.

21  czerwca 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski - wnioskował, aby umieścić słup ogłoszeniowy w Tleniu przy kościele. Stwierdził, że jest wolne miejsce gdzie mógłby zostać postawiony , obok słupa energetycznego. W uzasadnieniu Pan Roman Waśkowski dodał, że na słupie będzie można zamieszczać m.in. kurendy, ponieważ nie wszystkie  docierają do mieszkańców; tak było w przypadku ostatnich kurend  w sprawie konkursu „Mój piękny ogród”.

24  maja 2011 r.

Zgłoszono interpelacje w następujących sprawach :

Radny Wojciech Kater
1) Rozgraniczenia drogi powiatowej w Łążku w dwóch miejscach, tj.:
- u zbiegu ulic Tleńskiej i Szkolnej,
- u zbiegu ulic Szkolnej i Czerskiej.
W uzasadnieniu  radny Wojciech Kater stwierdził, że droga jest wąska, brakuje chodników, istnieje duże natężenie ruchu; wszystko to stwarza ogromne zagrożenie dla kierujących pojazdami  oraz dla pieszych.
2) mieszkańcy Łążka zgłaszają brak kominiarza, proszą o interwencje w firmie kominiarskiej.

29 marca 2011 r.

Radny Wojciech Kater -  aby przypomnieć mieszkańcom o obowiązku trzymania psów na uwięzi

Radny Jacek Bocian - wnioskował o utwardzenie końca ul. Gwarnej w Osiu i wykonanie odwodnienia – aby zabezpieczyć  środki finansowe na przyszły rok.

Radny Mariusz Deinowski – aby jak najszybciej przystąpić do równania dróg najbardziej zniszczonych skutkami zimy (Stary Tartak, Starnie, również droga powiatowa Osie-Stara Rzeka)

Przewodniczący Roman Waśkowski - wnioskował, o postawienie znaku ostrzegawczego A-18a zwierzęta gospodarskie na początku i końcu miejscowości Łążek.

=========================================

ROK 2010

28 grudnia 2010 r.


Radny Wojciech Kater:
1)
 zamontowania nowego lustra na skrzyżowaniu ulic Tleńskiej i Szkolnej w Łążku, ponieważ w wyniku kolizji uległo ono zniszczeniu,
2) zamontowania  na skrzyżowaniu ul. Szkolnej i Tleńskiej w Łążku tablicy „prowadzącej pojedynczej w prawo – U -3a” tak, aby była widoczna dla kierujących pojazdami poruszającymi się z Łążka do Tlenia. W uzasadnieniu, Pan  Kater stwierdził, że obecnie wiele pojazdów przejeżdża skrzyżowanie prosto, wjeżdżając w podporządkowaną ul. Cmentarną, co grozi kolizją.

Radny Łukasz Sowiński -  zmiany oznakowania skrzyżowania ul. Dolnej z ul. Polną i umieszczenia lustra  przy wyjeździe z ul. Polnej.  Oznakowanie skrzyżowania powinno zmienić porządek ruchu na tym skrzyżowaniu tj. z ul. Polnej względem ul. Dolnej wyznaczyć pierwszeństwo stawiając znak D1 ( droga z pierwszeństwem) oraz z ul. Dolnej zrobić drogę podporządkowaną względem ul. Polnej, stawiając w odległości 100 m znak A7. Na skrzyżowaniu w/w ulic powinien być postawiony znak b-20 (STOP) równorzędnie z linią bezwzględnego zatrzymywania się.
Powyższe rozwiązanie zdaniem radnego zwiększy bezpieczeństwo w tym miejscu, jak również ułatwi sposób poruszania się pojazdów zarówno w okresie letnim jak  i zimowym.

26 października 2010 r.

Radny Wojciech Kater:
1)
  przedstawił prośbę mieszkańców Łążka -  aby przy ul. Czerskiej ustawić znak  drogowy A-18a zwierzęta gospodarskie; ponieważ przeprowadzane jest tamtędy bydło na pastwisko a ruch drogowy jest duży.
2) mieszkańcy ul. Tleńskiej w Łążku wnioskują, o przestawienie znaku E-17a: miejscowość – Łążek, w okolicę posesji Pana Jerzego Krupy.
3) mieszkańcy osady Szarłata proszą o ustawienie znaku E 21 – Osada Szarłata.
4) nawiązał do  interpelacji zgłoszonej na sierpniowej sesji, tj. w sprawie naprawy ulicy Czerskiej w Tleniu, przez ten czas chodnik uległ zarwaniu, w jednym miejscu zapadł się na dużą głębokość.
5) przedstawił wniosek mieszkańców miejscowości Wierzchy i Pruskie, aby naprawić przepust drogowy pomiędzy wsiami Wierzchy i Pruskie, ponieważ  zapadł się i stanowi zagrożenie dla użytkowników drogi.
6) wnioskował, aby zwrócić się do Nadleśnictwa Trzebciny w sprawie wycięcia drzew nachodzących na pas drogi na trasie Łążek-Szarłata, a także przy ulicy Topolowej w Łążku.

Radna Halina Spychalska:
1) wnioskuje o naprawę mostu drogowego we wsi Pruskie, ponieważ jest on znacznie zniszczony, deski zostały powyrywane. Stanowi to niebezpieczeństwo dla młodzieży, która porusza się tam na rowerach.
2) zabrała głos w sprawie topoli, która rośnie w Tleniu przy ul. Czerskiej, dodając, że była już interpelacja w tej sprawie, jednak bez odzewu.


Radny Michał Dombrowski:
1) stwierdził, aby uwzględnić ścieżki rowerowe w projektach przebudowy/modernizacji dróg, a przy tej okazji żeby uwzględnić także aspekt bezpieczeństwa i wstawić barierki.
2) zabrał głos w sprawie zakupu szafek na książki w szkołach, stwierdzając, że sprawa ta jest pilna, jednak ze względu na brak środków finansowych prosił, aby przy planowaniu kolejnych inwestycji uwzględnić działanie wprowadzające szafki do wszystkich szkół z terenu Gminy Osie.

Radny Mariusz Deinowski:
1)
 wnioskował, aby wydzielić fundusz i rozpatrzyć możliwość przyznawania stypendium Wójta dla uczniów wyróżniających  się wybitnymi osiągnięciami w nauce.
2) prosił, aby ustanowić znaki kierunkowe do miejsc postoju pojazdów zorganizowanych przez Nadleśnictwo Osie przy drodze Osie – Tleń.
3) nawiązał do biało-zielonych słupków, które pojawiły się na wjeździe do dróg leśnych przy drodze Osie-Tleń. Zapytał o zasadność ich ustawienia, stwierdzając, że utrudniają poruszanie się samochodów ciężarowych przewożących drewno.

Radna Irena Kozłowska -  wnioskuje o usunięcie drzewa-wierzby rosnącej  przy drodze Jaszcz-Kwiatki. ponieważ  utrudnia ona przejazd.

14 września 2010 r.

Radny Wojciech Kater – zwrócił się z wnioskiem w sprawie ścieżki rowerowej na  ul. Ks. Semraua w Osiu, ponieważ zauważył problem dotyczący rowerzystów, którzy poruszają się po jezdni zamiast po ścieżce rowerowej. Pan Kater podał propozycje wymalowania poziomych znaków " rower” na ścieżce, aby wiadomo było, że jest to ścieżka rowerowa.

31 sierpnia 2010 r.

Radna Halina Spychalska :
1) w sprawie drogi powiatowej Osie – Tleń, aby wprowadzić ograniczenie prędkości na wysokości zjazdu do miejscowości Radańska oraz aby przeanalizować ustawienie znaków ograniczających prędkość do 60 km/h i 40 km/h przy  grobie pomordowanych w czasie  II wojny światowej, pod kątem odległości znaków względem siebie lub usunięcia jednego z nich.
2) w sprawie ścieżki rowerowej przy drodze Osie – Tleń, Pani Spychalska zauważyła, że  na wysokości Starni przy wjeździe do Osia są wysokie skarpy, które są podmywane; przy barierkach  powstają  głębokie kałuże. Stwierdziła, że warto zwrócić na to uwagę, kiedy jest jeszcze okres gwarancyjny.
3) prosiła, aby poprawić widoczność krawędzi ścieżki rowerowej Osie – Tleń i ścieków przykrawężnikowych przy tej ścieżce. Jednolita barwa ścieżki i ścieku powoduje optyczne zlewanie się obu elementów i zagrożenie zjechania rowerzysty ze ścieżki.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski – zwrócił się z wnioskiem, aby zabezpieczyć rów odwadniający przy zbiegu ulic Bydgoskiej i Tucholskiej w Tleniu,  ponieważ jest on cały zalany wodą.

Radny Wojciech Kater :
1)
 odnośnie drogi powiatowej Osie – Tleń, Pan radny stwierdził, że brakuje znaku kierunkowego „Radańska” i „Stara Rzeka” na skrzyżowaniu ulic Szkolnej i Ks. Semraua.
2) mieszkańcy Łążka zauważyli, że na wysokości osady Szarłata są zarwane dwa przepusty drogowe na drodze powiatowej Tleń-Łążek.
3) w sprawie ulicy Czerskiej w Tleniu – wielu kierowców skarży się na zły stan nawierzchni drogi, „asfalt siada”, chodnik zaczyna pękać. Pan Kater dodał, że przed zimą powinien być wykonany poważny zabieg naprawy tej drogi, ponieważ zły stan drogi może grozić niebezpiecznymi wypadkami, gdy będzie ślizgo.
4) zauważył, że przy ulicy Czerskiej w Tleniu Powiatowy Zarząd Dróg wyciął dwie topole, jednak została jeszcze jedna, która rośnie na prywatnym terenie. Pan Kater prosił, aby zwrócić się do właścicieli tej działki z prośbą o usunięcie topoli, ponieważ  zagraża bezpieczeństwu, jej  konar wisi nad linią energetyczną i nad drogą.

Radny Michał Dombrowski:
1) w sprawie ścieżki rowerowej przy drodze Osie – Tleń, Pan radny prosił, aby zastanowić się nad bezpieczeństwem tej ścieżki, ponieważ doszło już do paru wypadków, kiedy to pojazdy najechały na w/w ścieżkę. Dodał, że należy  znaleźć „złoty środek” aby  zapewnić bezpieczeństwo na tej trasie, zaproponował postawienie barierek ochronnych na całości lub części drogi Osie – Tleń.
2) skierował zapytanie czy jest możliwość rozwiązania kwestii przejazdu na ul. Kościelnej na wysokości kościoła parafialnego w Osiu, ponieważ parkujące samochody utrudniają ruch . Podał propozycję wprowadzenia zakazu zatrzymywania się i postoju lub znalezienie innego rozwiązania poprawiającego bezpieczeństwo ruchu drogowego przy ul. Kościelnej w Osiu.

 Radna Irena Kozłowska – w sprawie drogi w Jaszczu zwanej „górą św. Jan”, Pani radna prosiła, aby pozałatać dziury na tej drodze. Stwierdziła, że postawiono na niej znak ograniczenia prędkości do 40km/h , jednak jest tam zła nawierzchnia , która zagraża bezpieczeństwu.

6 sierpnia 2010 r.

Radny Kazimierz Nastróżny - wnioskował w sprawie ul. Kościuszki w Osiu, aby właściciele posesji stawiali samochody na podwórkach, ponieważ stojące przed domami pojazdy blokują ruch drogowy. Pan Nastróżny dodał, że podobnie sytuacja wygląda na ul. Sienkiewicza, na której powstają trudności w przejechaniu samochodem. Prosił, aby wprowadzić zakaz stawiania pojazdów  lub wystosować kurendę do mieszkańców tych ulic.

Radny Mariusz Deinowski -  prosił, aby umieścić zakaz wjazdu na bramie przy wjeździe do Szkoły Podstawowej „Jutrzenka”, który nie dotyczyłby pracowników szkoły. Pan Deinowski prośbę swą uzasadnił troską o bezpieczeństwo dzieci.

29 czerwca 2010 r.


Radny Mariusz Deinowski -  prosił, aby złożyć wniosek do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu o naprawę drogi w kierunku miejscowości Stara Rzeka.

Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski
1) prosił, aby Pan Wójt przekazał sprawę do Energetyki w Świeciu odnośnie zabezpieczenia  terenów gdzie mieści się ośrodek wypoczynkowy „Rybitwa” w Tleniu –  ponieważ nie jest zabezpieczona trafostacja, nie ma kłódek, co stwarza zagrożenie dla bawiących się tam dzieci.
2) przedstawił zapytanie „handlowców” z Tlenia, czy jest możliwość, aby korzystali bezpłatnie z gminnej toalety publicznej.

29 kwietnia 2010 r.

Radny Wojciech Kater
1)  wnioskował o sprzątnięcie ul. Czerskiej w Tleniu, ponieważ po zimie zalega tam dużo piasku przy chodniku.
2)  prosił, aby złożyć wniosek do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu o naprawę pobocza na skrzyżowaniu ulic w kierunku Tleń-Lniano przy skręcie do m. Wierzchy.

Radny Michał Dombrowski
1)  zwrócił się z zapytaniem odnośnie szczepienia psów, czy jest możliwość pozyskania lekarza weterynarii, ponieważ społeczeństwo gminne dojeżdża w tym celu do innych odległych miejscowości,
2)   skierował zapytanie, czy gabloty wiszące na rynku w Osiu zostaną usunięte, czy zastąpią je nowe gabloty,
3)  ponownie apelował w sprawie przystani kajakowej w Tleniu, pytając czy do przystani będzie zapewniony dojazd dla tych samochodów, które transportują kajaki.
4)  zapytał, czy byłaby możliwość odrestaurowania tablic z nazwami głównych ulic z terenu Gminy Osie, ponieważ niektóre są poniszczone i mało wyraźne.
5) w imieniu mieszkańców osiedla na ul. Nowy Świat zapytał czy jest możliwość naprawy drogi dojazdowej na osiedle z ul. Dolnej, która jest drogą gminną; ponieważ powstały na niej dziury i jest niebezpiecznie.
6) skierował zapytanie do Pana Wójta, czy jest w stanie wyjaśnić sytuację odnośnie parkingu przy kościele i dojazdu do cmentarza, czy były prowadzone rozmowy z księdzem w sprawie powstania parkingu.

30 marca 2010 r.

Radny Henryk Jędryczka - skierował zapytanie czy jest możliwość, aby zamontować lustro na skrzyżowaniu ulic Dolnej i Nowy Świat, ponieważ jadąc samochodem jest tam bardzo słaba widoczność , stwarza to niebezpieczeństwo.

Radna Halina Spychalska – zwróciła się z wnioskiem, aby naprawić chodnik w Tleniu przy ulicy Czerskiej, ponieważ powstały na nim spore dziury.

Radny Mariusz Deinowski – zwrócił się z zapytaniem, czy jest możliwość, aby w przyszłości na posiedzenie Sesji Rady Gminy Osie zaprosić przedstawicieli organizacji pozarządowych, z którymi współpracuje Gmina Osie. Dodał, iż raz w roku podejmowana zostaje uchwała dot. tejże współpracy, następnie wpływają wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć tych organizacji. Stwierdził, ze przydatne byłoby, aby na sesji przedstawiciele organizacji pozarządowych omówili swą działalność.

Radny Jerzy Spychalski – skierował wniosek, aby na skrzyżowaniu ulic Szkolnej i Tleńskiej w Łążku zamontować znak STOP, ponieważ doszło tam do kilku stłuczek i jest to niebezpieczne miejsce.

=====================================================

ROK 2009

7 grudnia 2009 r. 

Radny Henryk Jędryczka: - zwrócił uwagę na poruszające się z niebezpieczną prędkością samochody na drodze gminnej w kierunku miejscowości Radańska. Zaproponował, aby zamontować tam progi zwalniające.

27 października 2009 r. 

Radny Wojciech Kater:
1) poinformował, że mieszkańcy gminy skarżą się na Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa w Świeciu, ponieważ są tam zbyt długie kolejki, pracownicy robią długie przerwy, petenci są źle traktowani. Prosił, aby apelować w tej sprawie.
2)  prosił, aby zwrócić się do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu w sprawie dziur po ostatnich przymrozkach na odcinkach dróg powiatowych Tleń-Łążek i Wierzchy-Pruskie.
3) zwrócił się z prośbą, aby ponownie skierować wniosek do Powiatowego Zarządu Dróg  w Świeciu w sprawie wycięcia krzewów i drzew na drodze Tleń-Łążek, ponieważ utrudniają one widoczność i stwarzają niebezpieczeństwo.
 
Radny Michał Dombrowski:
1) Zwrócił się z zapytaniem czy jest możliwość, aby w najbliższym czasie wybudować chodnik po obu stronach przy ul. Nowy Świat.
2) poruszył temat mostu na rzece w Grzybku, stwierdził, że tworzą się potężne uskoki i zaapelował, aby w przyszłości zareagować w tej sprawie.
3) stwierdził, że  w związku z dobrze działającym w sezonie letnim kąpieliskiem w Tleniu, należałoby wyrównać drogę tę na plażę oraz utwardzić zjazd z drogi asfaltowej na drogę leśną.
4) nawiązał także do drogi w  miejscowości Radańska prowadzącej w kierunku Tlenia, powstały tam potężne dziury i należy je wyrównać przed zimą lub na wiosnę.
5) zaproponował, aby w Tleniu powstał mały plac zabaw dla dzieci
6) zgłosił propozycję aby w ramach późniejszych inwestycji wykonać nową elewację na starej szkole w Miedznie.
7) zwrócił uwagę na niebezpieczny zakręt na przejściu ulic Rynek-Szkolna, stwarza on zagrożenie najbardziej dla samochodów ciężarowych.  Zaproponował, aby wyrysować linię.
   
31 sierpnia 2009 r.

Radny Michał Dombrowski - zwrócił się z zapytaniem, czy jest możliwość wydzielenia ścieżki na dojazd po kajaki do przystani kajakowej przy restauracji „Samotnia nad Wdą” w Tleniu.


30 czerwca  2009 r.

Radny Henryk Guzman:
1) Zwrócił się z zapytaniem, czy jest możliwość uzupełnienia kratki na drodze Brzeziny – Jaszcz.

28 kwietnia  2009 r.

Radny Michał Dombrowski:
1) Zwrócił się z zapytaniem, czy jest możliwość wywieszenia banera na budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu informującego, że jest to centrum Nordic Walking.
Odpowiedzi udzielił Dyrektor GOK-u – iż owa tablica powstanie przy Gminnym Ośrodku Kultury.
2) Zaproponował, aby przystawić tablicę przy znaku „Osie” objaśniającej, że istnieje w miejscowości Centrum Informacji Turystycznej.


30 marca 2009 r.
Radny Michał Dombrowski:
1) prosił, aby skontaktować się z osobami, które kiedyś w okresie letnim prowadziły kino w Tleniu, czy nie byłoby możliwości wznowienia tej działalności.
Odpowiedzi udzielił Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski – iż Państwo którzy prowadzili kino letnie odnotowywali mała frekwencję i ponosili straty.
2) nawiązał do powstającego Punktu Informacji Turystycznej – zaproponował aby był on dobrze rozwinięty poprzez np. wstawianie tablic informacyjnych przy wjeździe do miejscowości, opis przystani kajakowych.

Radny Wojciech Kater
1) ponownie wnioskuje o uzupełnienie poboczy na drodze Tleń-Łążek. Gdy poprzednio była podejmowana ta sprawa, uzyskano odpowiedź z Powiatowego Zarządu Dróg w
Świeciu, iż droga ta będzie naprawiana w 2013 r.; jednak w interpelacji Pan Kater wnioskował o uzupełnienie poboczy.
2) Wystąpił z wnioskiem aby zwrócić się do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu w sprawie usunięcia drzew i krzewów przy drodze z Tlenia do Łąźka, ponieważ droga ta staje się coraz mniej przejrzysta i stanowi to zagrożenie.
3) Zwrócił się z prośbą o umieszczenie na budynku Urzędu Gminy herbu Gminy Osie; a  w dalszym etapie na pozostałych obiektach gminy. Rozumie iż z powodu „ściśniętego” budżetu, jest to temat na bliższą przyszłość.
4) Wnioskował, aby na postumencie stojącym w centrum Osia umieścić napisy – Gmina

======================================================

ROK 2008

30 grudnia  2008r.
Radny Wojciech Kater- odnośnie drogi Osie-Łążek, aby zwrócić się do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu, w sprawie naprawy poboczy na tej drodze.
Radny Michał Dombrowski – skierował zapytanie czy byłaby możliwość wyrównania ścieżki łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Kościuszki.

9 grudnia  2008r.
Radny Kazimierz Nastróżny – zwrócił się z wnioskiem, aby przesunąć barierkę przy przedszkolu, ponieważ utrudnia ona swobodne przejście chodnikiem.

28  października  2008r.
Radny Wojciech Kater przedstawił dwie interpelacje:
1) w imieniu Rady Sołeckiej Pruskich – prośba o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej świetlicy w Pruskich
2) prosił aby zwrócić się do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu z wnioskiem o przymocowanie odblasków na betonowym mostku w Szarłacie, gdyż jest tam niebezpieczne zwężenie jezdni.
Radny Mariusz Deinowski:
1) przedstawił prośbę mieszkańców Wałkowisk, aby wstawić tablicę informacyjną- ograniczenie prędkości przez kierowców.
2) prosił o zamontowanie progów zwalniających na ul. Polnej, w celu ograniczenia prędkości przez kierowców, ponieważ okoliczni mieszkańcy obawiają się o bezpieczeństwo.
3) zwrócił się z zapytaniem, czy jest możliwość zrobienia trójnika do kanalizacji na zaporze w Żurze.
4) poruszył sprawę odnowienia szlaków turystycznych, szczególnie na terenie Tlenia
Radny Jerzy Spychalski – prosił o naprawę pobocza na drodze Tleń-Łążek w miejscowości Szarłata.
Radny Michał Dombrowski:
1) skierował zapytanie, czy jest możliwość wstawienia pojemników na śmieci na Starym Tartaku,
2) w imieniu mieszkańców Starego Tartaku, zwrócił się z zapytaniem-czy zostanie utwardzona droga.

15  września  2008 r.
Radny Michał Dombrowski :
1) skierował zapytanie czy to prawda, że sołtysi nie otrzymują materiałów biurowych i czy byłaby możliwość przekazania pieniędzy sołtysom na np.organizowanie dożynek.
2) W imieniu kierowców autobusów zwrócił się z prośbą, żeby poobcinać gałęzie na drodze w kierunku Jaszcza
3) Poruszył sprawę Skate Parku, czy jest możliwość aby go wybudować.
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Osie :
- w sprawie materiałów dla sołtysów -  poinformował obecnych iż w roku ubiegłym sołtysi otrzymali cały pakiet biurowy. Wyjaśnień udzieliła także Pani Sekretarz Gminy – że w miarę potrzeb sołtysi otrzymują materiały biurowe.
- Odnośnie pieniędzy na sołectwa -  Wójt Gminy uważa , że podział pieniędzy byłby  nie do końca sprawiedliwy, narodziłoby to konflikty wśród sołtysów. Uważa sprawę za „sztuczny problem”. Nawiązał także do tegorocznych dożynek i kosztów z nimi związanymi. Ostatecznie stwierdził, że nie jest zwolennikiem, by sołectwa dostawali jakiekolwiek pieniądze, ponieważ będzie to „kość niezgody”.
- W nawiązaniu do interpelacji w sprawie obcięcia gałęzi – poinformował, iż są one przycinane na bieżąco.
- W sprawie budowy Skate Parku – Wójt Gminy stwierdził, iż pomysłów jest dużo, jednak na dzień dzisiejszy są inne priorytetowe sprawy do wykonania.  Jeżeli będzie możliwość  pozyskania na to pieniędzy, to się wykona. Obecnie wiązałoby się to ze zrezygnowaniem z innych ważniejszych inwestycji.

29 sierpnia 2008 r.
Radny Wojciech Kater – poruszył następujące sprawę :
- w drodze powiatowej Tleń – Łąski Piec jest bardzo dużo dziur, prosił, aby zwrócić się o ich załatanie do Powiatowego Zarządu Dróg
- przy ul. Czerskiej w Tleniu drzewa zasłaniają oświetlenie, prosił o wycięcie niektórych gałęzi ,
- prosił o naprawę przepustu w stronę zabudowań w miejscowości Pruskie.
Radna Spychalska Halina
- w miejscowości Osie na skrzyżowaniu ulic Starogardzkiej i Sienkiewicza należy zamontować lustro;
- w Tleniu i Szarłacie gałęzie drzew zachodzą na kable telefoniczne , jak będzie wichura to mogą  je pozrywać (należy je usunąć).

14 lipca  2008r.
Radny Wojciech Kater – wystąpił z wnioskiem aby zgłosić się do Nadleśniczego Osia i Trzebcin o oznakowanie dróg leśnych udostępnionych do ruchu.
Radny Lech Różyński
1)zaproponował zamontowanie dodatkowego lustra na posesji Pani Skowron na skrzyżowaniu ul. Starogardzkiej i ul. Sienkiewicza w celu poprawy bezpieczeństwa
2)prosił o wprowadzenie zakazu postoju samochodów na ul. Sienkiewicza w dni targowe tj. w czwartki.
3)zgłosił wniosek aby wybudować chodnik na skrzyżowaniu ul. Bocznej i ul. Sienkiewicza  ( przy posesji Pani Skowron)

19 czerwca  2008r.
Radny Jacek Bocian :
1) prosił o częstsze opróżnianie pojemnika PCK, znajdującego się przy ul. Dolnej
2)  poruszył także temat placu zabaw dla dzieci- aby na osiedlu przy ul. Dolnej utworzyć plac zabaw.
Radny Wojciech Kater – przedstawił wniosek mieszkańców Łążka, którzy zwracają się z prośbą o wstawienie 2 ławek.

29 kwietnia 2008r.
Radny Henryk Jędryczka – zgłosił się z zapytaniem, czy byłaby możliwość pomalowania pasów na drodze Osie-Żur.


Radny Wojciech Kater-

1) prosił, aby zwrócić się do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu z wnioskiem o umocnienie drogi Tleń-Łążek
2) prosił o zwrócenie się do Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Bydgoszczy z wnioskiem o postawienie znaków kierunkowych-Tleń na drodze Nr 239 Lniano-Pruszcz.


Radny Michał Dombrowski-

1) skierował zapytanie, czy byłaby możliwość zainstalowania lustra na skrzyżowaniu ul.Młyńskiej z ul.Targową.
2) zaproponował zamontowanie atrapy fotoradaru na ul. Ks.Semraua.

11 marca 2008r.
Radny Wojciech Kater – zgłosił dwie interpelacje :
1) zwrócił uwagę, że na parkingu przed szpitalem w Świeciu jest zbyt mało miejsca.
W związku z powyższym prosi o wystosowanie pisma w tej sprawie.
2) poruszył także temat umowy jaka została podpisana przez Gminną Przychodnię w Osiu z NZOZ w sprawie leczenia po godz.18 i w święta. Wskazał na słabą informację dotycząca tego leczenia dla społeczeństwa oraz prosił o dokładniejsze przekazanie tych informacji dla ludności.
Radna Irena Kozłowska – zwróciła uwagę na zły stan drogi z Tlenia do Trzebcin.

====================================================

ROK 2007

28 grudnia 2007 r.
Radny Wojciech Kater – prosił o rozgraniczenie działek w Łążku na ul. Szkolnej przy posesji Państwa Poraj ( na zakręcie w str. Tlenie) i za mostem w stronę Czerska przy posesji Państwa Lorbieckich, ponieważ jest tam bardzo wąska ulica .

26 listopada 2007 r. 
Radny Kazimierz Nastróżny – zwrócił uwagę, że na parkingu Nadleśnictwa przy mogiłach przed Tleniem były ustawione pojemniki na śmieci, a obecnie zostały usunięte. Prosił o ponowne ich ustawienie, ponieważ  teraz panuje tam bałagan.
Radny Kazimierz Nastróżny – prosił, aby zwrócić się do Urzędu Pocztowego o umieszczenie skrzynki pocztowej w okolicy ul. Sienkiewicza i ul. Starogardzkiej w Osiu (dodał, że  można ją umieścić na posesji Państwa Nastróżnych).
Radny Deinowski Mariusz – poruszył sprawę konkursów, aby organizacje pozarządowe mogły wystosować wnioski w powyższej sprawie.
Radny Bocian Jacek – w dniu 11 listopada br. szedł w delegacji, która składała wiązanki  z okazji Świętą Niepodległości na mogile zbiorowej  znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Osiu i musi stwierdzić, że mogiła ta jest bardzo zniszczona (głównie ogrodzenie, tablica z krzyżem i  utwardzenie przy niej wymaga gruntownego remontu). W związku z tym zgłasza interpelację w sprawie przeprowadzenia odnowienia tej mogiły.
Radny Bocian Jacek – prosił o umieszczenie kosz na śmieci na ul. Szkolnej w Osiu  pomiędzy posesjami Państwa Cirsan a Lecznicą.
Radny Dombrowski Michał – zwrócił się z potanieniem, czy na obchody Święta Niepodległości byli zaproszeni kombatanci.
Radny Michał Dombrowski – zwrócił uwagę , że niektóre znaki drogowe są podpierane kołkami, co jest bardzo niebezpieczne. Znak przy zakręcie w Osiu przy Kwiaciarni Pana Kujawy (kierunek Tleń) jest także umieszczony za nisko,  może ktoś w niego uderzyć.

30 października 2007 r.
Radny Deinowski Mariusz  - zgłosi następujące interpelacje:
- umieści znak „P” – parking na parkingu przy Stolarni K. 0tlewski w Osiu na ul. Ks. Semraua  , a przy Szkole Podstawowej na tej ulicy zakaz parkowania od godziny 7 30 do 14 30,
- prosił o umieszczenie na zapleczu pawilonów handlowych znajdujących się na targowisku gminnym w Osiu dodatkowej lampy,
- poruszył sprawę rozważenia możliwości dofinansowania rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku „Perła” w Tleniu przez samorząd, sprawa ta była poruszana na spotkaniu przedstawicieli „Caritas” i GOPS.
- aby na Święta Bożego Narodzenia  przystroić  rynek w Osiu , poprzez umieszczenie na drzewach lampek.

31 sierpnia 2007 r.
Radny Jerzy Spychalski – zwrócił uwagę na niebezpieczne pobocze na ul. Czerskiej w Tleniu, ktor wymaga uzupełnienia przez Powiatowy Zarząd Dróg.
Radny Wojciech Kater – poruszył sprawę pobocza w Szarłacie, które również należy uzupełnić. Zaproponował, aby wykorzystać gruz złożony przy cmentarzu w Łążku.
Radny Roman Waśkowski – zwrócić się z prośbą o ustawienie dwóch znaków postoju dla osób niepełnosprawnych  , po jednym na każdym parkingu w Tleniu
Radny Michał Dombrowski  - zgłosi następujące interpelacje:
- zaproponował założenie lampy na ul. Gwarnej w Osiu przy posesji Pana Tkaczyk oraz zamontowanie na tej samej ulicy studzienki kanalizacyjnej,
- wystosować kurendę w sprawie wałęsających się psów ,
- zwrócił się z prośbą do radnych powiatowych , aby zwrócili uwagę na    złe warunki pracy oraz na   b. słabą sprawność obsługi interesantów przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Świeciu. Zaproponował, aby radni Rady Powiatu poruszyli tą sprawę na sesji Rady Powiatu lub wystosowali pismo o  zatrudnienie więcej pracowników w tym Wydziale.
- poruszył sprawę działalności Policji w Tleniu w czasie sezonu letniego.
Radna Halina Malinowska – prosiła o zamontowanie skrzynki pocztowej w centrum Osia, będzie to udogodnienie dla osób starszych i niepełnosprawnych.
Radny Henryk Jędryczka – poruszył sprawę zamontowania tablicy ze znakiem miejscowości Wierzchy od strony Tlenia , aby białą tablicę już zamontować od zakrętu, tam gdzie obecnie znajduje się tablica zielona.
Radny Rady Powiatu Józef Belt – nawiązał do interpelacji Radnego Michała Dombrowskiego, informując, że z tą sprawą był u kier. Wydziału Komunikacji i otrzymał wyjaśnienie, że obecnie Wydział Komunikacji posiada za wolny system informatyczny i z tego powodu występują problemy.

15 czerwca 2007 r.
Radny Wojciech Kater :
- podjąć działania w celu przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych  działki nr 48/12 w miejscowości Pruskie na cele sołectwa,
- w miejscowości Tleń od strony sklepu R-HSP do mostu  ustawić znak zakaz postoju.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski – wyjaśnił, że Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu od sierpnia ubr. Opracowuje w tej sprawie dokumentację.
- zaproponował , aby przy przystanku PKS w Tleniu ustawić znak „P’ oraz przy nowym skwerze (gdzie znajduje się tz. „kopiec”).
- zgłosił awarię kilku lamp w Łążku  (jest to wynik wyładowań ostatniej burzy),
- należy dokonać wycinki zadrzewienia przy szosie Łążek – Tleń , ponieważ jest tam bardzo niebezpiecznie.

26  kwietnia 2007 r.
Radny Wojciech Kater – prosił, aby  zwrócić się do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu o maszynę do zaklejania dziur na zakręcie drogi w Szarłacie. Obecnie po zimie te miejsca są bardzo zniszczone.
Radny Jacek Bocian   -  prosił o zamontowani progu zwalniającego na ul. Młyńskiej w Osiu, ponieważ niektórzy kierowcy nie zwracają uwagi na znak ograniczenia prędkości , a na tej ulicy nie ma chodnika dla pieszych.
Radna Irena Kozłowska – zwróciła uwagę na dziury na drodze w Jaszczu pod górę tz. „Święty Jan”, prosiła aby dokonać ich naprawy.
Radna Malinowska Halina  - prosiła o wydzielenie przejścia od ul. Dolnej do bloków Nadleśnictwa w Osiu , ponieważ jest tam bardzo niebezpiecznie.

12 kwietnia 2007 r.
Radny Wojciech Kater – zgłosił wniosek mieszkańcy wsi Wierzchy o ograniczenie prędkości przez wieś do 40 km/godz. oraz aby oczyścić rów między przepompownią a szkołą podstawową.
Radny Michał Dombrowski  - poruszył sprawę pozyskiwania środków unijnych i  zwrócił się z pytaniem czy Wójt Gminy współdziała w tym zakresie z z instytucjami i osobami indywidualnymi w celu pozyskiwania funduszy.
Radny Roman Waśkowski – zwrócić się z prośbą o ustawienie na dworcu PKP w Tleniu 2 szt. ławek.

2 marca 2007 r.
Radny Wojciech Kater – prosił, aby  przy wiedzie do miejscowości Osie należy zamontować znak, że to jest miejscowość monitorowana .
Mieszkańcy wsi Wierzchy zgłosili wniosek o utwardzenie drogi do tzw. „KOMETY”.
Radny Michał Dombrowski  -  zwrócił się z pytaniem czy gmina czyni jakieś starania w kierunku gazyfikacji oraz czy istnieje możliwość uczczenie wyzwolenia Osia  w formie akademii .
Radny Roman Waśkowski – zwrócić się do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu o ustawienie przed mostem w Tleniu znaku ograniczenia prędkości do 20 km/godz. oraz o przedłużenie balustrady w kierunku mostu o 70 m.

==================================================

ROK 2006

5 grudnia 2006 r.
Radna Malinowska Halina – poruszyła sprawę konieczności obniżenia studzienki kanalizacyjnej na chodniku w Osiu przy ul. Dolna i Szkolna
Radny Michał Dombrowski – zwrócił uwagę na złe usytuowanie znaku tz. sierżanta w Osiu ul. Szkolna, należy ustawić go bezpieczniej. Prosił także o oznakowanie Starego Tartaku, ponieważ ludzie przyjeżdżający spoza Osia nie wiedza gdzie się on znajduje. Poruszył  także planowaną  modernizację drogi Stary Tartak, aby była wykonana w odpowiedni sposób.
Radny Bocian Jacek – prosił o przestawienie słupa  energetycznego przy wjeździe na Stary Tartak.
Radny Wojciech Kater – poruszył  sprawę niebezpieczeństwa jakie stwarzają topole na drodze Tleń – Łążek, może tam dojść do wypadku.

27 listopada 2006 r.
Radny Wojciech Kater – poruszył następujące sprawy:
1)    konieczność  usunięcia krzewów na poboczach drogi Tleń – Łążek,
2)    ujednolicenie oznakowania drogi na  zakręcie mostu w Tleniu w stronę  Łążka i Czerska
3)    ustawienie znaku z oznaczeniem nazwy miejscowości „Pruskie”.
Radny Michał Dombrowski – prosił, aby przygotować legitymacje dla radnych obecnej kadencji.
Radny Waśkowski Roman odpowiedział , że są przygotowane legitymacje i na koniec dzisiejszej  sesji zostaną wręczone radnym.
Radny Waśkowski Roman – zwrócił się do radnych Rady Powiatu, aby poruszyli sprawę   ustawienia znaku „zwężenie drogi” na końcu poszerzenia drogi   Laskowice – Krąplewice,

31 sierpnia  2006 r. 
Radny Otlewski Krzysztof – zwrócił uwagę na sprawność kamery monitorującej rynek w Osiu, aby działała. Kiedy występuje taka potrzeba to nic z niej nie można odczytać. Wyjazdy z Osia w stronę Brzezin i Tlenia obecnie będą monitorowane . Natomiast przydałoby się, aby zamontować kamerę na ul. Sienkiewicza w stronę Starogardu i Warlubia.
Radny Kater Wojciech – poruszył sprawę weryfikacji granic posesji przy ul. Czerskiej w Łążku jest ona bardzo wąska.
Radny Michał Dombrowski – w imieniu rolników i sołtysa wsi Miedzno prosi o udzielenie pomoczy przy oczyszczeniu jeziora, ponieważ rolnicy chcą je oczyścić
 

27 lipca  2006 r.
Radny Kater Wojciech – poruszył sprawę zamontowania w Tleniu ul. Czerska przy nowym chodniku w okolicy mostu poręczy. Również prosił o uzupełnienie  brakującego tłucznia na drodze w Szarłacie na zakręcie, który został wypłukany po ostatnich deszczach.
Radny Michał Dombrowski  – prosił, aby zwrócić uwagę na tereny na tzw. Osiedlu Leśnym w Osiu (przy posesji p. Stefan) i przy p. Sołtys, aby je w jakiś sposób zagospodarować .
W tym miejscu pochwalił pomysł usytuowania w Tleniu obelisku poświęconego pamięci Profesora Alfonsa Hoffmanna, ale ma uwagi od turystów, że dobrze by było aby umieści tam również krótki rys historyczny, bo większość z nich nie wie kim był prof. A. Hoffmann.
Radny Roman Waśkowski – prosił, aby wydzielić chociaż  po jednym stanowisku dla osób niepełnosprawnych na parkingu przy Urzędzie Gminy i na rynku przy sklepie „Market” w Osiu.
Radny Michał Dombrowski – prosił, aby chociaż w późniejszym terminie rozważyć możliwość utwardzenia dalszego odcinku drogi od „Strzelnicy” w Osiu w stronę  Warlubia.

29 czerwca  2006 r.
Radny Kater Wojciech – przedstawił wniosek mieszkańców sołectwa Pruskie, aby uzupełnić tłuczeń na drogach w tej miejscowości, ponieważ po ostatnich ulewach został wypłukany.
Radny Michał Dombrowski  – prosił, aby informować mieszkańców o ostrzeżeniach dotyczących  złych warunków atmosferycznych. co najmniej 3 dni przed.
Radna Kozłowska Irena – zaproponowała, aby przedzwonić do sołtysów i w mniejszych miejscowościach przygotują kurendy.
Wójt Gminy Michał Grabski – wyjaśnił, że ostrzeżenia przychodzą bardzo późno (często w dniu wystąpienia zjawiska atmosferycznego), a jak były wcześniej przekazywane to poinformowano zakłady , ale było również tak że dane zjawisko w ogóle nie wystąpiło. Co się tyczy kurend przygotowanie ich przez sołtysów w większych wsiach (np. 0siu) będzie utrudnione.

26 maja  2006 r. 
Radny Henryk Jędryczka – zwrócił uwagę na krawężniki przy pierwszym wjeździe z  ul. Ks. Semuraua  na ul Gwarną w Osiu , aby dokonać ich profilowania , ponieważ matki z dziećmi w wózkach i dzieci na rowerkach mają kłopoty z wjazdem.
Radny Michał Dombrowski  – prosił, aby zwrócić uwagę na tzw. „deszczówki” , dokonać ich sprawdzenia.

3 kwietnia  2006 r.
Radny Pan Krzysztof Otlewski  w sprawie wyrównania drogi od miejscowości Radańska /za asfaltem/ do miejscowości Stara Rzeka.
Wójt Gminy udzielił odpowiedzi wyjaśniając, że w miarę poprawy pogody droga zostanie wyrównana.
Radny Pan Michał Dombrowski – w sprawie budowy ul. Kochanowskiego.
Wójt Gminy wyjaśnił, że budowa tej ulicy jest ujęta w planie na najbliższe lata.

27 lutego  2006 r. 
Radny Wojciech Kater – kosz na śmieci z napisem UG są w bardzo złym stanie, prosił o dokonanie ich przeglądu i wymiany na nowe.
Radny Michał Dombrowski – ma uwagi od zawodowych kierowców , aby przy Przedszkolu w Osiu zlikwidować znak postoju pojazdów, ponieważ postój pojazdów w tym miejscu grozi wypadkiem. Poruszył także sprawę przydziału materiałów biurowych dla sołtysów, czy otrzymują np. papier ksero, długopisy, spinacze itp.

========================================================

ROK 2005 


9 grudnia  2005 r. 
Radny Michał Dombrowski – prosił, aby wysłać kurendy dotyczące obowiązku odśnieżania chodników. Poruszył także sprawę odśnieżania dróg, aby w przyszłości szybciej reagować.
Wójt Gminy Michał Grabski – wyjaśnił, że decyzje dotyczące odśnieżania dróg powiatowych podejmuje Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu. Drogi te są oznakowane palikami, które informują o standardzie i kolejności odśnieżania. Nasza gmina podpisała umowę z Powiatowym Zarządem Dróg na zimowe utrzymanie dróg Osie – Stara Rzeka i Osiwe – Łuby. Jak występuje taka potrzeba to również odśnieżamy inne odcinki dróg powiatowych. Mamy 64 km dróg powiatowych.

31 sierpnia 2005 r.
Radny Michał Dombrowski – poruszył sprawę już wcześniej przez niego zgłaszaną propozycję budowy fontanny na rynku w Osiu. Obecnie proponuje, aby wybudować amfiteatr (muszlę) w Osiu.

27 lipca 2005 r.
Radny Michał Dombrowski – poruszył sprawę gablot  informacyjnych na rynku w Osiu. Należy coś z tym zrobić, systematycznie są niszczone . Należałoby zrobić kompleks informacyjny , najlepiej przy GOK Osie.

29 kwietnia 2005 r.
Radny Henryk Jęryczka -  prosił o ustawienie znaku zakaz postoju w godz. od  700 – 1600  na ul. Szkolnej w Osiu na odcinku od posesji p. J. Trzeciak do p. Chudeckich. Uzasadniając to tym, że autobusy szkolne mają bardzo utrudniony wyjazd ze szkoły jak stoją pojazdy na tej ulicy.
30 czerwca 2005 r.
Radny Jacek Bocian  -  prosił o ustawienie białej tablicy z terenem zabudowanym miejscowość Osie przy posesji Państwa Pawlak na ul. Szkolnej w Osiu. Uzsasdniając to tym, że po modernizacji drogi Osie – Radańska pojazdy obecnie jeżdżą z znacznie większą prędkością.

9 marca 2005 r.
Radny Michał Dombrowski  – zwrócił uwagę na odśnieżanie chodników przez właścicieli posesji przyległych do nich. Przekazał także wnioski z posiedzenia Rady Sołeckiej wsi Miedzno : dokonać remonty drogi na wysokości posesji p. Domisch , należy dowieść piasku do podsypywania drogi oraz tłucznia na remonty dróg oraz dokonać bramy wjazdowej na boisko.
Wójt Gminy Michał Grabski – wyjaśnił, że ma protokół z posiedzenia Rady Sołeckiej.  Zadania są do realizacji stopniowo w ciągu roku, ponieważ należy brać pod uwagę środki finansowe.

10 lutego 2005 r.
Radny Wojciech Kater – aby zwrócić uwagę Zakładowi Energetycznemu żeby usunąl gałęzie drzew przy posesji Pani Ireny Glaza w Łążku, ponieważ zagrażają linii energetycznej.
Radny Michał Dombrowski – zwrócił uwagę , aby po kanalizacji  naprawić drogę na stadion w Osiu (ul. Dolna, ul. Sportow).   Poruszył także sprawę wybijania szyb w gablotach na rynku , aby zastanowić się nad inną formą tych tablic. Również zwrócił uwagę na zalegające śmieci przy głównych arteriach leśnych, aby dokonać przeglądu i usunąć je.
Radny Roman Wałkowski – zgłosił wniosek Rady Sołeckiej Tleń dotyczący usunięcia pni drzew przy Wiejskim Domu Kultury w Tleniu, również prosił o wyrównanie dwóch przepustów na chodniku od strony kościoła do ul. Tucholskiej w Tleniu.
Radny Michał Dombrowski – dodał, że na ul. Dolnej w Osiu przy tz. „starej straży” zalega woda, co jest dużym utrudnieniem dla przechodniów.

=======================================================
ROK 2004


15 grudnia 2004 r.
Radny Wojciech Kater – Rada Sołecka Wierzchy prosi o nawiezienie tłucznia na drogę od przystanku PKS w stronę dawnej strzelnicy. Także prosił o nawiezienie tłucznia na ul. Piwną w Łążku, ulica te jest b. podmokła.
Następnie poruszył sprawę oświetlenia:
- przewiesić ( ta co jest przy mostku) lub dowiesić lampę przy Szkole Podstawowej we Wierzchach,
- natomiast w Łążku   zamontować 2 lampy na ul Tleńskiej, jedną miedzy posesjami p.p. Krupa, Jerke, Pawlik, Kortas oraz drugą przy p.p. Glinieskich, Rytlewskich.
Poruszył także sprawę wymiany oświetlenia w Łązku i Tleniu na energooszczędne.
Wójt Gminy Michał Grabski – wyjaśnił, że wymiana oświetlenia na energooszczędne jest robiona sukcesywnie, jesteśmy w kontakcie z Rejonem Energetycznym.
Radny Michał Dombrowski – prosił o wyjaśnienie sprawy jak działa wyłączanie lamp w Osiu.
Wójt Gminy wyjaśnił, że lampy są wyłączane na fotokomórkę. 

30 listopada 2004 r.
Radny Przemysław Siekierkowski – prosił o wycięcie krzewów przy drodze powiatowej w Wałkowiska na poziomie posesji P. Ziółkowskich.
Radny Krzysztof Otlewski – zwrócił uwagę na pobocza w alei dębowej przy RSP w Osiu , aby wypełnić je chociaż tłuczniem. Szczególnie w okresie zimowym  stwarzają niebezpieczeństwo wypadków .
Radny Michał Dombrowski – wnioskował o zakup pojazdu pomocy doraźnej przy Gminnej Przychodni w Osiu. Niektórzy pacjenci nie mają pojazdów, aby w nagłych wypadkach szybko dojechać dojechać do lekarza. Jako Rada Gminy zakupiliśmy pojazdy dla OSP i Policji, a teraz powinno się pomyśleć o Gminnej Przychodni.
Radny Roman Waśkowski -  prosił o oznakowanie przejścia dla pieszych w miejscowości Wierzchy na wysokości Szkoły Podstawowej.

16 czerwca 2004 
Radny Kater Wojciech  :
- Zwrócił się z pytaniem, czy można zmienić nazwę „Dni Osia” na „Dni Gminy Osie” ,
Wójt Gminy Michał Grabski – wyjaśnił, że wcześniej chciano zmienić na „Dni Gminy Osie” jednak Tleń nie chciał. A obecnie jest już tradycją, że są „Dni Osia”.
- Stwierdził, że przy moście w Łążku jest lustro, a obecnie mieszkańcy drugiej  strony ulicy domagają się też lustra,
- Poruszył spraw, ponownego oberwania linii telefonicznej w Łążku (bardzo nisko wiszą kable),
- Prosił o nawiezienie- wyrównanie poboczy  drogi powiatowej na odcinku budynków byłego Nadleśnictwa Szarłata.
Radny Guzman Henryk – prosił o wycięcie krzaków przy drodze  od krzyżówki Jaszcz – Miedzno do Brzezin (od p. Mindikowskich).

29  kwietnia 2004 
Radny Henryk Jędryczka – prosił o zainstalowanie na ul. Dolnej w Osiu progów zwalniających.
Radna Kozłowska Irena – prosiła o ponowne przymocowanie tablicy informacyjnej z napisem „Nowy Jaszcz”, ponieważ poprzednia została skradziona.

29 stycznia 2004  
Radny Wojciech Kater -  prosił o wyznaczenie i oznakowanie przejścia dla pieszych w Osiu na ul, Ks. Semraua w pobliżu skrzyżowania z ulicą Nowy Świat (na wysokości sklepu spożywczego), ponieważ występuje tam b. duży ruch pojazdów.
Radna Mirosława Gzella – w imieniu mieszkańców Oskiego Pieca prosiła o założenie chociaż dwóch lamp, ponieważ trafiają się tam kradzieże.
Radny Jerzy Spychalski – zgłosił wniosek z zebrania wiejskiego w sprawie ustawienia lustra w okolicy  przy ul. Nad Strugą i ul. Czerskiej.
Radny Czesław Różyński – prosił o zwrócenie się do Zarządu Dróg Powiatowych o odśnieżanie drogi w kierunku Warlubia.

================================================

ROK 2003

11 grudnia2003 
Radny Wojciech Kater -  powrócił do sprawy modernizacji telefonizacji, aby przyspieszyć tą sprawę. Zaproponował, aby ponawiać cyklicznie wnioski do Gdańska poparte przez  zakłady, szkoły itp.


9 września  2003 r. 
Radny Jacek Bocian – zgłosił wniosek nauczycieli wf  w sprawie rozważenia możliwości korzystania z murawy na stadionie w Osiu w czasie zajęć lekcyjnych.
Radny Wojciech Kater – poruszył sprawę wyrównania drogi Osie – Tleń , po wyrównaniu powstały rowy (grozi zawieszeniem samochodów zjeżdżających na pobocze) . Dobrym przykładem są drogi w stronę Czerska, wyrównanie jest wykonane b. dobrym sposobem.
Radny Michał Dombrowski – poruszył sprawę budowy chodnika ul. Dworcowa w Osiu, aby ująć go w planie inwestycji.
Wójt Michał Grabski – wyjaśnił, że wyrównanie drogi Osie – Tleń robiła wyrówniarka z Rejonu Dróg w Świeciu ( na modernizacje dróg nie ma środków finansowych, ponieważ poszły na „ratowanie” szpitala w Świeciu). W stronę Czerska wyrównywania robił inny sprzęt – bardziej kosztowny.
Odnośnie inwestycji w br. zrezygnowaliśmy już z b. dużo inwestycji. Jeżeli chcemy wprowadzać nowe inwestycje to  musimy zrezygnować jeszcze z dalszych już zaplanowanych inwestycji.
Powiat tucholski nie ma długów szpitala , natomiast powiat świecki ma bardzo duże .
Radny Roman Waskowski – stwierdził, że mieszkańcy bloków RSP skarżą się na usytuowanie reklamy przez „ORLEN” obecnie jest tam słaba widoczność.
Wójt Gminy – prosił, aby powyższą interpelację radny złożył na piśmie i dokładnie wyjaśnił o co chodzi.

28 sierpnia  2003 
Radny Henryk Jędryczka -  prosił o podniesienie wjazdu od Urzędu Gminy, ponieważ samochody wjeżdżające chaczą.
Radny Wojciech Kater zgłosił następujące sprawy:
- nagromadzić materiał na drogę w Pruskich (przy gospodarstwie p.
Kortas)
- aby wyrównać pobocze na przejeździe w Szrłacie przy budynku Nadleśnictwa, który jest coraz węższy,
- dokonać przecinki topoli w Łążku ul. Tleńska
Radny Michał Dombrowski :
- ponownie poruszył sprawę zakrętu na rynku w Osiu, aby zastanowiś się nad jego przebudową :
- dokonać wyrównania terenu przy Dworcu PKP w Osiu (w miejscu gdzie zostały usunięte płyty betonowe);
Przewodniczący Rady Roman Waśkowski – zobowiązał się, że sprawę wyrównania terenu przy Dworcu PKP poruszy na spotkaniu Stowarzyszenia na Rzecz Kolei Lokalnych;
Radny Krzysztof Otlewski – prosił o wyrównanie poziomu poboczy na odcinku ul. Dworcowej w Osiu w alei dębowej (przy RSP), aby nie powtórzyły się wypadki z zimy ubr. Prosił o interwencję w powiecie Radnych powiatowych.
Radny Jacek Bocian – prosił o  wyrównania terenu ulicy Mickiewicza w Osiu;
Radny Spychalski Jerzy – Telekomunikacja do dnia dzisiejszego jeszcze nie naprawiła kabli, które są urwane już 2 miesiące.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski stwierdził, że na jedną z sesji zaprosi Dyrektora Rejonu Dróg w Świeciu.
Radny Michał Dombrowski – stwierdził, że jest to niezasadne, ponieważ Dyrektor Rejonu będzie się tłumaczył, że nie ma środków na remonty dróg.
Przewodniczący Rady Roman Waśkowski – dodał, że na właśnie na sesji powinien Dyrektor przedstawić jak wygląda sytuacja.

28 lipca  2003 
Radny Wojciech Kater – zwrócił uwagę:
- że na nowym osiedlu w Łążku właściciele działek mają kłopoty granicami (prosił o nowe wytyczenie granic),
- prosił o umieszczenie tablicy z nazwą ulicy Sportowej w Łążku
- aby przestawić biała tablicę z nazwą miejscowości „Łążek” przed przystanek PKS przy posesji p. Mońka.
Radny Michał Dombrowski – prosił o interwencję w Starostwie Powiatowym w Świeciu w sprawie złego funkcjonowania Wydziału Komunikacji ( zły stan techniczny budynku, za mała ilość pracowników do obsługi interesantów).
Radny Różyński Czesław – prosił o naprawę drogi Osie – Stara Rzeka , która obecnie jest w bardzo złym stanie oraz drogi Osie – Skórcz  ( na odcinku 1 km są b. duże dziury).
 
3 czerwca 2003 
Radny Pan Roman Waśkowski:
W sprawie wycięcia zwisających gałęzi drzew przy ul.Tucholskiej w Tleniu, które przeszkadzają podczas mijania się samochodów.

26.02.2003 r.
Radny Krzysztof  Otlewski – mieszkańcy ul. Sportowej w Osiu wnioskują o położenie dwóch „garbów” na ulicy. W okresie letnim jest tam bardzo niebezpiecznie (stadion i Grzbek).
Prosił także o modernizację  nawierzchni ul. Kochanowskiego w Osiu na odcinku przy ul. Nowy Świat
Radny Wojciech Kater – w sprawie
- naprawy ubytku asfaltu na drogach po okresie zimowym oraz zlikwidować  muldy na moście w Tleniu,
- naprawić wodościek przed mostem w Łążku prawa strona ulicy Szkolnej w kierunku Czerska oraz utwardzić pobocze za mostem,
- naprawić pobocze (utwardzić) na odcinku drogi w Szarłacie.
Poruszył sprawę planowanej likwidacji linii kolejowej , prosił, aby poczynić starania w sprawie odpowiedniej organizacji komunikacji środkami PKS dla mieszkańców Łążka (należy odpowiednio ją zgrać).
Radny Michał Dombrowski  – również poparł powyższą wypowiedź , dodał aby sprawę ta skutecznie załatwić. Prosił także, aby zwiększyć środki na akcję „zimową”, likwidację zlodowaceń.
Radny Wiesław Nikel - poruszył sprawę odpłatności za ścieki odprowadzane do oczyszczalni w Osiu , aby czynić starania w celu obniżenia taryf.


ROK 2002

  11 grudnia 2002
Radny Wojciech Kater – zwrócił się z prośbą, aby dokonać poprawy nawierzchni mostu i na ul. Czerskiej w Tleniu oraz na zakrętach w Szrłacie.
Wójt Gminy Michał Grabski – wyjaśnił, że sprawa ta była poruszana przez radnych poprzedniej kadencji, była przeprowadzona ekspertyza mostu , jednak ze względu na to że środki przekazano na utrzymanie szpitala zaniechano tego.
Jeszcze raz wustosuje w tej sprawie pismo do Powiatowego Zarządu Dró w Świeciu.
Radny Jerzy Spychalski – zwrócił uwagę, ze należy dokonać naprawy przepustu drogowego w miejscowości Szarłata.
Radny Jacek Bocian – poruszył sprawę możliwości wybudowania zadaszenia na przystanku PKS w Osiu (przy RSP)
 

metryczka


Wytworzył: Beata Jagła (21 września 2005)
Opublikował: Dominik Ziółkowski (21 września 2005, 10:02:32)

Ostatnia zmiana: Michalina Wiśniewska (24 czerwca 2021, 10:12:17)
Zmieniono: dodanie interpelacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 15965