Oferty pracy

Oferty pracy

Informacja o wynikach naboru z dn. 13.10.2020- asystent rodziny

Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy- asystent rodziny I. Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie II. Stanowisko pracy: [...]

Informacja o wynikach naboru z dnia 13.10.2020 r.

INFORMACJA KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIU o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy – pracownik socjalny     I. Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Dworcowa 6, 86-150 [...]

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY – ASYSTENT RODZINY

I. Wymagania niezbędne: 1. Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna, 2. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co [...]

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - PRACOWNIK SOCJALNY

1. Wymagania niezbędne:•    Wykształcenie wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o [...]

Informacja o wynikach naboru z dnia 22.09.2020 r.

INFORMACJA KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIU o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy – pracownik socjalny     I. Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Dworcowa 6, 86-150 [...]

Informacja o wynikach naboru z dnia 22.09.2020 r.

INFORMACJA KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIU o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy – asystent rodziny  I. Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Dworcowa 6, 86-150 [...]

Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu o naborze na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny z dnia 10.09.2020

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - PRACOWNIK SOCJALNY   1. Wymagania niezbędne: •    Wykształcenie wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu [...]

Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu o naborze na wolne stanowisko pracy - asystent rodzinny z dnia 10.09.2020r.

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY – ASYSTENT RODZINY I. Wymagania niezbędne: 1. Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub [...]

metryczka