Informacja o wynikach naboru z dnia 7 września 2020 r.

INFORMACJA
WÓJTA   GMINY   OSIE

o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze


I.   Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu,
                                                           ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie,
    

II. Stanowisko urzędnicze: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

III. W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia wybrana została:

Pani Anna Wiśniewska zam. Wierzchy

IV. Uzasadnienie dokonanego wyboru.

Pani Anna Wiśniewska spełniła wszystkie kryteria  określone w ogłoszeniu o naborze.
O wyborze kandydatki zdecydowało spełnienie wymogów formalnych oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydatka podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą merytoryczną konieczną na w/w stanowisku. Komisja wysoko oceniła posiadane przez kandydatkę wiedzę, umiejętności i doświadczenie zawodowe oraz predyspozycje rokujące prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu. Kandydatka spełniła również wymagania dodatkowe, które w ocenie komisji pozwolą na optymalne wykonywanie zadań.
                        
                                                                                               Wójt Gminy Osie
                                                                                              (-) Michał Grabskimetryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Osie (7 września 2020)
Opublikował: Joanna Troka (7 września 2020, 12:54:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 381