Wybory Prezydenta RP w 2020 r.

Wybory Prezydenta RP w 2020 r.

Informacja o udostępnieniu spisu wyborców

INFORMACJA WÓJTA  GMINY  OSIE  Wójt Gminy Osie na podstawie z art. 36 §  1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy  informuje, że został  sporządzony spis wyborców do przeprowadzenia wyborów [...]

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w gminie Osie

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w gminie Osie Z uwagi na ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Osie wprowadzone  w związku z ogłoszeniem na obszarze [...]

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich

Pod poniższym linkiem można zapoznać się z informacją: https://wybory.gov.pl/prezydent2020/pl/informacje/35798 [...]

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju

Pod poniższym linkiem można się zapoznać z informacją: https://wybory.gov.pl/prezydent2020/pl/informacje/35796 [...]

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

Pod poniższym linkiem można się zapoznać z informacją: https://wybory.gov.pl/prezydent2020/pl/informacje/35799 [...]

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORÓW

Uprzejmie informujemy, że w związku z zarządzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został uruchomiony serwis informacyjny pod adresem: [...]

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami

Pod poniższym linkiem można się zapoznać z informacją: https://wybory.gov.pl/prezydent2020/pl/informacje/35807 [...]

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

ZARZĄDZENIE   Nr  92/20 WÓJTA  GMINY   OSIE z dnia  13 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów  komitetów [...]

metryczka