Program Opieki nad Zwierzętami

Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osie w 2019 r.

Projekt uchwały z dnia 04.12.2018 r.- PROJEKT - UCHWAŁA NR ………………RADY   GMINY   OSIEz dnia ......................... r.w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności [...]

Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osie w 2018 r.

Projekt uchwały z dnia 19.01.2018 r.UCHWAŁA NR ………………RADY   GMINY   OSIEz dnia ......................... r.w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na [...]

Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osie w 2017 r.

W związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osie w 2017 roku" Wójt Gminy Osie zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o [...]

Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osie w 2015 r.

- Projekt -UCHWAŁA NR ………………RADY   Gminy   OSIEz dnia ......................... r.w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osie w 2015 rokuNa [...]

Uchwała nr XXVII/198/14 Rady Gminy Osie z dnia 31 marca 2014 w sprawie programu opieki nad zwierzętami...

UCHWAŁA NR XXVII/198/14 RADY Gminy OSIEz dnia 31 marca 2014 r.w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osie w 2014 rokuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca [...]

Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osie w 2014 roku

- Projekt -UCHWAŁA NR    RADY Gminy OSIEz dnia    r.w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osie w 2014 rokuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 [...]

Uchwała nr XX/136/13 Rady Gminy Osie z dnia 20 marca 2013 w sprawie programu opieki nad zwierzętami...

UCHWAŁA NR XX/136/13 RADY GMINY OSIEz dnia 20 marca 2013 r.w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osie w 2013 rokuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 [...]

Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osie w 2013 roku

- Projekt -UCHWAŁA NR ………………RADY   Gminy   OSIEz dnia ......................... r.w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osie w 2013 rokuNa [...]

Uchwała nr XI/71/12 Rady Gminy Osie z dnia 27 marca 2012 w sprawie programu opieki nad zwierzętami...

Uchwała nr XI/71/12Rady Gminy Osiez dnia 27 marca 2012w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osie w 2012 rokuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi...

Projekt uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osie w 2012 roku”UCHWAŁA NR ………………RADY   Gminy   OSIEz dnia [...]

metryczka