Plan zamówień publicznych

Plan zamówień publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2021 Wersja nr 2

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający Gmina Osie przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w [...]

Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2021

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający Gmina Osie przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w [...]

Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2020

Zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający Gmina Osie przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w danym [...]

Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2019

Zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający Gmina Osie przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w danym roku [...]

Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2018

Zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający Gmina Osie przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w danym [...]

metryczka