Informacja o wynikach naboru z dnia 12.08.2020 r.

INFORMACJA
WÓJTA   GMINY   OSIE


o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

I.   Nazwa i adres jednostki:    Urząd Gminy Osie, 86 – 150 Osie, ul. Dworcowa 6

II. Stanowisko urzędnicze: ds. ochrony przyrody i środowiska

III. W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia wybrana została:

Pani Justyna Tysarczyk zam. Lipinki

IV. Uzasadnienie dokonanego wyboru.

Pani Justyna Tysarczyk spełniła wszystkie kryteria  określone w ogłoszeniu o naborze.
O wyborze kandydatki zadecydowało spełnienie wymogów formalnych oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydatka podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dużą wiedzą merytoryczną konieczną na w/w stanowisku. Komisja wysoko oceniła posiadane przez kandydatkę wiedzę, umiejętności i doświadczenie zawodowe oraz predyspozycje rokujące prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku ds. ochrony przyrody i środowiska. Kandydatka również spełniła wymagania dodatkowe, które w ocenie komisji pozwolą na optymalne wykonywanie zadań.
                        
                                                                                          
                                                                                              Wójt Gminy Osie
                                                                                              (-) Michał Grabski

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Osie (12 sierpnia 2020)
Opublikował: Joanna Troka (12 sierpnia 2020, 07:42:16)

Ostatnia zmiana: Joanna Troka (4 września 2020, 12:50:17)
Zmieniono: literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 473