Obwieszczenie Starosty Świeckiego z dnia 18.02.2021 r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŚWIECKIEGO
o wydaniu w dniu 17 lutego 2020 r. decyzji nr 93/2021 zmieniającej decyzję własną nr 717/2019, znak AB.6740.1.O.1708.2019 z dnia 18 października 2019 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na rozbiórkę i budowę obiektu mostowego w miejscowości Wierzchy wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 121 IC Tleń-Lniano realizowanej w ramach zadania pn. "Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T Etap Illb obejmujący drogę powiatową nr 121 IC na odcinku Tleń-Brzemiona wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego w miejscowości Wierzchy", z planowaną lokalizacją na terenie działek: nr 122 w obrębie ewidencyjnym Nadleśnictwo Szarłata, jednostce ewidencyjnej Osie, 139, 155, 25 w obrębie ewidencyjnym Wierzchy, jednostce ewidencyjnej Osie, 117 w obrębie ewidencyjnym Brzemiona, jednostce ewidencyjnej Lniano.

Pełna treść obwieszczenia Pobierz >>> (381kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marek Lejk (22 lutego 2021)
Opublikował: Marek Lejk (22 lutego 2021, 08:53:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 96