Sprawozdania jednostek

Sprawozdania jednostek

Sprawozdania finansowe za 2020 r. Szkoła Podstawowa w Brzezinach

Sprawozdanie finansowe za 2020 r. Szkoła Podstawowa w Brzezinach [...]

Sprawozdania finansowe za 2020 r. Szkoła Podstawowa Wierzchy

Sprawozdanie finansowe za 2020 r. Szkoła Podstawowa Wierzchy [...]

Sprawozdania finansowe za 2020 r. Przedszkole Publiczne w Osiu

Sprawozdanie finansowe za 2020 r. Przedszkole Publiczne w Osiu [...]

Sprawozdania finansowe za 2020 r. Szkoła Podstawowa w Osiu

Sprawozdania finansowe za 2020 r. Szkoła Podstawowa w Osiu [...]

metryczka