Informacja o udostępnieniu spisu wyborców

INFORMACJA WÓJTA  GMINY  OSIE
 
Wójt Gminy Osie na podstawie z art. 36 §  1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy  informuje, że został  sporządzony spis wyborców do przeprowadzenia wyborów Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r. i udostępniony do wglądu od 20 kwietnia 2020 r. do 4 maja 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Osie, ul. Dworcowa 6,  pok. nr 1, w godzinach pracy urzędu.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy ( wzór wniosku do pobrania (204kB) pdf i w miejscu udostępnienia spisu).

Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie, w tym również z powodu skreślenia ze spisu, albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.


                                                                                                  Wójt Gminy Osie
                                                                                                 /-/ Michał Grabski
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Osie (17 kwietnia 2020)
Opublikował: Łukasz Porożyński (24 kwietnia 2020, 12:12:02)

Ostatnia zmiana: Łukasz Porożyński (24 kwietnia 2020, 12:50:11)
Zmieniono: ..

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 330