Informacja o wynikach naboru z dnia 09.04.2019 r.


INFORMACJA
WÓJTA   GMINY   OSIE
o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze


I.  Nazwa i adres jednostki:    Urząd Gminy Osie, 86 – 150 Osie, ul. Dworcowa 6

II. Stanowisko urzędnicze: ds. informatyki i promocji

III. W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia wybrany został:

Pan Łukasz Porożyński  zam. Osie.

IV. Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pan Łukasz Porożyński  spełnił wszystkie kryteria  określone w ogłoszeniu o naborze.
O wyborze kandydata   zadecydował wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się wiedzą specjalistyczną  konieczną na w/w stanowisku. Komisja wysoko oceniła posiadaną przez kandydata wiedzę, umiejętności i doświadczenie zawodowe oraz predyspozycje, rokujące prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku ds. informatyki i promocji. Kandydat również spełnił  wymagania dodatkowe, które w ocenie komisji pozwolą na optymalne wykonywanie zadań.

                                                                                          
                                                                                                 Wójt  Gminy                                                                                                             /-/ Michał Grabski

metryczka


Wytworzył: Beata Jagła (9 kwietnia 2019)
Opublikował: Joanna Troka (9 kwietnia 2019, 12:21:47)

Ostatnia zmiana: Joanna Troka (9 kwietnia 2019, 13:42:05)
Zmieniono: Literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 906