Obwieszczenie PGW Wody Polskie z 24 lipca 2019 r

Na podstawie art. 401 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r., Poz. 2268 ze zm.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach
zawiadamia się i podaje do publicznej informacji w formie obwieszczenia poprzez umieszczenie obwieszczenia na stronie BIP : Urzędu Gminy w Osiu, Starostwa Powiatowego w Świeciu, Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Gdańsku
o wszczęciu w dniu 10 czerwca 2019 r. postępowania administracyjnego z wniosku EKO-TANK Sp. z o. o., ul. Rynek 6, 86-150 Osie, uzupełnionego w dniu 17 czerwca 2019 r„ dotyczącego uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na:

1.    wykonanie dwóch studni chłonnych SCH-1 i SCH-2 o pojemności czynnej 32,83 m3 każda, wykonanych z kręgów betonowych 0 1500 mm, głębokości wody w studni Hs = 4,65 z wkładem filtracyjnym w postaci gowłókniny, pisaku gruboziarnistego, żwiru i kamienia łamanego, usytuowanych na działce nr 194/4 3, obręb Osie, gm. Osie,
2.    odprowadzanie wylotem do przedmiotowych studni chłonnych, wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowych ze stacji paliw EKO-TANK, Osie, ul. Dworcowa 8D, 86-150 Osie (tereny utwardzone kostką brukową, tereny zielone ) oraz dachu budynków stacji o powierzchni całkowitej Fc = 6205,0 m2 ( w tym dachu o powierzchni F = 203,0 m2, powierzchni zielonych F = 3417 m2 ), powierzchni zredukowanej Fa- = 3213 m2, w ilości : Qmaxs = 0,0467 m3/s, Qdop rocznej = 2249,03 m3/rok, po ich podczyszczeniu w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych.

Pełna treść obwieszczenia >>> (378kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marek Lejk (30 lipca 2019)
Opublikował: Marek Lejk (30 lipca 2019, 11:35:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 243