Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na Platformie ESP.

- - - - -wejście na Platformę ESP Platforma ESP - - - - -

Zdjęcie

Adres skrytki: /6k8d5t7atd/skrytka

Elektroniczna skrzynka podawcza (ESP) jest podstawowym komponentem systemu informatycznego mającym na celu pełna informatyzację podmiotów publicznych.

Ustawa o informatyzacji urzędów nałożyła na wszystkie podmioty administracji publicznej obowiązek przyjmowania podań i wniosków w postaci elektronicznej.

ESP stanowi dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przykazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu dostępnej sieci teleinformatycznej.

Skrzynka podawcza daje możliwość wnoszenia podań w postaci elektronicznej z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Po odebraniu takich dokumentów urząd zobligowany jest do wydania petentowi urzędowego poświadczenia odbioru (odbywa się to automatycznie).

Wnioski do Urzędu Gminy Osie można składać poprzez
Elektroniczną Skrzynkę Podawczą

wejście na Platformę ESP Platforma ESP

Wniosek należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę.

metryczka


Wytworzył: Marek Lejk (7 maja 2008)
Opublikował: Marek Lejk (7 maja 2008, 11:16:04)

Ostatnia zmiana: Łukasz Porożyński (18 marca 2021, 12:48:33)
Zmieniono: dodanie adresu skrytki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7867