Posiedzenia Komisji Społecznej


KADENCJA 2018-2023

===========================================================

OGŁOSZENIE

       Uprzejmie informuję, że w dniu  25 maja 2021 r. o godz. 14.00  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej.
Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.

                                                            P r z e w o d n i c z ą c y
                                                                Komisji Społecznej

                                                             (-) Jacek Bocian
===========================================================

OGŁOSZENIE

  Uprzejmie informuję, że w dniu  15 marca 2021 r. o godz. 17.30  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej.
Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.

                                                              P r z e w o d n i c z ą c y
                                                                Komisji Społecznej

                                                             (-) Jacek Bocian

===========================================================

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu  26 stycznia 2021 r. o godz. 16.00  w sali posiedzeń Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się wspólne posiedzenie  Komisji Społecznej    i Komisji Gospodarczej.
Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.


                                              Przewodniczący                                                   Przewodniczący
                                        Komisji Gospodarczej                                            Komisji Społecznej
                                            
                                        /Dawid Warzyński/                                              /Jacek Bocian/

=====================================================

OGŁOSZENIE

       Uprzejmie informuję, że w dniu  30 grudnia 2020 r. o godz. 15.30  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej.
Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.

                                                              P r z e w o d n i c z ą c y
                                                                Komisji Społecznej

                                                             (-) Jacek Bocian
======================================================

OGŁOSZENIE

       Uprzejmie informuję, że w dniu  7grudnia 2020 r. o godz. 17.00  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej.
Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.

                                                              P r z e w o d n i c z ą c y
                                                                Komisji Społecznej

                                                             (-) Jacek Bocian
======================================================

OGŁOSZENIE

       Uprzejmie informuję, że w dniu  28 października 2020 r. o godz. 16.00  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej.
Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.

                                                              P r z e w o d n i c z ą c y
                                                                Komisji Społecznej

                                                             (-) Jacek Bocian
======================================================

OGŁOSZENIE

       Uprzejmie informuję, że w dniu  26 sierpnia 2020 r. o godz. 18.00  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej.
Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.
                                                             P r z e w o d n i c z ą c y
                                                                Komisji Społecznej

                                                             (-) Jacek Bocian

======================================================

OGŁOSZENIE


Uprzejmie informuję, że w dniu  26 czerwca 2020 r. o godz. 15.30  w sali posiedzeń Urzędu Gminy Osie odbędzie się posiedzenie  Komisji Społecznej.
Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.

                                                             P r z e w o d n i c z ą c y
                                                                Komisji Społecznej

                                                             (-) Jacek Bocian

======================================================

OGŁOSZENIE


Uprzejmie informuję, że w dniu  27 grudnia 2019 r. o godz. 15.30  w sali posiedzeń Urzędu Gminy Osie odbędzie się posiedzenie  Komisji Społecznejj.
Tematem posiedzenia będzie analiza projektu budżetu gminy na rok 2020 i analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.

                                                             P r z e w o d n i c z ą c y
                                                                Komisji Społecznej

                                                             (-) Jacek Bocian

======================================================

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu  18 listopada 2019 r. o godz. 18.00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy Osie odbędzie się posiedzenie  Komisji Społecznej.
Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.


                                                                 P r z e w o d n i c z ą c y
                                                                Komisji Społecznej

                                                             (-) Jacek Bocian

======================================================


OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, że w dniu  10 października 2019 r. o godz. 16.00  odbędzie się wspólne wyjazdowe posiedzenie Komisji Gospodarczej i Społecznej , którego celem będzie objazd po zrealizowanych w danym roku inwestycjach w gminie Osie oraz wizyta w Szkole Podstawowej w Wierzchach. Prosimy o zebranie się przed budynkiem Urzędu Gminy Osie.           Przewodniczący                                               Przewodniczący
            Komisji Gospodarczej                                      Komisji Społecznej

                                                
       (-) Dawid Warzyński                                       (-) Jacek Bocian

======================================================

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu  28 sierpnia 2019 r. o godz. 16.00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy Osie odbędzie się wspólne posiedzenie  Komisji Społecznej i Komisji Gospodarczej.
Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.

                                                                P r z e w o d n i c z ą c y
                                                                Komisji Społecznej

                                                             (-) Jacek Bocian
======================================================

OGŁOSZENIE

               Uprzejmie informuję, że w dniu  19 lipca 2019 r. o godz. 15.30  w sali posiedzeń Urzędu Gminy Osie odbędzie się wspólne posiedzenie  Komisji Społecznej i Komisji Gospodarczej.
Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.

                                                                P r z e w o d n i c z ą c y
                                                                Komisji Społecznej

                                                             (-) Jacek Bocian

======================================================

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu  17 czerwca 2019 r. o godz. 16.00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy Osie odbędzie się posiedzenie  Komisji Społecznej.
Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.


                                                                 P r z e w o d n i c z ą c y
                                                                Komisji Społecznej

                                                             (-) Jacek Bocian


======================================================

OGŁOSZENIE

  Uprzejmie informuję, że w dniu  6 maja 2019 r. o godz. 16.00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy Osie odbędzie się posiedzenie  Komisji Społecznej.
Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.


                                                                 P r z e w o d n i c z ą c y
                                                                Komisji Społecznej

                                                             (-) Jacek Bocian


======================================================

OGŁOSZENIE

      Uprzejmie informuję, że w dniu  19 lutego 2019 r. o godz. 16:00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy Osie odbędzie się posiedzenie  Komisji Społecznej.
Tematem posiedzenia będzie:
1)    powołanie Przewodniczącego i Zastępcy przewodniczącego Komisji Społecznej,
2)     analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie,
3)    przygotowanie planu pracy komisji na 2019 rok.============================================================

KADENCJA 2014-2018

============================================================

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu  14 listopada 2018 r. o godz. 16:15  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Osiu odbędzie się posiedzenie  Komisji Społecznej.
Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.


        
                                                                  P r z e w o d n i c z ą c y
                                                                                     Komisji Społecznej


                                                                (-) Jacek Bocian

==============================================================

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu  1 października 2018 r. o godz. 16:00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Osiu odbędzie się posiedzenie  Komisji Społecznej.
Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.

        
                                                              P r z e w o d n i c z ą c y
                                                                                    Komisji Społecznej


                                                          (-) Jacek Bocian


===========================================================

OGŁOSZENIE

 Uprzejmie informuję, że w dniu  3 września 2018 r. o godz. 15:30  odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej i Społecznej w sali posiedzeń Urzędu Gminy Osie.
Tematem posiedzenia będzie:
- analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie,
- ocena stanu przygotowania Szkół w gminie Osie do nowego roku szkolnego.                 Przewodniczący                                               Przewodniczący
            Komisji Gospodarczej                                      Komisji Społecznej
                                             
              
(-) Wojciech Kater                                     (-) Jacek Bocian

===========================================================

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu  24 lipca 2018 r. o godz. 16:00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Osiu odbędzie się posiedzenie  Komisji Społecznej.
Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.

        
                                                                  P r z e w o d n i c z ą c y
                                                                                     Komisji Społecznej


                                                                 (-) Jacek Bocian


===========================================================

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu  27 czerwca 2018 r. o godz. 16:00 odbędzie się wspólne wyjazdowe posiedzenie Komisji Gospodarczej i Społecznej.
Tematem posiedzenia będzie ocena stanu przygotowania gminy do sezonu turystycznego.
Zbiórka na parkingu Urzędu Gminy Osie.


 Przewodniczący                                                Przewodniczący
 Komisji Gospodarczej                                     Komisji Społecznej
                                             
  
(-) Wojciech Kater                                (-) Jacek Bocian===========================================================

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu  24 maja 2018 r. o godz. 16:00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Osiu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej i Społecznej w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Osiu.
Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.


P r z e w o d n i c z ą c y                                      Przewodniczący
    Komisji Gospodarczej                                     Komisji Społecznej


      (-) Wojciech Kater                                       (-) Jacek Bocian


===========================================================

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu  4 kwietnia 2018 r. o godz. 17:30  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Osiu odbędzie się posiedzenie  Komisji Społecznej.
Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.


        
                                                                  P r z e w o d n i c z ą c y
                                                                                        Komisji Społecznej


                                                               (-) Jacek Bocian===========================================================

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu  5 marca 2018 r. o godz. 16:00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Osiu odbędzie się posiedzenie  Komisji Społecznej.
Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.


        
                                                                  P r z e w o d n i c z ą c y
                                                                                        Komisji Społecznej


                                                                  (-) Jacek Bocian

===========================================================
OGŁOSZENIE

   Uprzejmie informuję, że w dniu  5 lutego 2018 r. o godz. 18:00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Osiu odbędzie się posiedzenie  Komisji Społecznej.
Tematem posiedzenia będzie:
1)    zatwierdzenie Rocznego Planu Pracy Komisji Społecznej Rady Gminy Osie na 2018r.,
2)    analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.


                                                                      P r z e w o d n i c z ą c y
                                                                        Komisji Społecznej


                                                       (-) Jacek Bocian

===========================================================
OGŁOSZENIE

    Uprzejmie informuję, że w dniu  27 grudnia 2017 r. o godz. 18:00  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się posiedzenie  Komisji Społecznej.
Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.


        
                                                       P r z e w o d n i c z ą c y
                                                                        Komisji Społecznej


                                                   (-) Jacek Bocian

===========================================================
OGŁOSZENIE

       Uprzejmie informujemy, że w dniu  15 listopada 2017 r. o godz. 17:00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Osiu  odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej i Społecznej.  Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.


                  Przewodniczący                                               Przewodniczący  
                     Komisji Gospodarczej                                       Komisji Społecznej
                                             
           (-) Wojciech Kater                                       (-) Jacek Bocian


===========================================================
OGŁOSZENIE

 Uprzejmie informujemy, że w dniu  27 października 2017 r. o godz. 15:45  odbędzie się wspólne posiedzenie  Komisji Społecznej i Komisji Gospodarczej, którego celem będzie objazd po zrealizowanych w danym roku inwestycjach w gminie Osie.


           P r z e w o d n i c z ą c y                                      Przewodniczący
                Komisji Gospodarczej                                     Komisji Społecznej


             (-) Wojciech Kater                                   (-) Jacek Bocian   

===========================================================
OGŁOSZENIE

     Uprzejmie informuję, że w dniu  16 października 2017 r. o godz. 1600  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Osiu odbędzie się posiedzenie  Komisji Społecznej.
Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.


        
                                                       P r z e w o d n i c z ą c y
                                                                        Komisji Społecznej


                                                 (-) Jacek Bocian

===========================================================

OGŁOSZENIE

       Uprzejmie informuję, że w dniu  11 września 2017 r. o godz. 16.00  odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej i Społecznej w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Osiu.
Tematem posiedzenia będzie:
- ocena stanu przygotowania Szkoły Podstawowej w Osiu do nowego roku szkolnego,
- analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.


       Przewodniczący                                     Przewodniczący
    Komisji Gospodarczej                             Komisji Społecznej

                                             
      /Wojciech Kater/                                   /Jacek Bocian/

=================================================================

OGŁOSZENIE


       Uprzejmie informuję, że w dniu  12 lipca 2017 r. o godz. 18.00  odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej i Społecznej w sali posiedzeń Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu.
Tematem posiedzenia będzie:
- ocena przygotowania jednostki OSP Osie do akcji,
- uzyskanie informacji od Zarządu OSP dotyczącej podziału w jednostce.

                                       Pr z e w o d n i c z ą c y                                  P r z e w o d n i c z ą c y
                                         Komisji Gospodarczej                                        Komisji Społecznej
                                 
                                           /Wojciech Kater/                                        /Jacek Bocian/
=================================================================

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu  27 czerwca 2017 r. o godz. 16.00  odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej i Społecznej.
Tematem posiedzenia będzie:
- ocena stanu przygotowania gminy do sezonu turystycznego,
- analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.

                                       Pr z e w o d n i c z ą c y                                  P r z e w o d n i c z ą c y
                                        Komisji Gospodarczej                                        Komisji Społecznej
                                 
                                           /Wojciech Kater/                                        /Jacek Bocian/

=================================================================

OGŁOSZENIE

       Uprzejmie informuję, że w dniu  16 maja 2017 r. o godz. 16.00  w sali posiedzeń Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się posiedzenie  Komisji Społecznej.
Tematem posiedzenia będzie współpraca pomiędzy Radą Gminy Osie a Sołectwami z terenu gminy.
                                                                            P r z e w o d n i c z ą c y
                                                                              Komisji Społecznej
                                                                                  (-) Jacek Bocian

=================================================================

OGŁOSZENIE

      Uprzejmie informuję, że w dniu  27 marca 2017 r. o godz. 18.00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Osiu odbędzie się posiedzenie  Komisji Społecznej.
Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.

                                              P r z e w o d n i c z ą c y
                                                  Komisji Społecznej
                             
                                                 (-) Jacek Bocian
=================================================================

OGŁOSZENIE

      Uprzejmie informuję, że w dniu  21 lutego 2017 r. o godz. 16.00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Osiu odbędzie się posiedzenie  Komisji Społecznej.
Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.

                                              P r z e w o d n i c z ą c y
                                                  Komisji Społecznej
                             
                                                 (-) Jacek Bocian

=================================================================

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu  30 stycznia 2017 r. o godz. 17.30  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Osiu odbędzie się posiedzenie  Komisji Społecznej.
Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.

                                              P r z e w o d n i c z ą c y
                                                  Komisji Społecznej
                             
                                                 (-) Jacek Bocian

=================================================================

OGŁOSZENIE

       Uprzejmie informuję, że w dniu  27 grudnia 2016 r. o godz. 16.00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Osiu odbędzie się posiedzenie  Komisji Społecznej.
Tematem posiedzenia będzie:
1) Analiza projektu budżetu gminy na rok 2017,
2) Analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.


                                               P r z e w o d n i c z ą c y
                                                  Komisji Społecznej
                             
                                                 (-) Jacek Bocian
=================================================================

OGŁOSZENIE

              Uprzejmie informuję, że w dniu  28 listopada 2016 r. o godz.  18.00  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się posiedzenie  Komisji Społecznej.
Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.


                                                P r z e w o d n i c z ą c y
                                                  Komisji Społecznej
                             
                                                 (-) Jacek Bocian

=================================================================

OGŁOSZENIE

       Uprzejmie informuję, że w dniu  18 października 2016 r. o godz. 16.00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Osiu odbędzie się posiedzenie  Komisji Społecznej.
Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.

                                                 P r z e w o d n i c z ą c y
                                                  Komisji Społecznej
                             
                                                 (-) Jacek Bocian

=================================================================

OGŁOSZENIE


     Uprzejmie informuję, że w dniu  27 września 2016 r. o godz. 15.30   odbędzie się wspólne wyjazdowe posiedzenie Komisji Gospodarczej i Społecznej do Szkół Podstawowych w Brzezinach i Wierzchach oraz do Gminnej Przychodni w Osiu.

                         
                              P r z e w o d n i c z ą c y                                  P r z e w o d n i c z ą c y
                               Komisji Gospodarczej                                        Komisji Społecznej
                                 
                                    /Wojciech Kater/                                               /Jacek Bocian/            

=================================================================

OGŁOSZENIE

   Uprzejmie informuję, że w dniu  6 września 2016 r. o godz. 18.00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Osiu odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej.
Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.

                                               P r z e w o d n i c z ą c y
                                                  Komisji Społecznej
                             
                                                 (-) Jacek Bocian

=================================================================

OGŁOSZENIE

       Uprzejmie informuję, że w dniu  28 lipca 2016 r. o godz. 16.00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Osiu odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej.
Tematem posiedzenia będzie podsumowanie działalności LZS Osie za I półrocze 2016 r.

                                                  P r z e w o d n i c z ą c y
                                                  Komisji Społecznej
                             
                                                 (-) Jacek Bocian

=================================================================

OGŁOSZENIE

   Uprzejmie informuję, że w dniu  27 czerwca 2016 r. o godz. 17.00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Osiu odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej.
Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.

                                               P r z e w o d n i c z ą c y
                                                  Komisji Społecznej
                             
                                                 (-) Jacek Bocian


=================================================================

OGŁOSZENIE

       Uprzejmie informuję, że w dniu  16 maja  2016 r. o godz. 16.00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Osiu odbędzie się posiedzenie  Komisji Społecznej.
Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.         
                                                       P r z e w o d n i c z ą c y
                                                  Komisji Społecznej

                                       
                                                 (-) Jacek Bocian
=================================================================

OGŁOSZENIE


       Uprzejmie informuję, że w dniu  13 kwietnia 2016 r. o godz. 15.30   odbędzie się wspólne wyjazdowe posiedzenie Komisji Gospodarczej i Społecznej do Ośrodka Opieki Nad Zwierzętami w Węgrowie  k/G-dza.
         

                              P r z e w o d n i c z ą c y                                  P r z e w o d n i c z ą c y
                               Komisji Gospodarczej                                          Komisji Społecznej
                                
                             /Wojciech Kater/                                               /Jacek Bocian/=================================================================

OGŁOSZENIE

       Uprzejmie informuję, że w dniu  7 marca 2016 r. o godz. 16.00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Osiu odbędzie się posiedzenie  Komisji Społecznej.
Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.

Przewodniczący Komisji Społecznej    
                                                                                           (-) Jacek Bocian

=================================================================

OGŁOSZENIE

       Uprzejmie informuję, że w dniu  28 grudnia 2015 r. o godz. 13.00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Osiu odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej.
Tematem posiedzenia będzie:
1) Analiza projektu budżetu gminy na rok 2016
2) Analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie

Przewodniczący Komisji Społecznej    
                                                                                           (-) Jacek Bocian


=================================================================

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu  16 listopada 2015 r. o godz. 16.30  odbędzie się posiedzenie  Komisji Społecznej. 
Tematem posiedzenia będzie:
wizyta w remizie strażackiej w Osiu,
- analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.

Przewodniczący Komisji Społecznej    
                                                                                           (-) Jacek Bocian

=================================================================

OGŁOSZENIE
       
Uprzejmie informuję, że w dniu  22 września 2015 r. o godz. 17.30  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Osiu odbędzie się posiedzenie  Komisji Społecznej.
Tematem posiedzenia będzie:
- analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie,
- sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Osie za I półrocze 2015 r*.

Przewodniczący Komisji Społecznej    
                                                                                           (-) Jacek Bocian


=================================================================

OGŁOSZENIE

       Uprzejmie informuję, że w dniu  26 sierpnia 2015 r. o godz. 16.00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Osiu odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej.
Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.

Przewodniczący Komisji Społecznej    
                                                                                           (-) Jacek Bocian

=================================================================

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu  1 lipca 2015 r. (środa) o godz. 16:00   odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Społecznej (zbiórka pod budynkiem Urzędu Gminy Osie).
Komisja dokona oceny stanu przygotowania kąpieliska w Tleniu, Grzybku i w Żurze.

Przewodniczący Komisji Społecznej    
                                                                                           (-) Jacek Bocian

=================================================================

OGŁOSZENIE

       Uprzejmie informuję, że w dniu  1 czerwca 2015 r. o godz. 16.00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Osiu odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej.
Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.

Przewodniczący Komisji Społecznej    
                                                                                           (-) Jacek Bocian

=================================================================

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu  11 maja 2015 r. o godz. 16. 00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Osiu odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej.
Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.


Przewodniczący Komisji Społecznej    
                                                                                           (-) Jacek Bocian
=================================================================

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu  27 marca 2015 r. o godz. 17.30  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Osiu odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej.
Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.

Przewodniczący Komisji Społecznej    
                                                                                           (-) Jacek Bocian=================================================================
OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu  23 lutego 2015 r. o godz. 16.00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Osiu odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej.
Tematem posiedzenia będzie:
1) zatwierdzenie Rocznego Planu Pracy Komisji Społecznej Rady Gminy Osie na 2015 r.,
2) analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.

Przewodniczący Komisji Społecznej    
                                                                                           (-) Jacek Bocian

===============================================================
OGŁOSZENIE

       Uprzejmie informuję, że w dniu  22 grudnia 2014 r. o godz. 18.15  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Osiu odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej.
Tematem posiedzenia będzie:
1) Analiza projektu budżetu gminy na rok 2015
2) Analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie


Przewodniczący Komisji Społecznej    
                                                                                           (-) Jacek Bocian


================================================================ 

KADENCJA 2010 - 2014


OGŁOSZENIE

       Uprzejmie informuję, że w dniu  28 października 2014 r. o godz. 18.30 w  sali Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej.

Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.Przewodniczący Komisji Społecznej    
                                                                                          (-) Jacek Bocian

         
          ================================================================ OGŁOSZENIE

       Uprzejmie informuję, że w dniu  8 września 2014 r. o godz. 17.00 w  sali posiedzeń Urzędu Gminy  Osie odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej.

Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie,Przewodniczący Komisji Społecznej    
                                                                                          (-) Jacek Bocian

         
          ================================================================ 


OGŁOSZENIE

       Uprzejmie informuję, że w dniu  23 czerwca 2014 r. o godz. 16.00 w  sali posiedzeń Urzędu Gminy  Osie odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej.

Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie,Przewodniczący Komisji Społecznej    
                                                                                          (-) Jacek Bocian

         
          ================================================================ 


OGŁOSZENIE

       Uprzejmie informuję, że w dniu  18 czerwca 2014 r. o godz. 16.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej (wyjazdowe) – zbiórka pod Urzędem Gminy Osie.

Celem Komisji będzie sprawdzenie stanu przygotowania kąpieliska w Tleniu, Grzybku  i w Żurze.


Przewodniczący Komisji Społecznej    
                                                                                          (-) Jacek Bocian

         
          ================================================================ OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu  19 maja 2014 r. o godz. 18.30 w  sali posiedzeń Urzędu Gminy  Osie odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej.
Tematem posiedzenia będzie:
1) Wizyta w Gminnej Przychodni w Osiu,
2) Analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie,                                                                               
                                                                                    Przewodniczący Komisji Społecznej                                                                                                           (-) Jacek Bocian

         
          ================================================================ 
OGŁOSZENIE

       Uprzejmie informuję, że w dniu  28 marca 2014 r. o godz. 15.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Osie odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej.

Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.                                                                               
                                                                                    Przewodniczący Komisji Społecznej                                                                                                           (-) Jacek Bocian

         
          ================================================================ OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu  3 lutego 2014 r. o godz. 16.30 w  sali posiedzeń Urzędu Gminy  Osie odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej.

Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.         
                                                                                Przewodniczący Komisji Społecznej                                                                                                           (-) Jacek Bocian

metryczka


Wytworzył: Marek J. Lejk (11 maja 2015)
Opublikował: Marek Lejk (11 maja 2015, 09:08:34)

Ostatnia zmiana: Michalina Wiśniewska (19 maja 2021, 12:18:14)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3574