Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 33) starsze karty »
numer wpisu:

18C

data: 16 listopada 2015
rodzaj dokumentu: polityki, strategie, plany lub programy
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W REJONIE ULICY SOSNOWEJ, BRZOZOWEJ i SZKOLNEJ W MIEJSCOWOŚCI OSIE
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Osie

numer wpisu:

17F

data: 16 listopada 2015
rodzaj dokumentu: prognozy oddziaływania na środowisko
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: PROGNOZA ODDZIAŁYWANI NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE DLA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W REJONIE ULICY SOSNOWEJ, BRZOZOWEJ I SZKOLNEJ W MIEJSCOWOŚCI OSIE
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Osie

numer wpisu:

16F

data: 16 listopada 2015
rodzaj dokumentu: analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Opracowanie ekofizjograficzne dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Sosnowej, Brzozowej i Szkolnej w miejscowości Osie
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Osie

numer wpisu:

15C/15

data: 10 września 2015
rodzaj dokumentu: projekty polityk, strategii, planów lub programów
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W REJONIE ULICY STAROGARDZKIEJ, W MIEJSCOWOŚCI OSIE
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Osie

numer wpisu:

14F/15

data: 10 września 2015
rodzaj dokumentu: prognozy oddziaływania na środowisko
temat dokumentu: ochrona powietrza
zakres przedmiotowy: DLA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPOAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W REJONIE ULICY STAROGARDZKIEJ, W MIEJSCOWOŚCI OSIE
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Osie

numer wpisu:

13F/2015

data: 10 września 2015
rodzaj dokumentu: analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Opracowanie ekofizjograficzne dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Starogardzkiej w miejscowości Osie
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Osie

numer wpisu:

12/2015

data: 27 lutego 2015
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wierzchach"
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Osie

numer wpisu:

11/2015

data: 27 lutego 2015
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wierzchach"
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Osie

numer wpisu:

10/2015

data: 20 lutego 2015
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: Obwieszczenie Wójta Gminy Osie o wydanym postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wierzchach"
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Osie

numer wpisu:

09/2015

data: 20 lutego 2015
rodzaj dokumentu: postanowienia
temat dokumentu: ochrona powierzchni ziemi
zakres przedmiotowy: Postanowienie Wójta Gminy Osie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we Wierzchach
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Osie

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 33) starsze karty »