DOSTĘPNOŚĆ

Komunikat w sprawie wyznaczenia koordynatorów do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Osie

Wójt Gminy Osie informuje, że wyznaczył koordynatorów do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Osie w celu realizacji zadań związanych z zapewnieniem dostępności cyfrowej, architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej . [...]

Informacja o dostępności do Urzędu Gminy Osie, ul Dworcowa 6, 86-150 Osie

Wstęp na teren Urzędu Gminy Osie możliwy jest przez dwa punkty: 1)  schodami z poziomu chodnika od strony Przedszkola Publicznego w Osiu; 2) wjazdem od stront Banku Spółdzielczego w Osiu (umożliwiającym wjazd na teren Urzędu, [...]

Informacja w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

W celu ułatwienia załatwiania spraw w Urzędzie Gminy Osie osobom mającym trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i realizując równocześnie ustawę  o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. [...]

metryczka