Komunikat w sprawie wyznaczenia koordynatorów do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Osie

Wójt Gminy Osie informuje, że wyznaczył koordynatorów do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Osie w celu realizacji zadań związanych z zapewnieniem dostępności cyfrowej, architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej .

Wyznaczono następujące osoby do pełnienia funkcji:

1) Koordynatora do spraw dostępności cyfrowej - Łukasza Porożyńskiego;
2) Koordynatora do spraw dostępności architektonicznej - Mateusza Puchowskiego;
3) Koordynatora do spraw dostępności informacyjno-komunikacyjnej - Ewę Słomską.
 
Zadania koordynatorów do spraw dostępności

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności należy:

wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy Osie;

przygotowanie i koordynacją wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Gminy Osie;

monitorowanie działalności Urzędu Gminy Osie w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 
Dane kontaktowe koordynatorów ds. dostępności w Urzędzie Gminy Osie:
adres do korespondencji:

Urząd Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie
telefon: 52 33 29 540
e-mail: sekretariat@ osie.pl
 
Wójt Gminy Osie
 /-/ Michał Grabski
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Osie (23 września 2020)
Opublikował: Łukasz Porożyński (23 września 2020, 14:29:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 219