Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

KADENCJA 2018-2023

============================================================

OGŁOSZENIE

  Uprzejmie informuję, że w dniu  14 maja 2020 r. o godz. 15.00 w  sali posiedzeń Urzędu Gminy  Osie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Tematem posiedzenia będzie:
- ocena planów finansowych jednostek  tj.: S.P. w Brzezinach, S.P. w Wierzchach, S.P.  w Osiu,  Przedszkola Publicznego w Osiu  oraz S.P.Z.O.Z Gminnej Przychodni w Osiu (sprawozdanie przychodni stanowi załącznik do otrzymanego przez Państwa w kwietniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Osie za 2019 r.),
- ocena realizacji zadań inwestycyjnych oraz procedur przetargowych,
- rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2019 r. wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu,
- przygotowanie i wystąpienie z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie / nie udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Osie. 
                                                                          P r z e w o d n i c z ą c y
                                                                                          Komisji Rewizyjnej 
          
                                    
                                                                            (-)  Mariusz Deinowski

============================================================

OGŁOSZENIE       Uprzejmie informuję, że w dniu  19 lutego 2019 r. o godz. 17:30  w sali posiedzeń Urzędu Gminy Osie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Tematem posiedzenia będzie:
1)    powołanie Przewodniczącego i Zastępcy przewodniczącego komisji,
2)    przygotowanie planu pracy komisji na 2019 rok.
===============================================================

KADENCJA 2014-2018

============================================================

OGŁOSZENIE


  Uprzejmie informuję, że w dniu  14 listopada  2018 r. o godz. 17:45  w  sali posiedzeń Urzędu Gminy  Osie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Tematem posiedzenia będzie zatwierdzenie Sprawozdania Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osie za 2018 r.                                                            P r z e w o d n i c z ą c y
                                                                                          Komisji Rewizyjnej 
         
                                   
                                                          (-)  Mariusz Deinowski

============================================================

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu  23 sierpnia 2018 r. o godz. 18:00  odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej i Rewizyjnej w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Osiu.
Tematem posiedzenia będzie spotkanie z Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Osiu i omówienie  jej działalności.


              Przewodniczący                                                   Przewodniczący
                Komisji Gospodarczej                                            Komisji Rewizyjnej
                                              

             (-) Wojciech Kater                                   (-) Mariusz Deinowski


============================================================

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu  26 kwietnia 2018 r. o godz. 16:00  w  sali posiedzeń Urzędu Gminy  Osie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Tematem posiedzenia będzie:
- rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2017 r. wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu,
- przygotowanie i wystąpienie z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie / nie udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Osie.

        
                                                       P r z e w o d n i c z ą c y
                                                                                     Komisji Rewizyjnej   
       
                                   
                                                      (-)  Mariusz Deinowski============================================================

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu  4 kwietnia 2018 r. o godz. 15:00   w  sali posiedzeń Urzędu Gminy  Osie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Tematem posiedzenia będzie:
- ocena planów finansowych jednostek  tj.: S.P. w Brzezinach, S.P. w Wierzchach , S.P. w Osiu z oddziałem Gimnazjum i S.P.Z.O.Z Gminna Przychodnia w Osiu,
- ocena realizacji zadań inwestycyjnych,
- ocena realizacji programów społecznych dot. przekazanych dotacji LZS-Grom Osie, Bractwa Czarnej Wody, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie, Wdeckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
- ocena przekazanych dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Osie
- kontrola procedur przetargowych.


                                   P r z e w o d n i c z ą c y
                                                          Komisji Rewizyjnej   
       
                                   
                                      (-) Mariusz Deinowski============================================================

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu  5 lutego 2018 r. o godz. 17:30  w  sali posiedzeń Urzędu Gminy  Osie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Tematem posiedzenia będzie zatwierdzenie Rocznego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osie na 2018 r. oraz sprawy bieżące.


                                             
                       P r z e w o d n i c z ą c y Komisji Rewizyjnej          
                                   
                                                       
      (-)  Mariusz Deinowski
============================================================

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu  11 maja 2017 r. o godz. 16.00   w  sali posiedzeń Urzędu Gminy  Osie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Tematem posiedzenia będzie:
- rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2016 r. wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu,
- przygotowanie i wystąpienie z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie / nie udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Osie.                                                          Przewodniczący Komisji Rewizyjnej           
                                    
                                                                     (-)  Mariusz Deinowski
============================================================

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu  26 kwietnia 2017 r. o godz. 15.30   w  sali posiedzeń Urzędu Gminy  Osie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Tematem posiedzenia będzie:
- ocena planów finansowych jednostek  tj.: S.P. w Brzezinach, S.P. w Wierzchach , Zespół Szkół w Osiu i S.P.Z.O.Z Gminna Przychodnia w Osiu,
- ocena realizacji zadań inwestycyjnych,
- ocena realizacji programów społecznych dot. przekazanych dotacji LZS-Grom Osie i Bractwa Czarnej Wody,
- kontrola procedur przetargowych.


                                                          Przewodniczący Komisji Rewizyjnej           
                                    
                                                                     (-)  Mariusz Deinowski

============================================================

OGŁOSZENIE

       Uprzejmie informuję, że w dniu  27 grudnia 2016 r. o godz. 17.50  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Osiu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Tematem posiedzenia będzie analiza projektu budżetu gminy na rok 2017.

                                                                                    Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej                                                                                         (-)Irena Kozłowska

============================================================
OGŁOSZENIE

       Uprzejmie informuję, że w dniu  5 maja 2016 r. o godz. 11.00   w  sali posiedzeń Urzędu Gminy  Osie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Tematem posiedzenia będzie:
- rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2015 r. wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu.
- przygotowanie i wystąpienie z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie / nie udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Osie. 

                                                                                       Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej                                                                                                        (-)Irena Kozłowska
============================================================
OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu  8 kwietnia 2016 r. o godz. 15.30   w  sali posiedzeń Urzędu Gminy  Osie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Tematem posiedzenia będzie:
- ocena planów finansowych jednostek  tj.: S.P. w Brzezinach, S.P. w Wierzchach , Zespół Szkół w Osiu i S.P.Z.O.Z Gminna Przychodnia w Osiu,
- ocena realizacji zadań inwestycyjnych,
- ocena realizacji programów społecznych dot. przekazanych dotacji LZS-Grom Osie i Bractwa Czarnej Wody,
- ocena działalności sołectw,
- kontrola procedur przetargowych.

                                                                                   Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej                                                                                          (-)Irena Kozłowska

============================================================
OGŁOSZENIE

       Uprzejmie informuję, że w dniu  28 grudnia 2015 r. o godz. 15.30  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Osiu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Tematem posiedzenia będzie analiza projektu budżetu gminy na rok 2016.

                                                                             Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej                                                                                                        (-)Irena Kozłowska


============================================================
OGŁOSZENIE


       Uprzejmie informuję, że w dniu  7 maja 2015 r. o godz. 15.30   w  sali posiedzeń Urzędu Gminy  Osie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Tematem posiedzenia będzie:
- ocena planów finansowych jednostek budżetowych,
- ocena realizacji zadań inwestycyjnych,
- ocena realizacji programów społecznych dot. przekazanych dotacji LZS – Grom Osie i Bractwa Czarnej Wody,
- ocena działalności sołectw,
- kontrola procedur przetargowych,
- rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2012 r. wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu,
- przygotowanie wniosku i wystąpienie z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie / nie udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Osie. 


                                                                               Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej                                                                               (-)Irena Kozłowska

===========================================================
OGŁOSZENIE

       Uprzejmie informuję, że w dniu  29 stycznia 2015 r. o godz. 15.30 w sali nr 11  Urzędu Gminy w Osiu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Tematem posiedzenia będzie zatwierdzenie Rocznego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osie na 2015 r. oraz sprawy bieżące.

                            Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej                                                                   (-)Irena Kozłowska


===========================================================
OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu  22 grudnia 2014 r. o godz. 18.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Osiu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Tematem posiedzenia będzie analiza projektu budżetu gminy na rok 2015.

                                                                              

                                                                                   Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej                                                                                                      (-)Irena Kozłowska============================================================

KADENCJA 2010-2014OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu  24 kwietnia 2014 r. o godz. 13.15 w  sali posiedzeń Urzędu Gminy  Osie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Tematem posiedzenia będzie:
- ocena planów finansowych jednostek budżetowych tj. Urząd Gminy Osie i Zespół Szkół w Osiu.
- przygotowanie wniosku o udzielenie / nie udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Osie. 
- sprawy bieżące. 

                                                                              

                                                                                   Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej                                                                                                      (-)Irena Kozłowska

===========================================================


OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu  27 marca 2014 r. o godz. 16.00 w  sali posiedzeń Urzędu Gminy  Osie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Tematem posiedzenia będzie:
- ocena planów finansowych jednostek budżetowych tj. Szkoła Podstawowa Brzeziny, Szkoła Podstawowa Wierzchy, S.P.Z.O.Z. Gminna Przychodnia w Osiu, 
- kontrola realizacji zadań inwestycyjnych,
- ocena realizacji programów społecznych dot. przekazywanych dotacji GROM Osie i Bractwo Czarnej Wody.

                                                                              

                                                                                   Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej                                                                                                      (-)Irena Kozłowska

===========================================================


OGŁOSZENIE     


  Uprzejmie informuję, że w dniu  3 lutego 2014 r. o godz. 17.30 w  sali posiedzeń Urzędu Gminy  Osie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.


Tematem posiedzenia będzie analiza materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Osie.         
                                                                              Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej                                                                                                      (-)Irena Kozłowska

metryczka


Wytworzył: Marek J. Lejk (11 maja 2015)
Opublikował: Marek Lejk (11 maja 2015, 09:13:31)

Ostatnia zmiana: Michalina Wiśniewska (5 maja 2020, 11:36:34)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3531