Informacja o wynikach naboru - 06.09.2016 r.

INFORMACJA
WÓJTA   GMINY   OSIE
o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

I.   Nazwa i adres jednostki:    Urząd Gminy Osie, 86 – 150 Osie, ul. Dworcowa 6

II. Stanowisko urzędnicze: ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, kultury, sportu, turystyki i sekretariatu

III. W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia wybrana została:
Pani  Agnieszka Nowak  zam. Osie.

IV. Uzasadnienie dokonanego wyboru.
Pani Agnieszka Nowak  spełniała wszystkie kryteria  określone w ogłoszeniu o naborze.
O wyborze kandydatki   zadecydowały wyniki rozmowy kwalifikacyjnej.
Pani Agnieszka Nowak podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą merytoryczną konieczną na w/w stanowisku. Komisja wysoko oceniła posiadane przez kandydatkę predyspozycje, wiedzę, umiejętności i doświadczenie zawodowe, rokujące prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, kultury, sportu, turystyki i sekretariatu.


                                                                                             Wójt  Gminy
                                                                                         /-/ Michał Grabski

metryczka


Wytworzył: Beata Jagła (6 września 2016)
Opublikował: Magdalena Orłowska (6 września 2016, 11:58:44)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (10 stycznia 2019, 11:43:16)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1045