Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu

Osie, dnia 18.02.2020 r.

ROŚBiGK.7226.2.2020.ML

Zawiadomienie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, niestanowiących własności osób fizycznych i
wspólnot gruntowych znajdujących się na terenie gminy OSIE

      Na podstawie Art. 21 ust. 4 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst jednolity: Dz. U z 2018 poz. 2129 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu położonego w obrębie ewidencyjnym Łążek, gmina Osie od dnia 19.02.2020 r.  do dnia 20.04.2020 r., pod adresem BIP: www.bip.osie.pl

    Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

    W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

    Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.04.2020 r.

    Informuję ponadto, że projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowane zostały przez "TAXUS UL” Sp. z o.o., ul. Płomyka 58 z siedzibą w Warszawie.

Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabskimetryczka


Wytworzył: Marek Lejk (18 lutego 2020)
Opublikował: Marek Lejk (18 lutego 2020, 14:43:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 303