zamówienie na:

Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Osie

zamawiający: Gmina Osie ul. Dworcowa 6 , 86-150 Osie
tryb zamówienia: Postępowanie unijne
nr sprawy: ROŚBiGK.271.3.2021.ZP
wartość: przekracza próg unijny dla dostaw określony na podstawie art. 3
termin składania ofert: 20 lipca 2021  10:00
Gmina Osie informuje wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie postępowania unijnego pn. " Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Osie"
że wszystkie dokumenty związane z postępowaniem przetargowym oraz komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert odbywa się przy użyciu platformy :https://osie.ezamawiajacy.pl


Link do postępowania: https://osie.ezamawiajacy.pl

metryczka


Odpowiada za treść: Anna Pawlak
Opublikował: Łukasz Porożyński (18 czerwca 2021, 12:47:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 85