Uchwała nr XXI/165/21Rady Gminy Osiez dnia 26 maja 2021w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Osie na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 2026-2029Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378,1565, 2127 i 2338 oraz z 2021 r. poz. 802 i 868), po uzyskaniu opinii Zarządu Powiatu Świeckiego

Uchwała nr XXI/165/21
Rady Gminy Osie
z dnia 26 maja 2021


w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Osie na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 2026-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378,1565, 2127 i 2338 oraz z 2021 r. poz. 802 i 868), po uzyskaniu opinii Zarządu Powiatu Świeckiego


Uchwała nr XXI/165/21 Rady Gminy Osie (673kB) pdf
Załącznik do uchwały (1996kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michalina Wiśniewska (1 czerwca 2021, 13:29:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 43