Uchwała nr XXV/154/09Rady Gminy Osiez dnia 7 grudnia 2009w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Piaseczno”Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220)

Uchwała nr XXV/154/09
Rady Gminy Osie
z dnia 7 grudnia 2009


w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Piaseczno”

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220)


uchwala się , co następuje :

§ 1. Opiniuje się  pozytywnie projekt planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Piaseczno”, który stanowi załącznik do uchwały.
 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
   
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


 
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Roman Waśkowski


Do pobrania:
Uchwała nr XXV/154/09  pobierz>>> (73kB) pdf
Załącznik do uchwały pobierz>>> (181kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michalina Krasucka (18 grudnia 2009, 12:49:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1488