Uchwała nr XXIV/148/09Rady Gminy Osiez dnia 27 października 2009w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 74 o pow. 0,11 ha KW 29132 położonej w miejscowości Osie, gmina OsieNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z 2002r Nr 23poz. 220, Nr62 poz.558 Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 z 2003r Nr 80poz. 7171 i Nr 162 poz. 1568 z 2004r, Nr 102 poz. 1055 i nr 116 poz. 1203 oraz z 2005r Nr 172 poz. 1441 i nr 175 poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) w związku z art. 11 i 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r Nr 261 poz.2603 i Nr 281 poz. 2782 oraz 2005r Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420 i Nr 175 poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335, Nr 42, poz. 340, Nr 98, poz. 817)

Uchwała nr XXIV/148/09
Rady Gminy Osie
z dnia 27 października 2009


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 74 o pow. 0,11 ha KW 29132 położonej w miejscowości Osie, gmina Osie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z 2002r Nr 23poz. 220, Nr62 poz.558 Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 z 2003r Nr 80poz. 7171 i Nr 162 poz. 1568 z 2004r, Nr 102 poz. 1055 i nr 116 poz. 1203 oraz z 2005r Nr 172 poz. 1441 i nr 175 poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) w związku z art. 11 i 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r Nr 261 poz.2603 i Nr 281 poz. 2782 oraz 2005r Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420 i Nr 175 poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335, Nr 42, poz. 340, Nr 98, poz. 817)


uchwala się, co następuje:

     
§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż działki niezabudowanej ozn. nr geod. 74 o pow.      0,11 ha  KW  29132 stanowiącej własność Gminy Osie.


§  2. Wykonanie uchwały zlecić Wójtowi Gminy Osie.

     
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodniczący Rady Gminy

(-) Roman Waśkowski

Uzasadnienie

Działka 74 położona w Osiu znajdująca się w gminnym zasobie nieruchomości 
jest terenem zbędnym na działalność statutową gminy.
Posiadanie powyższej działki w zasobach gminnych na tym terenie jest ekonomicznie nieuzasadnione .
Wskutek zainteresowania kupnem powyższej działki sprzedaż jest uzasadniona.

Do pobrania:

Uchwała Nr XXIV/148/09 pobierz (79kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michalina Krasucka (2 listopada 2009, 13:33:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1841